Reiseforsikringer administreres av Customized Services Administrators, Inc., California lis. nr. 821931, i San Diego i California og drives under navnet CSA Travel Protection and Insurance Services. Forsikringen er tilgjengelig for amerikanske innbyggere, men er kanskje ikke tilgjengelig i alle jurisdiksjoner. Fordeler og tjenester er beskrevet på generell basis; visse betingelser og utelatelser gjelder. Reiseleverandører har kanskje ikke tillatelse til å selge forsikring i alle delstater, har ikke autorisasjon ti å svare på tekniske spørsmål om fordelene, utelatelsene og betingelsene rundt denne forsikringen og kan ikke evaluere hvorvidt din eksisterende forsikring er tilstrekkelig. Denne forsikringen gir deg dekning for reisen din, men gjelder kun under denne reisen. Du har kanskje dekning fra andre kilder som gir deg lignende fordeler, men som kan være underlagt ulike begrensninger avhengig av dine andre forsikringer. Det kan lønne seg å sammenligne vilkårene i denne polisen med din eksisterende livs-, helse-, hjemme- og bilforsikring. Kjøp av denne forsikringen er ikke påkrevd for å kunne kjøpe andre reiseprodukter eller -tjenester som tilbys av reiseleverandørene dine. Hvis du har noen spørsmål om din eksisterende dekning, ring forsikringsgiveren eller forsikringsagenten din. Denne notisen gir generell informasjon kun om CSAs produkter og tjenester. Informasjonen du finner her er ikke del av en forsikringspolise, og kan ikke brukes til å endre en eventuell forsikringspolise som blir utstedt. I tilfelle det faktiske forsikringsskjemaet ikke stemmer overens med informasjonen du finner her, er det informasjonen i forsikringsskjemaet som er gjeldende.

Generali logo Generali logoReiseforsikringer er underskrevet av: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC nr. 11231. Generali US Branch opererer under følgende navn: Generali Assicurazioni Generali S.P.A. (U.S. Branch) i California, Assicurazioni Generali – U.S. Branch i Colorado, Generali U.S. Branch DBA The General Insurance Company of Trieste & Venice i Oregon og The General Insurance Company of Trieste and Venice – U.S. Branch i Virginia. Generali US Branch er allment anerkjent eller har lisens til å drive sin virksomhet i alle delstater og District of Columbia.