Retningslinjer for innhold

 • Vi forbeholder oss retten til å fjerne ethvert bidrag til denne nettsiden fra eiere/utleiere, reisende eller enhver annen bruker av nettsiden (hver av disse en ‘bruker’) som ikke er i tråd med følgende retningslinjer.
 • Anmeldelser fra gjester og eiernes svar er subjektive meninger fra gjestene og eierne som skrev innlegget. De er ikke våre meninger og støttes ikke av oss.
 • Vi er ikke forpliktet til å undersøke sannferdigheten eller nøyaktigheten i anmeldelser eller svar.


Retningslinjer for anmeldelser
For å skrive en anmeldelse av en eiendom må gjesten oppfylle følgende krav: • Gjesten som anmelder en eiendom må kunne legge frem bevis på opphold på eiendommen som vises i annonsen for eiendommen som anmeldes.
 • Den reisende må bekrefte sin identitet eller e-post-adresse som krevd når anmeldelsen sendes inn.
 • En anmeldelse kan skrives av ethvert medlem om det leide/utleide feriebolig.
 • Anmeldelser kan bare skrives av meldemmer som er kontraktpartner i leiekontrakten knyttet til oppholdet i ferieboligen.
 • En reisende kan kontakte kundestøtte hvis han/hun ønsker å oppdatere eller fjerne anmeldelsen.
 • Anmelderen må være minst 18 år.
 • En eier kan ikke skrive en anmeldelse av sin egen eiendom.


Eieres eller feriegjesters kommentarer til anmeldelser
Kommentarer fra eiere eller medlemmer må være skrevet av eieren eller forvalteren av eiendommen eller hans/hennes representant med fullmakt.


Ytterligere retningslinjer for innhold
Ingen brukere av denne nettsiden må bidra med innhold (inkludert, men ikke begrenset til annonser, anmeldelser og svar/kommentarer) som ikke er i tråd følgende retningslinjer: • Innholdet må være direkte relatert til sitt formål. For eksempel må beskrivelser i annonser beskrive eiendommen og innholde informasjon som vil være nyttig for en feriegjest. Anmeldelser av en feriebolig må fokusere på feriegjestens opphold. Innhold postet i et forum må være relevant til forumets eller diskusjonens formål.
 • Innholdet må ikke krenke noens rettigheter, bryte loven eller på annen måte være upassende. Eksempler inkluderer:
  • Personlig informasjon som kan identifisere eller brukes til å kontakte en person;
  • Reklameinnhold som gjør reklame for andre nettsteder, bedrifter, tjenester eller produkter som ikke har tilknytning til denne nettsiden;
  • Støtende, krenkende, diskriminerende eller ulovlig innhold.
 • Anmeldelser og svar skal ikke utlevere eiendommens fysiske plassering eller prisene som kreves av eieren eller forvalteren. Innhold må være sannferdig og ikke misledende.
 • Brukere som skriver/publiserer innhold må ha alle juridiske rettigheter til å skrive/publisere dette innholdet.
 • Brukere kan ikke skrive/publisere en anmeldelse eller et svar for å prøve å tvinge en eier eller en feriegjest til å gjøre noe som brukeren ønsker at han/hun skal gjøre. Anmeldelsene er ment å være nyttige for fremtidige feriegjester og skal ikke la en part true en annen.

Dersom du ser en anmeldelse eller et svar som ikke følger retningslinjene ovenfor, ber vi deg kontakte kundestøtte. Vi vil undersøke rapportert misbruk og øyeblikkelig fjerne anmeldelser eller svar som vi mener krenker disse retningslinjene.


Disse retningslinjene for innhold ble sist oppdatert den 27.08.2012.