Avtale om avgiftsinnkreving for innkvartering

 

Sist oppdatert: 28 mars 2017

 


Denne avtalen om avgiftsinnkreving for innkvartering (denne «avtalen») er laget og inngått mellom HomeAway Sàrl, er laget og inngått mellom HomeAway Sarl, et selskap registrert i Sveits med registreringsnummer CHE-116.158.222, og et registrert kontor på Avenue du Bouceht 2, Geneve, Sveits, som handler gjennom sin irske avdeling etablert i Irland med eksternt selskapsnummer 907821 og adresse på 81 Merrion Square, Dublin 1, Irland («HomeAway Payments», «oss», «vi» eller «vår») og deg («du», «deg» eller «kunden») og trer i kraft samme dato som du klikker deg gjennom avtalen («Ikrafttredelsesdato»). Du må lese nøye gjennom alle vilkårene. Vilkårene er en juridisk bindende avtale mellom deg og HomeAway Payments. Eventuelle forpliktelser til HomeAway Payments under denne avtalen kommer i tillegg til, og begrenser ikke, eventuelle separate kontraktsmessige forpliktelser til HomeAway Payments eller våre samarbeidspartnere. Du er ikke autorisert til å bruke disse tjenestene (som definert nedenfor) med mindre du er minst 18 år og i stand til å inngå juridisk bindende kontrakter.

VED Å KLIKKE PÅ «JEG GODTAR», GODTAR DU Å BLI BUNDET AV DENNE AVTALEN.

Bakgrunn:

 

 

 

Du og HomeAway Payments har kommet til enighet om følgende:

1. BETALINGSTJENESTER.

1.1 Betaling av innkvarteringsavgifter til forfall. I løpet av avtaleperioden, gir du ditt samtykke til at HomeAway Payments kan kreve inn alle innkvarteringsavgifter via kredittkort, debetkort, elektronisk pengeoverføring, og eventuelle andre betalingsformer som HomeAway Payments kan akseptere fra tid til annen (samlet kalt «betalinger») som gjestene betaler til deg (slike betalinger kreves inn av HomeAway Payments og all tilsvarende gjeld gjestene skylder deg blir slettet) (samlet kalt «tjenestene») i bytte mot gebyrer og avgifter som har blitt betalt til HomeAway Payments som angitt i denne avtalen (hvert av dem som en «brukeravgift»). «Innkvarteringsavgift(er)» er definert som beløp som forfaller og skal betales til deg av en gjest i bytte mot at gjesten kan oppholde seg på en eiendom, dette inkludert depositum, avgifter, forsikring og alle andre beløp, som er avtalt mellom deg og gjesten i henhold til det som er oppgitt på nettstedet eiendommen ble bestilt gjennom.

For å kunne bruke tjenestene, må du være medlem på et av våre samarbeidende nettsteder, som lar huseiere og eiendomsforvaltere annonsere ferieutleieboliger i samsvar med vilkårene som er oppgitt på et slikt nettsted.

1.2 Innskudd- og kredittgodkjenning. Du godkjenner herved at HomeAway Payments eller en tredjepartstjenesteleverandør som jobber på våre vegne, skal få tilgang til bankkontoen som er oppgitt på det nettregistreringsskjemaet («registreringsskjemaet») for følgende formål: (a.) sette inn betalinger som skal betales til deg;
(b.) ta ut alle beløp som skyldes HomeAway Payments i samsvar med denne avtalen, inkludert brukeravgift, tilbakebetalinger eller omgjøringer; og
(c.) ta ut alle beløp skyldig gjestene i samsvar med denne avtalen.

1.3 Rett til fratrekk. For alle bruksavgifter som er skyldig til HomeAway Payments eller tilknyttede selskaper, eller eventuelle beløp som er skyldig til gjester, samtykker du til at HomeAway Payments kan trekke fra (motregne) slike beløp og eventuelle avgifter og gebyrer som følge av noen debetsvikt fra fremtidige innbetalinger av Innkvarteringsavgift. HomeAway Payments kan motregne en hvilken som helst betalingsplikt som HomeAway Payments kan ha overfor deg under denne avtalen mot en (1) bruksavgift som er skyldig til deg, (2) overbetalinger til deg på grunn av en senere omgjøring, refusjon, tilbakeførsel eller annen justering av tidligere betalingstransaksjoner og (3) alle andre beløp du måtte skylde HomeAway Payments i henhold til denne avtalen eller andre avtaler.

Behandlingsfeil. Hvis det er en avvisning eller en feil i behandlingen av en hvilken som helst transaksjon, gir du oss eller en tredjeparts tjenesteleverandør som arbeider på våre vegne samtykke til å belaste eller kreditere bankkontoen som er oppført på registreringsskjemaet, der det passer, for å korrigere slike feil. Hvis vi av en eller annen grunn ikke klarer å belaste bankkontoen som du har oppført, gir du oss tillatelse til å kreve inn beløpet, pluss eventuelle avgifter, fra en annen bankkonto eller betalingsform som du har registrert hos oss. Dersom problemet med manglende betaling løses innen rimelig tid, vil du bli bedt om å foreta en betaling med en annen akseptabel betalingsmetode.

1.4 Utlevering av opplysninger. Du aksepterer å gi HomeAway Payments alle fullmakter som kreves av HomeAway Payments eller en tredjeparts tjenesteleverandør som arbeider på våre vegne, slik at de får tilgang til bankkontoen som er oppført på registreringsskjemaet. Du samtykker videre i å sørge for at (i) bankkontoinformasjon er gyldig og oppdatert hos HomeAway Payments, og at (ii) bankfullmakter gitt til HomeAway Payments er gyldig og oppdatert i banken som du bruker. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at innkvarteringsavgifter blir feilsendte, tilbakeholdt av HomeAway Payments i påvente av bekreftelse eller returnert til gjestene. HomeAway Payments fraskriver seg ethvert ansvar for feilsendte eller returnerte betalinger som følge av at bankkontoinformasjonen dine ikke er oppdatert. HomeAway Payments kan suspendere eller si opp denne avtalen uten varsel hvis du ikke holder denne informasjonen oppdatert, stenger eller på annen måte hindrer HomeAway Payments' mulighet til å belaste eller godskrive bankkontoen din.

I tillegg til forpliktelser vedrørende bankkontoinformasjon, skal du gi HomeAway Payments informasjon som HomeAway Payments lovlig kan kreve for raskt og nøyaktig å utføre tjenestene. Du skal straks varsle HomeAway Payments om enhver og alle unøyaktigheter i, eller endringer i, informasjon gitt av deg på registreringsskjemaet. HomeAway Payments skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle skader som er en direkte eller indirekte følge av at du ikke følger det som er beskrevet i Avsnitt 1.4.

1.5 Svindel- og risikovurderinger. Du gir ditt samtykke til at HomeAway Payments fra tid til annen kan samle inn og bekrefte opplysninger gitt av deg på registreringsskjemaet eller på annen måte. HomeAway Payments kan bruke denne informasjonen til å utføre kundekontroller, bekrefte identiteten din, bekrefte eierskapet av eiendommen, kontrollere at du ikke er underlagt handelssanksjoner, utføre ulike svindel- og risikovurderinger av deg, og overvåke transaksjoner gjennom tjenestene for å beskytte integriteten systemene og virksomheten. Du godtar videre at HomeAway Payments (eller en agent) kan be om en rapport om deg fra et kredittvurderingsbyrå. En slik kredittvurdering blir forespurt og brukt i samsvar med gjeldende lov, inkludert «air Credit Reporting Act». Basert på disse vurderingene, vil HomeAway Payments avgjøre om de kan tilby deg tjenestene, og på hvilken måte de vil krev inn innkvarteringsavgifter, dette etter eget skjønn. Etter en vellykket gjennomføring av nødvendige kontroller, vil du bli tilbudt følgende tidslinje for oppgjør:

Med forbehold om ethvert svindel- eller risikoforhold pålagt av HomeAway Payments, vil HomeAway Payments starte overføringen av innkvarteringsavgifter skyldig deg (med fratrekk fra bruksavgifter) til bankkontoen din. Dette skjer i de fleste tilfeller innen 1–2 dager etter planlagt innsjekkingsdato for gjesten på eiendommen, og for eventuelle innskuddsbeløp skyldig deg, i de fleste tilfeller innen 1–2 dager etter fullmakt fra nettsiden eiendommen ble bestilt gjennom, dette etter eget skjønn. Men vær oppmerksom på at dersom en gjest gir rimelig varsel til nettstedet eiendommen ble bestilt gjennom innen 24 timer etter planlagt innsjekking om at eiendommen ikke er som beskrevet, eller det er andre problemer med eiendommen, gir du imidlertid ditt samtykke til at HomeAway Payments kan refundere innkvarteringsavgifter til gjesten. Tiden det tar å motta betaling etter at betaling er registrert kan variere. I tillegg som følge av risikoårsaker, kan den første utbetaling bli forsinket inntil 30 dager, og i tilfeller ved mistanke om svindel, på ubestemt tid eller bortfalle i sin helhet.

Du kan ikke bruke tjenestene utenom det som er autorisert av lovene i jurisdiksjonen der du bor, og eventuelle andre gjeldende lover. i særdeleshet, men uten begrensning, kan tjenestene ikke brukes til å sende eller motta midler (i) til (eller til en person bosatt i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land som USA har eksportforbud til, eller (ii) noen på det amerikanske finansdepartementets liste over «Specially Designated Nationals» eller på det amerikanske handelsdepartementets «Table of Deny Orders». Ved å bruke nettstedet, bekrefter og garanterer at du ikke befinner deg i, er under kontroll av, eller er statsborger eller bosatt i noen av landene som nevnt ovenfor eller som er på listene som er nevnt ovenfor.

1.6 Personvern og databeskyttelse. Du samtykker i å handle i samsvar med de retningslinjer som er fastsatt i de gjeldende HomeAway-personvernreglene for nettstedet eiendommen ble bestilt gjennom («Personvernserklæring») som kan oppdateres av HomeAway fra tid til annen, og som herved er inkludert ved referanse. Du godtar at du har på plass, og vil opprettholde, eller vil etablere og vedlikeholde, tilstrekkelige sikkerhetsrutiner og kontroller for å hindre utilsiktet utlevering av og uautorisert tilgang til eller underslag av personopplysninger eller informasjon tilhørende alle gjester. Du godtar at du vil behandle, lagre, overføre, og få tilgang til informasjon om gjester i samsvar med gjeldende lov. Du godtar å kun benytte gjesters personopplysninger med det formål å behandle slike gjestenes bestillinger og ikke til noe annet formål. HomeAway Payments vil ikke være ansvarlig for uautorisert bruk eller tilgang til gjestenes personopplysninger eller økonomisk informasjon om deg, dine ansatte eller noen annen part i forbindelse med deg, bortsett fra i den grad slik bruk eller tilgang skyldes HomeAway Payments grove uaktsomhet. HomeAway Payments kan bruke all informasjon samlet i utførelsen av tjenestene i samsvar med sin personvernserklæring. I tillegg samtykker du i at HomeAway Payments kan bruke slik informasjon til alle lovlige formål, inkludert markedsføring og statistikker vedrørende tjenestene.

1.7 Eiendomsrettigheter. Som mellom deg og HomeAway Payments, eier og beholder HomeAway Payments alle eiendomsrettigheter i og til tjenestene, programgrensesnittet (API) og andre materialer som HomeAway Payments kan bruke eller gi i forbindelse med implementering og drift av tjenestene. Du har ingen rettigheter, tittel eller rettigheter i tjenestene. Du skal ikke endre, tilpasse, oversette, lage avledede produkter fra, dekompilere, rekonstruere, demontere eller på annen måte forsøke å avlede kildekoden fra noen av HomeAways nettsteder, API eller fra tjenestene.

1.8 Forslag. Hvis du kommer med noen som helst forslag til forbedringen av tjenestene («forslag») til oss eller våre agenter, vil vi eie alle rettigheter, titler og interesser i og til forslaget, selv om du har definert forslagene som konfidensielle. Vi og våre agenter vil ha rett til å bruke forslagene uten begrensning. Du tildeler herved ugjenkallelig oss alle rettigheter, titler og interesser i og til forslagene, og er enige om å gi oss all den hjelp vi kan kreve for å dokumentere, utbedre og opprettholde våre rettigheter til forslagene.

1.9 Tilbakeføringer og omgjøringer. Enhver betaling av en gjest er underlagt retten til tilbakeføring ved betaling med kreditt- eller debetkort eller andre betalingsformer med tilsvarende tilbakebetalingsfunksjoner. Disse rettighetene eksisterer mellom gjesten og deres respektive bank eller kredittkortutsteder. Ved en tilbakeføring eller omgjøring av betaling for en gjest, vil HomeAway Payments automatisk utøve sine motregningsrettigheter som er beskrevet i avsnitt 1.3. Deretter, betinget av å ha mottatt all nødvendig informasjon fra deg, vil HomeAway Payments gjøre rimelige undersøkelser av gyldigheten til tilbakeføringen eller omgjøringen. Du samtykker i å samarbeide med HomeAway Payments og å gi informasjon som HomeAway Payments rimelig kan be om i undersøkelsene. Du er ansvarlig for alle tilbakeføringer eller omgjøringer av betalinger som behandles av HomeAway Payments, inkludert tilbakeførselsavgiften oppført nedenfor i delen om Avgiftstidsplanen. Du erkjenner at beslutninger om tilbakeføring og omgjøring fattes av gjeldende utstedende bank- eller kortnettverk og alle vurderinger av gyldigheten av tilbakeføringen eller omgjøringen gjøres på eget skjønn av de gjeldene bank eller kortnettverk.

1.10 Endring av tjenestene. HomeAway Payments kan fra tid til annen uten å gi deg forhåndsvarsel, endre tjenestene og tilknyttede nettsteder. Det forutsatt at HomeAway Payments ikke endrer tjenestene på en måte som kan, etter eget skjønn, ha en betydelig negativ innvirkning på bruken av disse, uten å gi minst ti (10) dagers varsel om en slik endring. I tillegg forbeholder HomeAway Payments seg retten til å endre bruksavgifter, etter eget skjønn, men kan ikke gjøre det uten å gi minst ti (10) dagers varsel, og alle slike endrede bruksavgifter vil gjelde for bestillinger som er akseptert av deg til enhver tid rett etter et slikt varsel. Et slikt varsel kan gjøres via e-post eller et innlegg på, eller oppdatering av et HomeAway nettsted.

1.11 Betaling av tjenester. Vedrørende tjenestene, samtykker du til å betale HomeAway Payments' bruksavgifter og avgifter som er beskrevet i gjeldende avgiftstidsplan som følger nedenfor, som du blir skyldig ved gjennomføring av betalingsbehandling og uavhengig av eventuelle etterfølgende kanselleringer:

Abonnerende kunder:
 

Akseptering av kort HomeAway Payments' gebyrer ved
Visa/MasterCard/Discover/AMEX 3 % av overføringsbeløpet
Internasjonalt gebyr 1,5 % av overføringsbeløpet
Tilbakeføringsg 0 $ per tilbakeføring

 


«Pay Per Booking Customers»

 

 

 

Akseptering av HomeAway Payments' gebyrer ved
Visa/MasterCard/Discover/AMEX 3 % av overføringsbeløpet
Tilbakeføringsgebyr 0 $ per tilbakeføring

Du autoriserer herved HomeAway Payments til automatisk å trekke fra alle bruksavgifter som oppstår som følge av betalinger som er innkrevd av HomeAway Payments, samt bruksavgifter knyttet til tilbakeføringer og ikke tilstrekkelige midler før oppgjøret til bankkontoen. I tilfelle HomeAway Payments ikke lykkes med å kreve inn bruksavgifter av en eller annen grunn, samtykker du i å betale alle rimelige utgifter ved innkrevingen, inkludert rimelige advokathonorarer, som påføres HomeAway Payments. Du er selv ansvarlig for å overvåke din konto og sikre rettidig betaling av alle beløp du skylder til HomeAway Payments. HomeAway Payments har rett til å pålegge deg eventuelle straffekrav HomeAway Payments pådrar seg på grunn av innkrevingsforespørsler som mislykkes på grunn av utilstrekkelige midler eller blokkering av forespørselen på grunn av deg. Du autoriserer at HomeAway Payments kan samle inn en slik avgift ved å belaste bankkontoen som oppgitt på registreringsskjemaet eller ved å ta i bruk våre motregningsrettigheter, som er beskrevet i avsnitt 1.3.

Med mindre annet er angitt her, kan avgifter knyttet til HomeAways betalingstjenester ikke refunderes.

1.12 Skatt. Du er ansvarlig for eventuelle og alle gjeldende skatter, inkludert salg, bruk, personlig eiendom, verdiskapende, avgifter, toll avgifter, turist, hotellets belegg, importtoll eller stempelavgifter eller andre skatter og avgifter som pålegges av offentlige organer av enhver art og som er pålagt relatert til transaksjoner i henhold til denne avtalen, inkludert straffer og rente, men særskilt ekskludert avgifter skyldt av eller fremsatt mot HomeAway Payments sine eller noen av de tilknyttede selskapenes nettoinntekter. HomeAway Payment kan bli pålagt å rapportere alle betalinger som blir gjort til deg til nasjonale, statlige og/eller lokale skattemyndigheter, inkludert den amerikanske Internal Revenue Service og andre skattemyndigheter. HomeAway Payments er ikke ansvarlige for, og er ikke enheten som krever inn salgs-, inntekts- eller annen skatt vedrørende betalingene. Du vil umiddelbart gi HomeAway Payments informasjon og/eller dokumentasjon som kan kreves av gjeldende offentlige myndigheter for at HomeAway Payments skal kunne behandle betalinger herunder (inkludert, uten begrensning, et gyldig sertifikat for ditt fritak fra skatteplikt som er autorisert av offentlige myndigheter), og HomeAway Payments kan holde tilbake eventuelle utbetalinger, eller deler av dem, til du har gitt den nødvendige dokumentasjonen. Du er ansvarlig for å sette deg inn i forhold om alle skatter og avgifter som kan påløpe eller som kan kreves inn, skal betales eller av hvilken som helst grunn kan holdes tilbake i forbindelse med salg eller kjøp av produkter eller tjenester ved en transaksjon, eller på annen måte i forbindelse med en handling, uvirksomhet, eller unnlatelse av deg eller en av dine agenter, eller noen av dine eller deres respektive ansatte, agenter, kontraktører eller representanter («Skatter»). Du er også ansvarlig for innkreving, forskuddstrekk, rapportering og innbetaling av riktig skatt til den aktuelle skattemyndighetene. Dersom det kreves av HomeAway Payments, skal du umiddelbart vise gyldige skattedokumenter i forbindelse med eventuelle transaksjoner som inngås i henhold til denne avtalen, hvor skatt er avgiftsbelagt i henhold til gjeldende lov. Vi kan gi deg et verktøy for å hjelpe deg å fastslå skatter og avgifter for transaksjoner, men vi og våre partnere er ikke forpliktet til å fastslå spørsmål om skatter og avgifter, og vi er ikke ansvarlig for beregning, innkreving, rapportering eller betaling av eventuelle skatter som oppstår fra enhver transaksjon til ligningsmyndigheter. Uavhengig av det foregående, forbeholder HomeAway Payments seg retten til, etter eget skjønn, å samle inn og betale skatt til aktuelle offentlige virksomheter for innbetalinger. Skulle HomeAway Payments utøve denne retten, samtykker du til å samarbeide med HomeAway Payments' formidling av informasjon eller innenfor rimelighetens grenser hjelpe til med det som kreves av HomeAway Payments for en slik innsamling og innbetaling, herunder å gi dokumentasjon som bekrefter transaksjoner med gjester og å bekrefte registrering og/eller innbetaling av skatter til de relevante skattemyndighetene.

1.13 Begrensninger for bruk av tjenester/nettsted. Du kan kun bruke tjenestene for betaling av innkvarteringsavgift som definert her. Du kan ikke bruke, og representerer og garanterer at du ikke vil bruke, tjenestene til andre formål, inkludert men, ikke begrenset til betaling for ulovlige aktiviteter, produkter eller tjenester. Du samtykker i å overholde alle HomeAway Payments' retningslinjer, og eventuelle andre begrensninger for bruk av deres nettsteder og tjenester, som oppdateres av HomeAway Payments fra tid til annen, inkludert uten begrensning: (I) HomeAway Payment sine krav til datasikkerhet; og (ii) eventuelle driftsregler og/eller retningslinjer fra kortselskaper eller -nettverk som brukes til å behandle betalinger (som sådan kan bli oppdatert fra tid til annen). Uavhengig av andre betingelser i denne avtalen, har HomeAway Payments og dets partnere rett til (a) å endre, suspendere eller avslutte tjenestene eller deres nettsider, helt eller delvis, og (b) å innføre begrensninger på visse funksjoner eller begrense tilgangen til hele eller deler av tjenestene eller dets nettsteder uten forvarsel og uten ansvar når HomeAway Payments, etter eget skjønn, bestemmer at det er nødvendig for å beskytte integriteten til sine nettsider virksomhet, for å unngå skade på andre, eller av andre grunner. HomeAway Payments kan avstå fra å behandle enhver betaling som er forbundet med blant annet svindelforebyggende aktiviteter, gjeldende lover eller HomeAway Payments sine retningslinjer. Uten å begrense det foregående, kan du ikke opptre som en betalingsformidler, samler eller servicebyrå eller på annen måte videreselge tjenesten på vegne av en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til håndtering, behandling eller overføring av midler til tredjeparter.

1.14 Kortnettverk; Innløser. I løpet av varigheten av denne avtalen, vil tjenestene bli gitt av HomeAway Payments i samarbeid med en innløser (eller PIN-debetinnløser) og deres respektive utpekte medlemsbank(er). Du samtykker i å overholde alle HomeAway Payments' retningslinjer med hensyn til tjenestene, og alle gjeldende bruksregler for Visa USA, Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. («American Express»), (samlet kalt «Kortnettverk») og National Automated Clearing House Association (samlet kalt «Nacha») og andre regler (samlet kalt «bruksregler») og alle gjeldende føderale, statlige eller lokale lover, regler, forskrifter og reguleringsveiledning knyttet til utøvelsen av virksomheten din. Du godtar og erkjenner at disse forbeholder seg retten til å endre bruksreglene uten å varsle deg. Hvis du velger å godta bare visse typer betalingskort, er det ditt eget ansvar å gjøre det klart hvilke betalingskort som aksepteres.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE.

2.1 Ingen garantier. DU BEKREFTER AT DIN BRUK AV TJENESTENE OG NETTSTEDET ER UNDERLAGT FØLGENDE ANSVARSFRASKRIVELSE: UTENOM ALLE UTTRYKTE GARANTIER I DENNE AVTALEN, ER TJENESTENE OG NETTSTEDER (INKLUDERT ALT INNHOLD, PROGRAMVARE, DATAOVERFØRING, FUNKSJONER, MATERIALE OG INFORMASJON GITT I SAMMENHENG MED ELLER GJORT TILGJENGELIGE GJENNOM TJENESTEN) GITT «SOM DEN ER» OG HOMEAWAY PAYMENTS, DERES AGENTER OG DERES LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, DET VÆRE SEG UTTRYKTE ELLER INDIREKTE, VEDRØRENDE NETTSTEDER ELLER TJENESTER GITT HER OG SIER SPESIFIKT I FRA SEG GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG MOT BRUDD, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET.

2.2 World wide web-bruk. HomeAway Payments og dets leverandører gir ingen garantier når det gjelder kvalitet, pålitelighet, aktualitet eller sikkerheten til world wide web, Internett og andre globale koblede datanettverk, eller at nettsidene etablerte derpå, inkludert sine nettsider, vil være uavbrutte eller feilfri.

2.3 Betalinger. Du erkjenner og godtar at: (i) Dine bestillinger av eiendom er transaksjoner utelukkende mellom deg og den aktuelle gjesten og ikke med HomeAway Payments eller noen av HomeAway Payments agenter; (ii) Betalinger innhentet av HomeAway Payments dekker all tilsvarende gjeld gjestene måtte skylde deg; (iii) HomeAway Payments er ikke ansvarlige for og kontrollerer ikke om en gjest kan betale en innkvarteringsavgift; (iv) HomeAway Payments' forpliktelse til å betale deg avhenger om vi mottar innkvarteringsavgifter fra gjester; (v) HomeAway Payments er ikke en bank eller annen registrert finansiell institusjon; og (vi) midler som behandles av HomeAway Payments eller tjenesteleverandører (herunder leverandører av banktjenester) i forbindelse med innkreving av innkvarteringsavgifter er ikke innskuddsforpliktelser og er heller ikke forsikret av en statlig etat for din sikkerhet.

Vår rolle. Med unntak av vår begrensede rolle i behandlingen av betalinger som du godkjenner eller iverksetter, er vi ikke involvert i noen underliggende transaksjoner mellom deg og gjestene. For ordens skyld, vi leverer eller videreselger ikke noen rom eller noen overnattingsrelaterte utgifter eller tjenester. HomeAway Payments påtar seg intet ansvar for dine handlinger eller unnlatelser.

2.4 Unnlate å oppgi eiendom. Vi er, som din tredjeparts betalingsbehandler, ikke ansvarlige for samsvar med eventuelle jurisdiksjoners lover for uoppgitt eiendom eller hjemfallslover. Du er ansvarlig for å bestemme om du skal holde av eiendommen for en gjest eller annen part som er underlagt slike lover, og hvis dette er tilfellet, erkjenner og godtar du at du bærer det fulle ansvar for å følge slike lover.

3. ANSVARSBEGRENSNING/SKADELØSHOLDELSE.

3.1 HOMEAWAY PAYMENTS SKAL IKKE PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR ALLE OPPHOLD I ELLER MANGLENDE TILGJENGELIGHET FOR TJENESTENE ELLER NETTSTEDENE NÅR GJESTER IKKE KAN FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTENE ELLER NETTSTEDENE ELLER ALLE FEIL SOM KAN PÅVIRKE MOTTAK, BEHANDLING, AKSEPTERING, FULLFØRELSE ELLER OPPGJØR AV EN BETALING AV TJENESTENE. HOMEAWAY PAYMENTS HAR INTET ANSVAR FOR ENHVER FEILAKTIG UTTALELSE, ENHVER FEIL MED ELLER FORSINKET BETALING, ENHVER BETALING AVVIST AV BANKEN DIN ELLER OM DU MISLYKKES I Å OPPGI KORREKT OG/ELLER GYLDIG INFORMASJON.

3.2 IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL NOEN AV PARTENE, DERES AGENTER ELLER LEVERANDØRER, VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEN ANDRE PARTEN, ELLER ENHVER TREDJEPART, FOR FØLGESKADER, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, SELV OM PARTEN SOM ELLERS VILLE VÆRT ANSVARLIG HAR GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL HOMEAWAY PAYMENTS' SAMLEDE ANSVAR SOM FØLGE AV DENNE AVTALEN OVERSTIGE AVGIFTENE HOMEWAY PAYMENTS HAR MOTTATT OG BEHOLDT I LØPET AV DENNE AVTALEN, GJELDENE FOR DE TRE (3) MÅNEDENE UMIDDELBART ETTER DATOEN FOR INNSENDT KRAV. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE VIL IKKE GJELDE VED NOEN FORM FOR FEIL VED OPPRINNELIG FORMÅL AV ETHVERT BEGRENSENDE RETTSMIDDEL. BEGGE PARTER ERKJENNER AT DEN ANDRE PARTEN HAR INNGÅTT DENNE AVTALEN AVHENGIG AV ANSVARSBEGRENSNINGENE NEVNT I DENNE PARAGRAFEN, OG AT DISSE BEGRENSNINGENE ER EN VIKTIG DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE.

3.3 Erstatning.

(a) Du skal erstatte, forsvare og holde HomeAway Payments og deres partnere, deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte og agenter (HomeAway Payments erstatningsberettigede partier) skadesløse fra og mot alle tredjepartskrav, ansvar, tap og utgifter (herunder skadeerstatning, forliksbeløp og rimelige advokathonorarer) rettet mot noen av HomeAway Payments' skadesløse parter, som følge av eller i forbindelse med (i) din bruk av tjenestene eller deres nettsteder; og/eller (ii) eventuelle brudd på eller manglende overholdelse av denne avtalen av deg. HomeAway Payments kan delta i forsvar med rådgivere for egen regning. Skadeløsholdelsesforpliktelsene angitt i dette avsnittet gjelder ikke i den grad noe krav, tap, ansvar, krav eller utgifter er et resultat av grov uaktsomhet eller forsett av noen skadelidende part. Skadeløsholdelsesforpliktelsene angitt i dette avsnittet er betinget av (1) at HomeAway Payments gir raskt skriftlig varsel til deg om slike krav, tap, ansvarsforsikringer, handlinger, forespørsler eller utgifter (bortsett fra at din erstatningsplikt herunder bare skal lettes i den utstrekning det er forutinntatt av HomeAway Payments' unnlatelse av å gi deg et slikt varsel); og (2) at du har full kontroll over forsvaret av eller oppgjør av et slike krav, tap, ansvarsforsikringer, handlinger, forespørsler eller kostnader; gitt at et oppgjør som krever annet enn betaling av pengebeløp skal være underlagt HomeAway Payments sitt samtykke, dog ikke nektes uten saklig grunn. På din forespørsel og regning, skal HomeAway Payments samarbeide i undersøkelser, forsvar og oppgjør av slike krav, tap, ansvarsforsikringer, handlinger, forespørsler eller utgifter.

4. VARIGHET OG OPPHØR.

4.1 Varighet. Denne avtalen vil begynne på datoen for ikrafttredelse og skal fortsette inntil den sies opp av en av partene i henhold til avsnitt 4.2 nedenfor.

4.2 Opphør. Hver av partene kan si opp denne avtalen når som helst ved et skriftlig varsel, som kan skje via e-post til adressen angitt nedenfor. For å unngå tvil, vil ikke en slik avslutning av denne avtalen i seg selv si opp eventuelle andre avtaler mellom deg og HomeAway Payments eller noen av deres partnere.

4.3 Virkning av opphør. Opphør av denne avtalen vil ikke frita partene fra plikten til å betale den annen part eventuelle beløp, avgifter eller annen godtgjørelse til forfall eller skyldig den andre parten under denne avtalen før opphøret. HomeAway Payments vil fullføre eventuelle utbetalinger under opphørsprosessen og vil trekke fra alle avgifter som er skyldig dem på dette tidspunktet. Men du forblir ansvarlig for betalinger, omgjøring, avgifter og eventuelle andre forpliktelser pådratt av deg og som administreres av HomeAway Payments etter utløp eller opphør av denne avtalen, og du samtykker i at HomeAway Payments automatisk, uten forvarsel til deg, kan trekke slike beløp fra bankkontoen din. Ved avslutning av avtalen vil HomeAway Payments deaktivere tilgangen din til tjenestene.

4.4 Overlevelse. Avsnitt 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 2, 3, 4 og 5 skal overleve opphør eller utløp av denne avtalen, uten når annet er gitt.

5. Diverse

5.1 Binding for etterfølgere og utnevnte. Denne avtalen skal være bindende og tjene til fordel for partene, deres etterfølgere og tillatte utnevnte. Verken denne avtalen eller noen rettigheter, lisenser, privilegium eller forpliktelse angitt her kan tildeles eller overføres av deg uten HomeAway Payments skriftlige samtykke, og eventuelle forsøk på overdragelse eller overføring uten slikt samtykke er ugyldig. HomeAway Payments kan overdra denne avtalen når som helst, men vil ikke gjøre det på en måte som reduserer noen garantier gitt til deg under denne avtalen.

5.2 Force Majeure. HomeAway Payments er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, feil, mislykket utføring, avbrudd eller opphold i tjenestene eller nettstedet som er forårsaket av eller som følge av en handling, unnlatelse eller tilstand utover HomeAway Payments' rimelige kontroll, om ikke forutsigbar eller identifisert, inkludert uten begrensning naturkatastrofer, streik, lockout, opptøyer, krigshandlinger, statlige reguleringer, brann, strømbrudd, jordskjelv, uvær, flom eller andre naturkatastrofer eller svikt i din, en gjests eller tredjeparts maskinvare, programvare eller kommunikasjonsutstyr eller anlegg.

5.3 Hele avtalen. Denne avtalen, inkludert eventuelle tidsplaner, inneholder hele avtalen mellom partene med hensyn til dens innhold, og erstatter alle tidligere eller samtidige representasjoner, forståelser, og eventuelle andre skriftlige eller muntlige avtaler mellom partene vedrørende slikt innhold. For å unngå tvil, begrenser det foregående ikke eventuelle separate forpliktelser til kortnettverk eller andre tredjeparts tjenesteleverandører.

5.4 Ugyldighet. Hvis en bestemmelse i denne avtalen, eller anvendelsen av denne, blir funnet ugyldig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen endres for å oppnå så nær som mulig samme økonomiske effekt som den opprinnelige bestemmelsen, og resten av denne avtalen forblir virksom i full kraft.

5.5 Endring og endringer. Du kan ikke endre, modifisere, supplere, gi slipp på, avslutte eller på annen måte forandre denne avtalen med unntak av med en skriftlig erklæring undertegnet av HomeAway Payments. HomeAway Payments vil ha rett til, etter eget skjønn, å endre, modifisere eller forandre enhver del av denne avtalen i henhold til vilkårene som er beskrevet ovenfor, inkludert men ikke begrenset til betalingsbetingelsene i avsnitt 1.5.

5.6 Fraskrivelse. Fraskrivelse av partene av rettigheter i denne avtalen eller unnlatelse av å utføre eller av et brudd på en bestemmelse i denne avtalen vil ikke fungere eller tolkes som et avkall på noen andre rettigheter derunder eller andre brudd eller svikt enten av et lignende art eller på annen måte.

5.7 Varsel. Alle meldinger og annen kommunikasjon som kreves eller tillates i henhold til denne avtalen skal være skriftlig. Varsel til deg blir sendt til e-postadressen oppgitt på registreringsskjemaet. Varsel til HomeAway Payments kan rettes til HomeAway.com, Inc., Attn: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703

5.8 Oppdatere din informasjon. Det er ditt ansvar å sørge for at bankinformasjonen, inkludert ditt offisielle navn, adresse og bostedsland, er korrekt og fortsatt gyldig. Det er også ditt ansvar å sørge for at all informasjon eller dokumentasjon vedrørende skattemessige spørsmål som beskrevet i avsnitt 1.12 ovenfor, er korrekt og gyldig.

5.9 Tredjeparts leverandører. I forbindelse med HomeAway Payments' levering av tjenester, vil de bruke tredjeparts tjenesteleverandører for å forenkle og behandle betalinger. Du utvider herved alle rettigheter som er gitt videre til HomeAway Payments under denne avtalen til alle tredjeparts tjenesteleverandører godkjent av HomeAway Payments for å bistå i formidling av deres tjenestene herunder. Eventuelle forpliktelser som er skyldt til HomeAway Payments under denne avtalen kommer i tillegg til, og begrenser ikke eventuelle separate kontraktsmessige forpliktelser til tredjeparts tjenesteleverandører som HomeAway bruker i forbindelse med levering av tjenestene, inkludert forpliktelser knyttet til ytterligere avgifter som kan pålegges av slike tredjepartstjenesteleverandører. Vær oppmerksom på at relaterte tredjeparts leverandører kan pålegge eller trekke fra behandlingsgebyrer for utenlandsk valuta på eller fra noen betalinger eller utbetalinger som involverer valutakonvertering.

5.10 American Express-vilkår. Du samtykker i at hvis du godtar American Express-kort, blir du bundet av American Express' selgerdriftsregler (tilgjengelig på: www.americanexpress.com/merchantopguide) og vedlagte American Express-vilkår.

5.11 Gjeldende lovgivning og verneting. Hvis du bor i USA, er denne avtalen underlagt Federal Arbitration Act, føderal meklingslov, og lovene i staten der du har din faktureringsadresse, uten hensyn til prinsippene om lover som motsier hverandre.

Hvis du ikke bor i USA, og du er en forbruker med ordinært bosted i Irland skal denne avtalen  styres av Irlands lover og vᴂre underlagt irske domstolers jurisdiksjon. Hvis du er en forbruker med bosted i et annet land enn Irland, skal denne avtalen styres av lovene i landet der du bor og vᴂre underlagt jurisdiksjonen i landet du er bosatt i.

5.12 Tvister; Mekling.

Hvis du bor i USA, samtykker du til det følgende.

HomeAway er opptatt av til kundetilfredshet, så hvis du har et problem eller en tvist, vil vi forsøke å løse dette. Men hvis vi ikke lykkes, kan du sende et krav som forklart i dette avsnittet. Du samtykker i å gi oss en mulighet til å løse eventuelle tvister eller krav som måtte oppstå i forbindelse med tjenestene, avtaler med våre kundetilfredsagenter, noen av tjenestene eller produkter som tilbys, alle bestemmelser fra oss eller vår personvernserklæring («krav»), dette ved å kontakte HomeAway-kundestøtten eller ringe 1-877-228-3145. Hvis vi ikke er i stand til å løse kravet ditt innen 60 dager, kan du søke erstatning ved mekling eller i en erstatningsdomstol, som angitt nedenfor.

Ethvert og alle krav skal løses ved mekling, i stedet for i retten, i stedet for i retten, bortsett fra at du kan fremme krav på individuell basis i en erstatningsdomstol ved krav som kvalifiserer til det. Dette inkluderer alle krav du fremsetter mot oss, våre datterselskaper, brukere eller andre selskaper som tilbyr produkter eller tjenester gjennom oss (og som nyter godt av denne meklingsavtalen). Dette omfatter også eventuelle krav som oppsto før du aksepterte denne avtalen, uavhengig av om tidligere versjoner av denne avtalen krever mekling.

Det er ingen dommer eller jury i mekling, og rettsgjennomgang av en meklingsdom er begrenset. En meklingsdommer kan imidlertid på individuell basis gi de samme skadeavgifter og -lettelser som en domstol (inkludert lovbestemte skadeavgifter, advokathonorarer og utgifter), og må følge og håndheve denne avtalen på samme måte som en domstol ville gjort.

Mekling vil utføres av American Arbitration Association (AAA) under deres regler, inkludert AAA Consumer Rules. Betaling av alle innleverings-, administrasjons- og meklingsavgifter vil bli styrt av AAAs regler, med unntak av det som er angitt i dette avsnittet. Hvis ditt totale krav er mindre enn 10 000 amerikanske dollar, vil vi refundere deg for innleveringavgifter du betaler til AAA og betale meklingshonorar. Du kan velge å gjennomføre en mekling per telefon, basert på skriftlige innleveringer eller i person i det landet der du bor eller på annet gjensidig avtalt sted.

For å opprette en meklingssak, må du sende et brev der du ber om mekling og beskrive dine krav til HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager ved Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004. Hvis vi fremsetter en mekling der du er motparten, sender vi deg et varsel til e-postadressen eller gateadresse du har oppgitt. AAAs regler og innleveringsinstruksjoner er tilgjengelige på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879.

Enhver og alle forhandlinger for å løse krav vil kun bli gjennomført på individuell basis, og ikke i et søksmål for klasser, grupper eller enheter. Hvis av en eller annen grunn et krav går til retten i stedet for til mekling vil hver av oss fraskrive oss enhver eventuell rett til en rettssak med jury. The Federal Arbitration Act og føderale meglingslover gjelder for denne avtalen. En meklingsavgjørelse kan bekreftes av en domstol med kompetent jurisdiksjon.

Hvis du bor i Frankrike samtykker du til følgende:

I tilfelle en tvist mellom deg og HomeAway Payments, kan du vurdere mekling eller andre alternative tvisteløsningsprosedyrer som definert av loven, særlig av artikkel 1528 av den franske tvistemålsloven. Forbrukerombudsmann for HomeAway Payments er Meklingstjeneste for e-virksomhet under Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) (http://www.fevad.com/mediation). Dersom HomeAway Payments unnlater å gi deg et tilfredsstillende svar innen 60 dager etter at du har sendt inn skriftlig klage til HomeAway Payments, kan du henvise saken til forbrukerombudsmannen i henhold til vilkårene og betingelsene på nettstedet til ombudsmannen. Du kan ta kontakt med ombudsmannen på følgende adresse:
Service de Médiation du e-commerce
60 rue La Boétie - 75008 Paris
relationconso@fevad.com

Alternativt kan du også henvise tvisten med HomeAway Payments til Europakommisjonens Online Dispute Resolution-plattform som er tilgjengelig på følgende nettadresse: http://ec.europa.eu/odr.

Hvis HomeAway Payments endrer avsnittet «Tvister; Mekling» etter datoen du først aksepterte disse vilkårene (eller aksepterte eventuelle senere endringer i disse vilkårene), kan du uten hensyn til bestemmelsene i avsnittet «endringer og modifiseringer» over om endringer i vilkårene, avvise enhver slik endring ved å sende oss skriftlig varsel (inkludert via e-post) innen 30 dager etter at en slik endring trådte i kraft, som nevnt i «sist oppdatert»-datoen over. Ved å avvise enhver endring, godtar du at du vil mekle alle tvister mellom deg og HomeAway Payments i samsvar med bestemmelsene i dette avsnittet, fra datoen du først aksepterte disse vilkårene (eller aksepterte eventuelle senere endringer i disse vilkårene).

  

 

 

American Express-vilkår

 


Kunden samtykker til American Express' selgerdriftsregler (tilgjengelig på: www.americanexpress.com/merchantopguide) og vilkårene og betingelsene for American Express heri («American Express Vilkår»). American Express skal være en begunstiget tredjepart til denne avtalen og kan håndheve vilkårene i avtalen mot kunden. Kunden samtykker i og erkjenner at han ikke er en begunstiget tredjepart under noen avtale som HomeAway Payments eller noen av dets tredjepartstjenesteleverandører kan ha med American Express. Kunden samtykker i å bare akseptere American Express-kort i samsvar med vilkårene i Avtalen og American Express-vilkårene. Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt av gjeldende lov, skal kunden ikke behandle American Express-korttransaksjoner eller motta betalinger på vegne av, eller (med mindre loven krever det) indirekte utbetalinger til, noen annen part.

Ansvarsbegrensning.
Under ingen omstendigheter skal en kunde, HomeAway Payments, American Express eller deres respektive tilknyttede selskaper, etterfølgere, eller tillatte utnevnte (og i American Express tilfelle, dets tredjeparts rettighetshavere) være ansvarlig overfor en annen part for eventuelle tap av fortjeneste eller tilfeldige, indirekte, spekulative, følge-, spesielle, strafferettslige, eller eksemplariske skader av noe slag (enten basert på kontrakt, tort, inkludert uaktsomhet, objektivt ansvar, bedrageri, eller andre, eller lover, forskrifter, eller hvilken som helst annen teori) som følge av eller forbundet med avtalen, selv om det er varslet om slike potensielle skader. Verken kunden, HomeAway Payments eller American Express er ansvarlig overfor en annen part for skader på banksystemet som følge av forsinkelser eller problemer forårsaket av telekommunikasjonsleverandører, bortsett fra at American Express' rettigheter til å skape reserver og utføre tilbakeføringer ikke skal bli svekket av slike hendelser.

Ikke i noe tilfelle vil American Express være erstatningspliktig overfor kunden for eventuelle krav, tap, ansvar, handlinger, krav eller utgifter som oppstår som følge av (i) eventuelle brudd på datasikkerheten som følge av kundens handling eller unnlatelse, eller (ii) krav fra en ansatt av kunden om at American Express er ansvarlig som arbeidsgiver eller er en felles arbeidsgiver for en slik arbeidstaker.

High CV-sponset selger
Hvis HomeAway Payments eller American Express krever det av kunden, vil kunden konverteres til en High CV-sponset selger (som definert av American Express på det tidspunktet for gjeldende bruksregler). Ved en slik konvertering skal kunden inngå et direkte kontraktsforhold med American Express og være bundet av en standard kortavtale og American Express kan angi andre behandlingsgebyr for kunden. I så fall, med mindre kunden uttrykkelig opplyser HomeAway Payments om annet, godkjenner kunden at HomeAway Payments kan fortsette å forvalte kundens American Express-konto på deres vegne og kan sende midler fra American Express-transaksjoner til å deponeres enten direkte til en bankkonto utpekt av kunden eller til en bankkonto holdt av HomeAway Payments til kundens fordel.
 

 

check