Anmeldelser fra feriegjester

   
12MonthAdvert.jpg Anmeldelser er en av de viktigste komponenter i din annonse. Reisende søker på våres sider aktivt for objekter med anmeldelser, før de sender en bookingsforespørsel. Våre analyser viser at annonser med kun 3 anmeldelser mottar gjennomsnittlig 28% flere forespørsler enn annonser uten. Derfor gjør vi det enkelt for reisende å finne og lese anmeldelser på www.homeaway.no. Husk derfor å be dine feriegjester om anmeldelser.