Generelle forretningsvilkår HomeAway Norge Feriereisende

 


Last ned som PDF

Sist oppdatert: 10 juni 2016

 
1. HomeAway (som definert nedenfor) er et datterselskap av Expedia, Inc. («Expedia») i USA. HomeAway Group (som definert nedenfor) tilbyr en elektronisk plattform og forskjellige verktøy, tjenester og funksjoner som lar eiendomsinnehavere legge inn eiendommer og reisende bestille eiendommer (samlet «tjenestene»). Tjenester tilbys via landsspesifikke URL-er, inkludert www.homeaway.no i Storbritannia og også via mobile applikasjoner (for mobiltelefon, nettbrett og andre enheter eller grensesnitt) (samlet, «nettstedet»). Driften av HomeAway i Europa administreres av HomeAway Sarl, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, Sveits. Av praktiske hensyn til definisjon (men ellers ikke) der vi bruker termen «HomeAway Group» i disse vilkårene og betingelsene, refererer vi til Expedia, Inc., det tilknyttede selskaper og datterselskaper, inkludert HomeAway.

1.2 Disse vilkårene og betingelsene for reisende («vilkår og betingelser for reisende») utgjør en judidisk bindende avtale mellom HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt  («HomeAway», «vi», «vår/vårt/våre», «oss») og regulerer sammen med regler for personvern forholdet mellom HomeAway og ethvert individ som bruker eller har tilgang til stedet og ethvert innhold eller tjeneste gjennom det som en reisende eller potensielle reisende og som ikke bruker det i sin egenskap som eiendomsinnehaver eller eiendomsforvalter («reisende» eller «du/deg»). Reisende inkluderer personer som bruker stedet for å få tilgang til informasjon og for å bestille kortmrtidseiendommer, enten til forretnings- eller fritidsformål, fra eiendomsinnehavere eller eiendomsforvaltere.

(3) Vilkår og betingelser for reisende utgjør en juridiske bindende avtale mellom HomeAway og den reisende. Ved å bruke eller få tilgang til nettstedet eller plattformene eller systemene til HomeAway erkjenner du at du samtykker i og er underlagt vilkårene og betingelsene for reisende samt vår Privacy Policy. Hvis du ikke samtykker helt i vilkårene og betingelsene for reisende,eller vår Privacy Policy er du ikke autorisert til å ha tilgang til eller på annen måte bruke nettstedet.

(4) HomeAway tillater ingen til å registrere på dette nettstedet med mindre de har inngått juridisk bindende kontrakter som regulerer vilkårene for dette.

(5) HomeAway kan revidere disse vilkårene og betingelsene for reisende når som helst ved å legge inn en oppdatert versjon på denne nettsiden. Du bør gå til denne siden en gang i blant for å se de aller siste vilkårene og betingelsene, siden de er bindende for deg.


2. Det grunnleggende

(1) Dette nettstedet er et sted hvor reisende kan se annonser for, og få informasjon om, ferieeiendommer som tilbys til leie («eiendommer») av andre, inkludert eiendomsinnehavere, leietakere og forvaltere, («eier» og samlet med en reisende «brukerne»). Vi kan også tilby elektronisk bestilling eller andre verktøy eller tjenester som lar brukere kommunisere med hverandre og inngå leieavtaler eller andre transaksjoner.

(2) Nettstedet opptrer kun som et sted for å samhandle, og HomeAway er ikke, og blir ikke, part i noen kontraktsforhold mellom den reisende og eieren, og megler ikke mellom den reisende og eieren i tilfelle en eventuell tvist som oppstår mellom dem. Dette gjelder også hvis nettstedet hjelper med bestilling av en eiendom eller bruken av andre verktøy, tjenester eller produkter, siden HomeAway ikke er en part i noen leieavtale eller annen avtale mellom reisende og eiere.


3. Eiendomsoppføring og kontakt med eiere

(1) Eierne er helt ansvarlige for all informasjon, inkludert bilder, tekst og annet innhold, som gjelder eiendommene de tilbyr («oppføringer»), for å oppdatere dem og sikre (der det er aktuelt) at de er riktig oversatt. Derfor, der en oppføring er koblet til et automatisk oversettelsested slik som Google Translate, er det eierens ansvar å sikre at resultatet av oversettelsen er nøyaktig og å rette eventuelle feil i den.

(2) Hvis en reisende finner en eiendom som vedkommende er interessert i, kan vedkommende sende en forespørsel til eieren (en «forespørsel») som inneholder deres etternavn, e-postadresse og telefonnummer, sammen med eventuell informasjon som etterspørres, uten å måtte logge inn på nettstedet. Ved å sende en forespørsel og oppgi din e-postadresse samtykker du til å motta henvendelser fra HomeAway angående produkter, tjenester og ferieforslag. Du kan velge å ikke motta slik  kommunikasjon når som helst ved å klikke på unsubscribe link eller ved å kontakte oss på Customer Support.

(3) Den reisende vil motta en bekreftelse fra HomeAway etter at en forespørsel er sendt til eieren.

(4) Eieren kan så kommunisere med den reisende i forbindelse med forespørselen.

(5) Der hvor en eier har aktivert elektronisk bestilling, vil den reisende kunne foreta en bestilling elektronisk som skal bekreftes eller avslås av eieren innen 24 timer. Hvis eieren har aktivert elektronisk betaling, vil en reisende hvis bestilling ble bekreftet av eieren, kunne betale med et kredittkort gjennom betalingsportalen som tilbys av vår tredjeparts betalingsformidler Yapstone International. Den elektronisk betalingstjenesten er underlagt vilkårene og betingelsene til Yapstone, og den reisende godtar at formidleren HomeAway ikke har noen kontroll over eller noe ansvar for tjenestene til Yapstone.

(6) Forespørsler sendt av en reisende til en eier på nettstedet kan inkludere den reisendes personopplysninger (inkludert e-postadresse, telefonnummer) og annen informasjon for å kunne  svare den reisende.

(7) Kommunikasjon mellom reisende og eiere som bruker nettstedet bør ikke inkludere e-postadresser eller telefonnummer. Vær klar over at enhver kommunikasjon på nettstedet (eller gjennom HomeAway-plattformen) vil være tilgjengelig for visning for HomeAway-ansatte og representanter. Vær også klar over at, i henhold til våre sikkerhets- og kontokrav, kan vi fjerne eller slette informasjon fra slik kommunikasjon (f.eks. e-postadresser, telefonnummer eller annet innhold som vi mener er upassende eller ikke i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter). HomeAway kan, fra tid til annen, bruke tredjeparts e-postservere til å sende og spore mottak av forespørsels-epostene, og analysere mønstret for forespørselbruk rapportert av disse tredjepartsystemene. Systemet vårt tar ikke vare på meldinger i det uendelige og de er muligens ikke tilgjengelige etter at meldingen er blitt levert til deg.
Skriv ut en kopi av en hvilken som helst melding som er viktig for deg – f.eks. en betalingskvittering eller en bestillingsbekreftelse.

(8) HomeAway har intet ansvar for eller er involvert i kommunikasjonen mellom eieren og den reisende.


4. Registrering og opprettelse av en konto

(1) Skulle reisende ønske å bruke tjenester tilgjengelig for dem på nettstedet bortsett fra å ganske enkelt foreta en forespørsel, må de registrere seg på nettstedet. HomeAway tillater ingen å registrere seg på nettstedet med mindre de kan inngå juridisk bindende kontrakter. Som et resultat av å fullføre registreringsprosessen på en vellykket måte, får den reisende en brukerkonto for nettstedet (en «konto»).

(2) For å få en konto må en reisende følge alle anvisningene gitt av HomeAway i løpet av registreringsprosessen. En reisende kan be om en konto ved å bruke en personlig e-postadresse eller alternativt bruke innloggingsidentifikasjon for Facebook ved å klikke på påloggingsknappen til Facebook på registreringsskjermen.

(3) den reisendes konto inkluderer informasjon som blir offentlig tilgjengelig for andre brukere av nettstedet og kan sees av andre internettbrukere som ikke er registrert på nettstedet, det kan f.eks. komme opp på Google-søkemotorer. En konto inkluderer bl.a.:

 • En egen side kalt «Min profil». Personlige profilsider viser en brukers foto og navn som obligatoriske felter. Andre personopplysninger  og reiseinformasjon er valgfri og vil være opp til den reisende.
 • Adgang til å overvåke spesielle eiendommer,
 • Lagre favoritteiendommer,
 • Tilføye merknader og lage lister,
 • Lagre kommentarer om eiendommer,
 • Plassere anmeldelser om leide eiendommer,
 • Lenke til den reisendes Facebook-konto. Ved å logge inn med Facebook eller koble en reisendes konto med Facebook samtykker den reisende i å overføre sin innloggingsidentifikasjon fra Facebook og til å vise listen til Facebook-venner som også har en konto med HomeAway Group. Denne informasjonen vises på reisendes profilside.
 • Dele favoritteiendommer eller lister med andre, slik som venner og familie og sosiale nettverk.

(4) Reisende kan deaktivere sin konto når som helst og de kan også koble fra sin konto og offentlige side fra Facebook når som helst. Reisende kan deaktivere eller koble fra sin konto ved å gå direkte til innstillingssiden til sine profiler. Du forstår og godtar at selv om du deaktiverer din konto, kan dine kontodata bli beholdt av HomeAway Group under vilkårene i nettstedets Privacy Policy [personvernpolicy] eller Cookie Notice [cookie-varsel]. Du forstår og samtykker i bruken av dine data som skissert i Privacy Policy og Cookie Notice. Du forstår og godtar også at data som gjelder dine transaksjoner med HomeAway Group, kan ha blitt sendt til og forblir på andre nettsteder, f.eks. Google hvis Googles søkemotorteknologi har kopiert innhold fra nettstedene eller systemene til HomeAway Group. 

(5) HomeAway bruker også Google Analytics til å samle inn statistikker om nettstedbruk. Det finnes flere detaljer i Privacy Policy og Cookie Notice og i Googles egne personvernsregler. Google kan aggregere data de samler inn fra sine forskjellige tjenester inkludert Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inkludert YouTube. Du forstår og godtar at HomeAway Group ikke har noen kontroll over datainnsamlingen til Google.

5. HomeAways rettigheter og forpliktelser

(1) HomeAway skal bruke kommersielt rimelige tiltak for å sikre at avbildninger på nettstedet av eiendommene som eiere har innlevert til HomeAway, er en sann og nøyaktig fremstilling av disse fotoene som praktisk mulig. Du erkjenner imidlertid at avvik fra originalbilder kan forekomme ved skanning av ikke-digitale bilder og pga. individuelle skjerminnstillinger.

(2) Videre erkjenner du også at eiere—og ikke HomeAway—er ansvarlige for nøyaktigheten til bildene som viser den aktuelle eiendommen.

(3) HomeAway kan en gang i blant foreta oppgraderinger og vedlikehold av nettstedet, plattformene og systemene. Disse arbeider kan resultere i begrensning av bruken. HomeAway vil, der hvor det er mulig, ha som mål å sikre at arbeid som forårsaker enhver slik begrensning, foretas på et tidspunkt da de fleste reisendes bruk er minst påvirket.

(4) HomeAway tilbyr et meldingssystem som kan brukes av eieren og den reisende for å få kontakt med hverandre. Utfylte kontaktskjemaer for forespørsler videresendes til e-posten oppgitt av eieren av den aktuelle eiendommen. Du erkjenner at uautoriserte tredjeparter kan misbruke systemet og ulovlig snappe opp eller lese meldinger. HomeAway er ikke ansvarlig for noen slik misbruk.

(5) Du erkjenner at HomeAway ikke er ansvarlig for å sjekke identiteten, eller for oppførselen, til eiere eller for å fastslå typen, tilstanden eller eksistensen til en eiendom.

(6) HomeAway forbeholder seg retten til å overføre disse vilkårene og betingelsene for reisende, og til å tildele eller å sette bort noen eller enhver av sine rettigheter og forpliktelser ifølge disse vilkårene og betingelsene for reisende til en tredjepart, men vil ikke gjøre det på en slik måte at det reduserer noen garantier du er gitt ifølge disse vilkårene og betingelsene for reisende.


6. Åndsverk o.l.

(1) Alt innhold som vises på dette nettstedet, og selve nettstedet, er beskyttet ved copyright og databaserettigheter. Kopiering av nettstedet, helt eller delvis, inkludert kopiering av tekst, grafikk eller design, er forbudt.

(2) Reisende har lov til å laste ned, vise eller skrive ut enkeltsider av nettstedet som bevis på deres avtale med HomeAway. Den aktuelle filen eller den aktuelle utskriften må tydelig ha teksten «© Copyright 2001 – Present HomeAway UK Ltd - All Rights Reserved» [ «© Copyright 2001 - Gjeldende HomeAway UK Ltd - Med enerett»]

(3) Der hvor en reisende legger inn eller sender gjennom nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway-innhold av noen type, inkludert tekst eller bilder, hevder den reisende at han/hun har retten til å gjøre det, og har blitt gitt det nødvendige samtykket av alle personer som vises («modellfritak») eller eiere av de viste elementer# («eiendomsfritak»).

(4) I den grad at reisendes anmeldelser eller annet innhold kan inneholde varemerker eller andre eierbeskyttede navn eller merker, hevder reisende at de har retten til å gjøre det.

(5) Ved å legge inn anmeldelser på nettstedet autoriserer reisende HomeAway til å bruke dem både på stedet og i separat utgitt form.


7. Reisendes kontoer, kommunikasjoner og anmeldelser

(1) Reisende må kun gi nøyaktig og sann informasjon med hensyn til sin identitet i sine kontoer og profilsider, og all annen kommunikasjon på nettstedet, inkludert anmeldelser av eiendommer.

(2) Det kreves at reisende holder sine innloggingsdetaljer hemmelige og ikke gir dem videre til tredjeparter eller lar dem bli brukt til å gi delt tilgang, f.eks. over et nettverk. Reisende bør bruke et passord som er unikt for sin bruk av nettstedet - de må ikke bruke det samme passordet som brukes på andre nettsteder. HomeAway vil aldri be reisende om å avsløre disse detaljene. Hvis du blir kontaktet av tredjeparter og bedt om påloggingsdetaljer for kontoen, skal du under ingen omstendigheter oppgi noen av disse detaljene, men straks underrette HomeAway om det som har skjedd gjennom kontaktskjema. I tillegg, hvis du merker at kontoen din blir brukt av en uautorisert tredjepart, skal du straks rapportere saken til HomeAway gjennom kontaktskjema og endre passordet.

(3) Meldinger sendt via systemene til HomeAway skal kun gjelde virkelige spørsmål om bestilling. Vi tolererer ikke søppelpost eller uoppfordret, kommersiell, elektronisk kommunikasjon av noe slag. Det er forbudt å misbruke systemene til HomeAway, slik som å sende uoppfordrede, kommersiell kommunikasjon (søppelpost) eller å avsløre brukeres personlige informasjon til en tredjepart, med mindre du har uttrykkelig tillatelse fra brukeren. E-post og nettstedsanbefalinger som sendes via «Recommend this site» [«Anbefal dette nettstedet»]-funksjonen, skal kun sendes med mottakerens samtykke. Du er enig i at du vil beskytte andre brukeres personopplysninger i samme grad som du beskytter din egen konfidensielle informasjon (der du i det minste tar rimelig standard hensyn), og du påtar deg alt ansvar for misbruk, tap eller uautorisert overføring av slik informasjon.

(4) Reisende kan legge ut sine anmeldelser av eieres eiendommer («reisende-anmeldelser») på nettstedet. Eieren blir gitt muligheten til å vise reisendes anmeldelser og til å svare på dem (en «eier-respons»). Flere detaljer om reisendes anmeldelser og eier-responser er tilgjengelig her. Eiere vil også bli gitt muligheten til å vurdere den reisendes opphold («Eieranmeldelse(r)»). Eieranmeldelser kan ikke brukes til å ekskludere eller diskriminere mot individer. Den reisendes eneste rettsmiddel i forhold til eieranmeldelser, og den eneste forpliktelsen til HomeAway i forhold til eieranmeldelser, i tilfelle en eier anmelder en reisendes opphold, er å tillate den reisende å legge ut en reisendes anmeldelse innen 14 dager etter innlevering av eieranmeldelsen og HomeAway fraskriver seg ellers uttrykkelig ethvert ansvar for alle reisendes og eieranmeldelser. Den reisende erkjenner og samtykker i at HomeAway kan gjøre en slik eieranmeldelse tilgjengelig for andre eiere som den reisende kontakter gjennom nettstedet. Flere detaljer med hensyn til eieranmeldelseprosessen er tilgjengelig her              .  

(5) HomeAway gjør også tilgjengelig for eiere et sted der eiere å kan legge inn kommentarer på nettstedet som er innsendt av folk om har oppholdt seg på eiendommen ("Gjestebok-kommentarer») - om de har leiet eiendommen gjennom nettstedet eller ikke.

(6) Merk at HomeAway verifiserer ikke og har realistisk sett ikke evnen til å verifisere nøyaktigheten av gjestebok-kommentarer, reisendes anmeldelser, eierresponser eller eieranmeldelser.

(7) HomeAway krever imidlertid fremdeles at alle gjestebok-kommentarer, reisendes anmeldelser, eierresponser, eieranmeldelser og andre kommunikasjoner som bruker systemene til HomeAway, overholder retningslinjer for innhold og kan nekte å legge ut hvilke som helst av dem som HomeAway finner ikke er samsvar.

(8) I tilfelle at noen reisendes anmeldelser vises på nettstedet, men ikke overholder retningslinjene for innhold, kan HomeAway, uten bindende virkning for andre tilgjengelige rettsmidler, ha rett til å øyeblikkelig fjerne vedkommende ikke-samsvarende reisendes anmeldelse fra nettstedet.

(9) HomeAway foretar vanligvis ikke identitetskontroller. Hvis reisende har mistanke om at eieren har gitt falsk informasjon, er de invitert til å underrette HomeAway gjennom kontaktskjema.

(10) HomeAway overholder sin personvernpolicy. Flere detaljer kan fås i vår personvernspolicy. Den reisende samtykker i bruken av sine data som skissert i Privacy Policy. Eiere autoriserer vanligvis HomeAway til å videresende eierens kontaktdetaljer, inkludert telefonnummer, til reisende i forbindelse med en eiendomsbestilling. Reisende kan be om at disse detaljene blir oppgitt etter fremleggelse som bevis på bestillingen, alternativt kan disse detaljene gjøres tilgjengelige for reisende gjennom deres kontoer.


8. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare og holde skadesløs HomeAway Group og dens aksjonærer, ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter («skadelidende parter») mot eventuelle krav, grunner til rettslige handlinger, krav, erstatninger, tap, skader brakt mot HomeAway Group som oppstår fra eller i forbindelse med: (a) ethvert materiale eller innhold du gir til nettstedet, (b) din bruk av ethvert innhold eller (c) ethvert brudd fra din side på disse vilkårene og betingelsene for reisende. HomeAway skal straks underrette deg om alle slike krav.


9. Forbud

Den reisende skal ikke direkte eller indirekte:

 • Med hensyn til nettstedet, dets innhold og databaser i nettstedet, i enhver form, enten det bruker automatiske enheter eller manuelle prosesser, utnytte, kopiere, reprodusere, redigere, oversette, gjøre offentlig tilgjengelig eller dekompolere noen av disse.
 • Overvåke innhold av nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway ved bruk av roboter, edderkopper eller andre automatiske instrumenter, men forutsatt at et begrenset unntak fra den tidligere eksklusjon er gitt for internettsøkemotorer for generelle formål (ikke inkludert noe nettsted eller søkemotor eller annen tjeneste som gir rubrikkoppføringer eller utleieannonser, eller noe undersett av de samme, eller som driver forretning med å skaffe ferieeiendommer til utleie eller andre tjenester som konkurrerer med nettstedet eller HomeAway) og ikke-kommersielle offentlige arkiver som bruker verktøy til å samle inn informasjon med det eneste formål å vise hyperlenker til nettstedet, forutsatt at hver av dem gjør det fra en fast IP-adresse eller en rekke IP-adresser som bruker en lett identifiserbar agent og overholder txt-filen til robotene til HomeAway.
 • Bruke nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway for andre formål enn de som det er henvist til i disse vilkårene og betingelsene for reisende.
 • Bruke nettstedet eller verktøyene og tjenestene på nettstedet for det formål å bestille eller forsøke å leie ut en annen eiendom enn en eiendom som er gyldig oppført.
 • Reprodusere noen del av nettstedet på et annet nettsted eller på annen måte ved bruk av noen enhet, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av en ramme eller kant rundt nettstedet eller noen annen innrammingsteknikk til å innelukke noen del eller aspekt av nettstedet eller avspeile eller replikere noen del av nettstedet.
 • Laste opp eller sende til nettstedet eller til plattformen eller systemene til HomeAway noe innhold eller programmer som pga. sin størrelse eller typen, kan skade datamaskinene eller nettverkene til HomeAway.
 • Inkludere innhold på nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway som er overtredelser av noen som helst gjeldende straffelovgivning eller andre lover eller som oppmuntrer til slik overtredelse.
 • Bruke eller få tilgang til nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway på noen måte som kan sette et datasystem eller nettverk i fare, inkludert ved å gjøre tilgjengelig en hvilken som helst virus (for dette formål inkluderer «virus» et hvilket som helst program som legges inn i et system med overlegg som kan utføre en ubrukbar og/eller destruktiv funksjon, slik som å vise irriterende meldinger eller systematisk overskrive informasjonen på en brukers harddisk).
 • Legge ut eller sende informasjon som på noen måte er falsk, svikaktig eller misvisende eller engasjere seg i noen handling som kan betraktes som «phishing» (enten primær, sekundær eller annen) eller som ville være grunn for kriminelt eller sivilt ansvar.
 • Legge ut eller sende noe som helst ulovlig, truende, krenkende, injurierende, ærekrenkende, obskøn, vulgær, uanstendig, inflammatorisk, seksuelt eksplisitt, pornografisk eller profant materiale, eller
 • Henvise til HomeAway eller noe som helst HomeAway datterselskap på noen måte som kan føre noen til å tro at den reisende eller et nettsted er sponset av, tilknyttet til eller anbefalt av HomeAway eller noe som helst HomeAway-datterselskap.


10. Rett til å slette innhold

Reisende er ansvarlig for å sikre at deres kommunikasjon og innhold som legges inn gjennom eller i forbindelse med nettstedet, inkludert reisendes anmeldelser og kommunikasjoner med eiere, ikke krenker loven, rettighetene til noen person eller entitet, eller inneholder falsk informasjon, personlige fornærmelser, noe som er sladder eller ærekrenkende, noe som krenker copyright, personvernlov eller Content Guidelines. HomeAway kan overvåke alle data på nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway og slette det eller endre det når det ikke lenger er nøyaktig eller ajourført. Uten bindende virkning for noen andre tilgjengelige rettsmidler skal HomeAway ha rett til å øyeblikkelig fjerne hvilken som helst kommunikasjon eller innhold som krenker disse kravene fra nettstedet, og til å suspendere eller forhindre bruken av enhver relatert konto.


11. Underretninger

(1) Meldinger skal sendes ved å bruke contact form eller ved vanlig brev til HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

(2) Underretninger om overtredelse av copyright må inneholde:

 • Din postadresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Nøyaktige detaljer om innholdet det gjelder (legg ved av teksten eller bildet) inkludert en lenke til nettstedet,
 • En undertegnet erklæring istedenfor en ed som beviser at du:
  • Har eneretten til å bruke arbeidet,
  • Ikke har godkjent bruken av materialet det gjelder i denne form.


12. HomeAways ansvar

Under ingen omstendigheter vil noen del av HomeAway Group være ansvarlig for noen som helst tapt fortjeneste eller noen som helst indirekte skader, følgeskade, dokumentert erstatningskrav, tilfeldig skade eller straffeerstatninger som oppstår fra, er basert på eller er et resultat av nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway, noe materiale eller innhold du legger inn på nettstedet, og din bruk av nettstedet og/eller noen transaksjoner mellom brukere, selv om HomeAway har blitt underrettet om muligheten for slike skader. Disse begrensningene og utelukkelsene gjelder uten hensyn til om skader oppstår fra kontraktsbrudd, forsømmelse eller andre handlinger. Hvis du er misfornøyd med nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway, du er uenig med noen del av disse vilkårene og betingelsene for reisende, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel mot HomeAway å slutte å bruke nettstedet. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene for reisende skal ekskludere eller begrense ansvaret til HomeAway Group for dødsfall eller personskade som resulterer fra dets forsømmelse, eller fra svik eller svikaktig, feilaktig fremstilling fra HomeAways side.


13. Diverse

(1) Disse vilkårene og betingelsene for reisende og forholdet mellom eieren og HomeAway skal styres av og tolkes i henhold til lovene i Forbundsrepublikken Tyskland og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de tyske domstolene. 

(2) Disse vilkårene og betingelsene for reisende, Privacy Policy og Cookie Notice inneholder hele avtalen mellom HomeAway og den reisende med hensyn til innholdet.

(3) HomeAway anbefaler at du lagrer din egen kopi av disse vilkårene og betingelsene for reisende i en separat fil på enheten din eller i en utskrevet form.

(4) Unnlatelse fra HomeAway til å handle med hensyn til et brudd på disse vilkårene og betingelsene for reisende eller andre opphever ikke retten til HomeAway å handle med hensyn til senere eller lignende brudd.

(5) Overskriftene i paragrafene er kun av praktisk betydning og påvirker ikke fortolkningen eller oppbyggingen av disse vilkårene og betingelsene for reisende.

(6) Ugyldigheten av én eller flere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene for reisende skal ikke innvirke på gyldigheten til de andre bestemmelsene.

(7) Europakommisjonens Online Dispute Resolution Platform [elektronisk tvisteløsningsplattform] er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr