Generelle forretningsvilkår HomeAway Norge Feriereisende

 


Last ned som PDF

Sist oppdatert: 6 juni 2017

1. Innledning

1.1  HomeAway (som definert nedenfor) er et datterselskap av Expedia, Inc. («Expedia») i USA. HomeAway Group (som definert nedenfor) tilbyr en elektronisk plattform og forskjellige verktøy, tjenester og funksjoner som lar eiendomsinnehavere legge inn eiendommer og reisende bestille eiendommer (samlet «tjenestene»). Tjenester tilbys via landsspesifikke URL-er, inkludert www.homeaway.no i og også via mobile applikasjoner (for mobiltelefon, nettbrett og andre enheter eller grensesnitt) (samlet, «Nettstedet»). Driften av HomeAway i Europa administreres av HomeAway Sarl, 105 rue de Lyon, 1203 Genève, Sveits. Av praktiske hensyn til definisjon (men ellers ikke) der vi bruker termen «HomeAway Group» i disse vilkårene og betingelsene, refererer vi til Expedia, Inc., det tilknyttede selskaper og datterselskaper, inkludert HomeAway. 

1.2 Disse vilkårene og betingelsene for reisende («vilkår og betingelser for reisende») regulerer forholdet  mellom HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt  («HomeAway», «vi», «vår/vårt/våre», «oss») og regulerer sammen med regler for personvern forholdet mellom HomeAway og ethvert individ som bruker eller har tilgang til stedet og ethvert innhold eller tjeneste gjennom det som en reisende eller potensielle reisende og som ikke bruker det i sin egenskap som eiendomsinnehaver eller eiendomsforvalter («reisende» eller «du/deg»). Reisende inkluderer personer som bruker stedet for å få tilgang til informasjon og for å bestille eiendommer, enten til forretnings- eller fritidsformål, fra eiendomsinnehavere eller eiendomsforvaltere.

1.3  Vilkår og betingelser for reisende utgjør en juridisk bindende avtale mellom HomeAway og den reisende. Ved å bruke eller få tilgang til Nettstedet eller plattformene eller systemene til HomeAway erkjenner du at du samtykker i og er underlagt vilkårene og betingelsene for reisende samt vår Privacy Policy på vegne av deg selv og alle personer navngitt på bestillingen. En brukers booking gjennom eller ved bruk av et HomeAway nettsted er underlagt vilkårene og betingelsene på det HomeAway nettstedet der bestillingen er fullført (og ikke nødvendigvis det HomeAway nettstedet der eiendommen opprinnelig ble oppført). Hvis det er noen motstrid mellom vilkårene og betingelsene for HomeAway nettstedet du fant eiendommen på og vilkårene og betingelsene for HomeAway nettstedet du fullfører en bestilling gjennom, vil  vilkårene og betingelsene for HomeAway stedet der bestillingen er fullført være gjeldende og forrang..  Hvis du ikke samtykker helt i vilkårene og betingelsene for reisende, eller vår Privacy Policy er du ikke autorisert til å ha tilgang til eller på annen måte bruke Nettstedet. 

1.4 HomeAway tillater ingen til å registrere på Nettstedet med mindre de har inngått juridisk bindende kontrakter som regulerer vilkårene for dette.

1.5 HomeAway kan revidere disse vilkårene og betingelsene for reisende når som helst ved å legge inn en oppdatert versjon på denne nettsiden. Du bør gå til denne siden en gang i blant for å se de aller siste vilkårene og betingelsene, siden de er bindende for deg.

2. Det grunnleggende 

2.1 Dette nettstedet er et sted hvor reisende kan se annonser for, og få informasjon om, ferieeiendommer som tilbys til leie («eiendommer») av andre, inkludert eiendomsinnehavere, leietakere og forvaltere, («eier» og samlet med en reisende «brukerne»). Vi kan også tilby andre verktøy eller tjenester som lar brukere kommunisere med hverandre og inngå leieavtaler eller andre transaksjoner med hverandre.

2.2 Nettstedet opptrer kun som et sted for å samhandle med hverandre, og HomeAway er ikke, og blir ikke, en part i noe kontraktsforhold mellom den reisende og eieren, og megler ikke mellom den reisende og eieren i tilfelle en eventuell tvist oppstår mellom dem. Dette gjelder også hvis nettstedet hjelper med bestilling av en eiendom eller bruken av andre verktøy, tjenester eller produkter, siden HomeAway ikke er en part i noen leieavtale eller annen avtale mellom reisende og eiere.

2.3 Reisende er ansvarlige for, og aksepterer å overholde alle lover, regler og forskrifter som gjelder for bruken av Nettstedet, deres bruk av verktøy, tjeneste eller produkt som tilbys på Nettstedet og enhver transaksjon de inngår enten på Nettstedet eller i forbindelse med deres bruk av Nettstedet. Reisende bør vær oppmerksom på at Eier har ansvar for og aksepterer å overholde alle lover, regler og forskrifter som gjelder for oppføring og utleie av deres eiendom samt utøvelse av utleievirksomheten.. Vær oppmerksom på at selv om vi ikke er en part i noen leieavtale og ikke tar ansvar for overholdelse av juridiske eller regulatoriske regelverk knyttet til eiendommer oppført på Nettstedet, kan det være tilfeller der vi likevel er pliktig (hvilket vil vil vurdere etter eget skjønn) til å gi opplysninger om en oppføring for å overholde krav fra offentlige eller regulatoriske myndigheter i forbindelse med undersøkelser, søksmål eller administrativ saksbehandling, og vi vil etter eget skjønn velge hvordan vi skal forholde oss til slike plikter.

2.4 HomeAway vil avkreve en serviceavgift som skal betales av reisende som reserverer en eiendom gjennom Nettstedet ved gjennomføring av transaksjonen på Nettstedet. Serviceavgiften dekker bruk av Nettstedet, inkludert funksjoner som 24/7 support, og beregnes som en prosentandel av det totale leiebeløpet (som kan eller ikke kan omfatte ytterligere avgifter, skatter og depositum som sikkerhet for skade belastet av eieren) . Avhengig av lovene i jurisdiksjonen til den reisende og / eller eier, kan merverdiavgift eller andre tilsvarende avgifter som gjelder i henhold til lokal lovgivning ( "Skatter") i tillegg til serviceavgift. Normalt vil gjeldende sats være basert på den reisendes oppgitte tilholdssted (der dette er korrekt). Den spesifikke serviceavgiften, pluss eventuelle Skatter som blir belastet vil bli vist i til den reisende ved bestilling og vil bli belastet etter at eieren aksepterer en bestilling foretatt av den reisende. Den reisende aksepterer å ikke å unngå eller omgå serviceavgift belastet av HomeAway.

2.5 Dersom den reisende er momsregistrert i et land som er et EU-land, må det oppgi HomeAway med gyldig MVA-nummer. Dette tallet må godkjennes av vies http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway vil da benytte snudd avregning (reverse charge)  i henhold art. 196 i direktiv 2006/112 / EC vedrørende snudd avregning. Dersom.artikkel 196 kommer til anvendelse vil den reisendes faktura ikke inneholde noen merverdiavgift. Du kan bli bedt om å redegjøre for merverdiavgift i ditt lokale medlemsland. Reisende skal oppgi gyldig MVA-nummer umiddelbart, men ikke senere enn tretti (30) dager etter registrering. Hvis MVA-nummer er gitt etter tretti (30) dager, vil HomeAway ikke refundere noe MVA-beløp.

2.6 Nettstedet består av eiendommer som tilbys av eiere og innhold fra andre tredjeparter . Slikt innhold er ansvaret til eieren eller den tredjepart som er skaperen av innholdet. Vi har ikke ansvar for slikt innhold siden vi bare gir tilgang til innholdet som en tjeneste for deg og for å gi deg mulighet til å kommunisere direkte med eieren for å spørre om en eiendom og gjennomføre bestillinger med eieren for utleie av slik eiendom . Alle bestillinger du gjør, gjøres direkte med eieren og kontrakten vil være med eieren. Enhver slik avtale skal styre din rett til å benytte og bruke eiendommen, og kan inneholde forpliktelser til å betale ekstra avgifter.  HomeAway er ikke en part i en slik kontrakt og HomeAway har ikke noe ansvar overfor deg hva gjelder eierens tilgang til eiendommen. Vi garanterer ikke for sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjonen i oppføringer på Nettstedet eller noen meninger / innhold postet av tredjeparter.

2.7 Innkreving og betaling av Stay Tax [oppholdsskatten]: De reisende er ansvarlig for betalingen av Stay Tax [oppholdsskatten] (turistskatt, hotellskatt, turismeskatt eller andre lignende skatter ettersom det kreves av lokale jurisdiksjoner). Denne skatten må vanligvis innkreves av eierne.

I visse jurisdiksjoner kan HomeAway etter eget skjønn bestemme seg for å innkreve og betale Stay Tax [oppholdsskatten] direkte på vegne av eierne. I et slikt tilfelle vil ikke eierne foreta seg noe med hensyn til innkrevingen fra de reisende og betalingen av denne skatten til kommunen.

I enhver jurisdiksjon hvor en slik prosess iverksettes, instruerer og autoriserer eieren HomeAway til å innkreve Stay Tax [oppholdsskatten] fra de reisende på deres vegne og oppfylle de relevante skatteinnleveringskrav for kommunen, inkludert innbetalingen.

3. Oppføring av eiendommer og interaksjon med eiere

3.1 Vennligst vær oppmerksom på at eierne er helt ansvarlige for all informasjon, inkludert bilder, tekst og annet innhold, som gjelder eiendommene de tilbyr («oppføringer»), for å oppdatere dem og sikre (der det er aktuelt) at de er riktig oversatt. Derfor, der en oppføring er koblet til et automatisk oversettelsested slik som Google Translate, er det eierens ansvar å sikre at resultatet av oversettelsen er nøyaktig og å rette eventuelle feil i den.

3.2 Hvis en reisende finner en eiendom som vedkommende er interessert i, kan vedkommende sende en forespørsel til eieren (en «forespørsel» eller forespørseler») ) som inneholder deres etternavn, e-postadresse og telefonnummer, sammen med eventuell informasjon som etterspørres, uten å måtte logge inn på nettstedet. Ved å sende en forespørsel og oppgi din e-postadresse samtykker du til å motta henvendelser fra HomeAway angående produkter, tjenester og ferieforslag. Du kan velge å ikke motta slik  kommunikasjon når som helst ved å klikke på unsubscribe link eller ved å kontakte oss på Customer Support.

3.3 Den reisende vil motta en bekreftelse fra HomeAway etter at en forespørsel er sendt til eieren.

3.4 Eieren kan så kommunisere med den reisende i forbindelse med forespørselen.

3.5 Der hvor en eier har aktivert elektroniske bestillinger, vil den reisende kunne foreta en bestilling elektronisk som skal bekreftes eller avslås av eieren innen 24 timer. For elektronisk betaling, vil en reisende, hvis bestilling ble bekreftet av eieren, kunne betale med et kredittkort gjennom betalingsportalen som tilbys av vår tredjeparts betalingsformidler som vil ha rollen som betalingsformidler. Den elektronisk betalingstjenesten er underlagt vilkårene og betingelsene til betalingsformidleren, og den reisende godtar at formidleren HomeAway ikke har noen kontroll over eller noe ansvar for denne tjenestenen.

3.6 Forespørsler sendt av en reisende til en eier på Nettstedet, kan inneholde personopplysninger (inkludert e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon fra deg), og eieren kan bruke slik informasjon for å svare den reisende.

3.7 All kommunikasjon mellom reisende og eiere på HomeAway plattformen må ikke inkludere e-postadresser eller telefonnummer. Vær klar over at enhver kommunikasjon på nettstedet (eller gjennom HomeAway-plattformen) vil være tilgjengelig for visning for HomeAway-ansatte og representanter. Vær også klar over at, i henhold til våre sikkerhets- og kontokrav, kan vi fjerne eller slette informasjon fra slik kommunikasjon (f.eks. e-postadresser, telefonnummer eller annet innhold som vi mener er upassende eller ikke i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter).

3.8 HomeAway kan, fra tid til annen, bruke tredjeparts e-postservere til å sende og spore mottak av forespørsels-epostene, og analysere mønstret for forespørselbruk rapportert av disse tredjepartsystemene. Systemet vårt tar ikke vare på meldinger i det uendelige og de er muligens ikke tilgjengelige etter at meldingen er blitt levert til deg.
Skriv ut en kopi av en hvilken som helst melding som er viktig for deg – f.eks. en betalingskvittering eller en bestillingsbekreftelse. 

3.9 HomeAway har intet ansvar for eller er involvert i kommunikasjonen mellom eieren og den reisende.

4. Registrering og opprettelse av en konto 

4.1 Skulle reisende ønske å bruke tjenester tilgjengelig for dem på Nettstedet bortsett fra å ganske enkelt foreta en forespørsel, må de registrere seg på Nettstedet. HomeAway tillater ingen å registrere seg på Nettstedet med mindre de kan inngå juridisk bindende kontrakter. Som et resultat av å fullføre registreringsprosessen på en vellykket måte, får den reisende en brukerkonto for Nettstedet (en «konto»).

4.2 For å få en konto må en reisende følge alle anvisningene gitt av HomeAway i løpet av registreringsprosessen. En reisende registrere en konto ved å bruke en personlig e-postadresse eller alternativt bruke innloggingsidentifikasjon for Facebook ved å klikke på påloggingsknappen til Facebook på registreringsskjermen.

4.3 Den reisendes konto inkluderer informasjon som blir offentlig tilgjengelig for andre brukere av Nettstedet og kan sees av andre internettbrukere som ikke er registrert på Nettstedet, det kan f.eks. komme opp på Google-søkemotorer. En konto inkluderer bl.a.:

 • En egen side kalt «Min profil» hvor den reisendes brukernavn være et obligatorisk felte. Andre personopplysninger  og reiseinformasjon er valgfri og vil være opp til den reisende.
 • Adgang til å overvåke spesielle eiendommer,
 • Lagre favoritteiendommer,
 • Tilføye merknader og lage lister,
 • Lagre kommentarer om eiendommer,
 • Plassere anmeldelser om leide eiendommer,
 • Lenke til den reisendes Facebook-konto. Ved å logge inn med Facebook eller koble en reisendes konto med Facebook samtykker den reisende i å overføre sin innloggingsidentifikasjon fra Facebook og til å vise listen til Facebook-venner som også har en konto med HomeAway Group. Denne informasjonen vises på reisendes profilside.
 • Dele favoritteiendommer eller lister med andre, slik som venner og familie og sosiale nettverk.
 • En link til eieranmeldelse (som definert under)

4.4 Reisende kan deaktivere sin konto når som helst og de kan også koble fra sin konto og offentlige side fra Facebook når som helst. Reisende kan koble fra sin konto ved å gå direkte til innstillingssiden til sine profiler. Du forstår og godtar at selv om du deaktiverer din konto, kan dine kontodata bli beholdt av HomeAway Group under vilkårene i Nettstedets Privacy Policy [personvernpolicy] eller Cookie Notice [cookie-varsel]. Du forstår og samtykker i bruken av dine data som skissert i Privacy Policy og Cookie Notice. Du forstår og godtar også at data som gjelder dine transaksjoner med HomeAway Group, kan ha blitt sendt til og forblir på andre nettsteder, f.eks. Google hvis Googles søkemotorteknologi har kopiert innhold fra Nettstedene eller systemene til HomeAway Group. 

4.5 HomeAway bruker også Google Analytics til å samle inn statistikker om nettstedbruk. Det finnes flere detaljer i Privacy Policy og Cookie Notice og i Googles egne personvernsregler. Google kan aggregere data de samler inn fra sine forskjellige tjenester inkludert Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inkludert YouTube. Du forstår og godtar at HomeAway Group ikke har noen kontroll over datainnsamlingen til Google.

5. HomeAways rettigheter og forpliktelser

5.1 HomeAway vil tilstrebe nøyaktige fremstillinger på Nettstedet av fotografier eiendommene som eiere har innlevert til HomeAway. Den reisende erkjenner imidlertid at avvik fra originalbilder kan forekomme ved skanning av ikke-digitale bilder og pga. individuelle skjerminnstillinger og at HomeAway ikke skal ha noe ansvar for noen slike avvik.

5.2 Videre erkjenner du også at eiere—og ikke HomeAway—er ansvarlige for nøyaktigheten til beskrivelsen av og bildene som viser den aktuelle eiendommen.

5.3 HomeAway kan en gang i blant foreta oppgraderinger og vedlikehold av Nettstedet, plattformene og systemene. Disse arbeider kan resultere i begrensning av bruken. HomeAway vil, der hvor det er mulig, ha som mål å sikre at arbeid som forårsaker enhver slik begrensning, foretas på et tidspunkt da de fleste reisendes bruk er minst påvirket.

5.4 Brukerverifisering på Internett er vanskelig, og vi kan ikke og heller ikke påta oss noe ansvar for å bekrefte hver brukers påståtte identitet. Vi oppfordrer reisende og eiere til å kommunisere direkte med hverandre gjennom verktøyene som er tilgjengelige på Nettsiden, selv om du ikke dermed kan forsikre deg om identiteten til personen som du kommuniserer med. Vi oppfordrer videre reisende til å ta treffe andre rimelige tiltak for å forsikre deg om eiernes identitet og av eiendommen og relevant informasjon vedrørende din bestilling eller din planlagte bestilling. Du samtykker i å (i) holde passordet og online-ID for både din konto hos oss og din e-postkonto sikker og strengt konfidensiell, og gir den bare til autoriserte brukere av kontoene dine, (ii) instruere hver person som du gir din online-ID og passord til om at han eller hun ikke må røpe det til noen uautorisert person, (iii) varsle oss umiddelbart, og velge en ny online-ID og passord hvis du tror passordet ditt for enten din konto hos oss eller din e-postkonto kan ha blitt kjent for en uautorisert person, og (iv) varsle oss umiddelbart hvis du blir kontaktet av noen som ber om din online-ID og passord. Videre, hvis vi får mistanke om uautorisert tilgang til kontoen din, på vår anmodning, godtar du å raskt endre din ID og passord, og treffe øvrige relaterte tiltak som vi med rimelighet anmoder om. Vi fraråder deg til å gi noen tilgang til online-ID og passord for kontoen din hos oss og din e-postkonto. Dersom du gir noen din online-ID og elektroniske passord, eller hvis du ikke klarer å tilstrekkelig sikre slik informasjon, er du ansvarlig for alle eventuelle transaksjoner som personen utfører mens du bruker din konto hos oss og / eller e-postkontoen, selv de transaksjonene er falske, eller at du ikke hadde tenkt eller ønsker utført og at HomeAway har ikke noe ansvar for deg i slike tilfeller.

5.5 Du erkjenner at HomeAway ikke er ansvarlig for å sjekke identiteten, eller for oppførselen, til eiere eller for å fastslå typen, tilstanden eller eksistensen til en eiendom.

5.6 HomeAway forbeholder seg retten til å overføre disse vilkårene og betingelsene for reisende, og til å tildele eller å sette bort noen eller enhver av sine rettigheter og forpliktelser ifølge disse vilkårene og betingelsene for reisende til en tredjepart eller til en annet selskap i HomeAway Group, men vil ikke gjøre det på en slik måte at det reduserer noen garantier du er gitt ifølge disse vilkårene og betingelsene for reisende.

6. Åndsverk o.l. 

6.1 Alt innhold som vises på dette Nettstedet, og selve Nettstedet, er beskyttet ved opphavsrett og databaserettigheter. Kopiering av Nettstedet, helt eller delvis, inkludert kopiering av tekst, grafikk eller design, er forbudt.

6.2 Reisende har lov til å laste ned, vise eller skrive ut enkeltsider av nettstedet som bevis på deres avtale med HomeAway og for å beholde en kopi av en bestilling. Den aktuelle filen eller den aktuelle utskriften må tydelig ha teksten «© Copyright 2001 – aktuelt år  HomeAway Sàrl  - All Rights Reserved» Med enerett»]

6.3 Der hvor en reisende legger inn eller sender gjennom Nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway-innhold av noen type, inkludert tekst eller bilder, hevder den reisende at han/hun har juridiske rettigheter til å gjøre det.

6.4 I den grad at reisendes anmeldelser eller annet innhold kan inneholde varemerker eller andre eierbeskyttede navn eller merker, hevder reisende at de har retten til å gjøre det.

6.5) Ved å sende inn noen form for innhold til Nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til all tekst, beskrivelse, anmeldelser, bilder og lignende), gir den reisende  Expedia Inc. HomeAway og hver av sine datterselskaper og tilknyttede selskaper, en ikke- eksklusiv, royalty-fri, evigvarende , overførbar, ugjenkallelig og fullt underlisensierbar (gjennom flere lag) rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, oversette , distribuere, publisere, lage avledede verker fra og offentlig vise og utføre slikt innhold i hele verden i alle medier, nå kjent eller heretter utviklet til ethvert formål.

7. Reisendes kontoer, kommunikasjoner og anmeldelser 

7.1 Reisende må kun gi nøyaktig og sann informasjon med hensyn til sin identitet i sine kontoer og profilsider, og all annen kommunikasjon på nettstedet, inkludert anmeldelser av eiendommer.

7.2 Meldinger sendt via systemene til HomeAway skal kun gjelde virkelige spørsmål om bestilling. Vi tolererer ikke søppelpost eller uoppfordret, kommersiell, elektronisk kommunikasjon av noe slag. Det er forbudt å misbruke systemene til HomeAway, slik som å sende uoppfordrede, kommersiell kommunikasjon (søppelpost) eller å avsløre brukeres personlige informasjon til en tredjepart, med mindre du har uttrykkelig tillatelse fra brukeren. E-post og nettstedsanbefalinger som sendes via «Recommend this site» [«Anbefal dette nettstedet»]-funksjonen, skal kun sendes med mottakerens samtykke. Du er enig i at du vil beskytte andre brukeres personopplysninger i samme grad som du beskytter din egen konfidensielle informasjon (der du i det minste tar rimelig standard hensyn), og du påtar deg alt ansvar for misbruk, tap eller uautorisert overføring av slik informasjon.

7.3 Reisende kan legge ut sine anmeldelser av eieres eiendommer («reisende-anmeldelser») på Nettstedet. Eieren blir gitt muligheten til å vise reisendes anmeldelser og til å svare på dem (en «eier-respons»). Flere detaljer om reisendes anmeldelser og eier-responser er tilgjengelig her. Eiere vil også bli gitt muligheten til å vurdere den reisendes opphold («Eieranmeldelse(r)») og Eieranmeldelser vil være tilgjengelig for eiere som du kontakter. Eieranmeldelser kan ikke brukes til å ekskludere eller diskriminere individer. Den reisendes eneste rettsmiddel i forhold til Eieranmeldelser, og den eneste forpliktelsen til HomeAway i forhold til Eieranmeldelser, i tilfelle en eier anmelder en reisendes opphold, er å tillate den reisende å legge ut en reisendes anmeldelse innen 14 dager etter innlevering av eieranmeldelsen og HomeAway fraskriver seg ellers uttrykkelig ethvert ansvar for alle reisendes og eieranmeldelser. Den reisende erkjenner og samtykker i at HomeAway kan gjøre en slik eieranmeldelse tilgjengelig for andre eiere som den reisende kontakter gjennom nettstedet. Flere detaljer med hensyn til eieranmeldelseprosessen er tilgjengelig her.   

7.4. Merk at HomeAway verifiserer ikke og har realistisk sett ikke evnen til å verifisere nøyaktigheten av  reisendes anmeldelser, eierresponser eller Eieranmeldelser.

7.5 HomeAway krever imidlertid fremdeles at alle reisendes anmeldelser, eierresponser, Eieranmeldelser og andre kommunikasjoner som bruker systemene til HomeAway, overholder retningslinjer for innhold og kan nekte å legge ut hvilke som helst av dem som HomeAway finner ikke er samsvar med disse.

7.6 HomeAway foretar vanligvis ikke identitetskontroller. Hvis reisende har mistanke om at eieren har gitt falsk informasjon, har de anledning til å underrette HomeAway gjennom kontaktskjema. 

7.7 HomeAway overholder sin personvernpolicy. Flere detaljer kan fås i vår personvernspolicy. Den reisende samtykker i bruken av sine data som skissert i Privacy Policy. Den reisende bør være klare over at eiere vanligvis autoriserer HomeAway til å videresende eierens kontaktdetaljer, inkludert telefonnummer, til reisende i forbindelse med en eiendomsbestilling. Reisende kan be om at disse detaljene blir oppgitt etter fremleggelse som bevis på bestillingen, alternativt kan disse detaljene gjøres tilgjengelige for reisende gjennom deres kontoer.


8. Skadesløsholdelse 

Du samtykker i å forsvare og holde HomeAway Group og dens aksjonærer, ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter skadesløs mot eventuelle krav, grunner til rettslige handlinger, krav, erstatninger, tap, skader brakt mot HomeAway Group som oppstår fra eller i forbindelse med: (a) ethvert materiale eller innhold du gir til nettstedet, (b) din bruk av ethvert innhold eller (c) ethvert brudd fra din side på disse vilkårene og betingelsene for reisende og (d) din bruk av en eiendom. HomeAway skal straks underrette deg om alle slike krav.


9. Forbud

Den reisende skal ikke direkte eller indirekte:

 • Med hensyn til Nettstedet, dets innhold og databaser i Nettstedet, i enhver form, enten det bruker automatiske enheter eller manuelle prosesser, utnytte, kopiere, reprodusere, redigere, oversette, gjøre offentlig tilgjengelig eller dekompolere noen av disse.
 • Overvåke innhold av Nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway ved bruk av roboter, edderkopper eller andre automatiske instrumenter, men forutsatt at et begrenset unntak fra det forannevnte forbudet er gitt for internettsøkemotorer for generelle formål (ikke inkludert noe nettsted eller søkemotor eller annen tjeneste som gir rubrikkoppføringer eller utleieannonser, eller noe undersett av de samme, eller som driver forretning eller andre tjenester som konkurrerer med HomeAway) og ikke-kommersielle offentlige arkiver som bruker verktøy til å samle inn informasjon med det eneste formål å vise hyperlenker til Nettstedet, forutsatt at hver av dem gjør det fra en fast IP-adresse eller en rekke IP-adresser som bruker en lett identifiserbar agent og overholder txt-filen til robotene til HomeAway.
 • Bruke Nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway for andre formål enn de som det er henvist til i disse vilkårene og betingelsene for reisende.
 • Bruke Nettstedet eller verktøyene og tjenestene på nettstedet for det formål å bestille eller forsøke å leie ut en annen eiendom enn en eiendom som er gyldig oppført.
 • Reprodusere noen del av Nettstedet på et annet nettsted eller på annen måte ved bruk av noen enhet, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av en ramme eller kant rundt nettstedet eller noen annen innrammingsteknikk til å innelukke noen del eller aspekt av nettstedet eller avspeile eller replikere noen del av nettstedet.
 • Laste opp eller sende til Nettstedet eller til plattformen eller systemene til HomeAway noe innhold eller programmer som pga. sin størrelse eller typen, kan skade datamaskinene eller nettverkene til HomeAway.
 • Inkludere innhold på Nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway som er overtredelser av noen som helst gjeldende straffelovgivning eller andre lover eller som oppmuntrer til slik overtredelse.
 • Bruke eller få tilgang til Nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway på noen måte som kan sette et datasystem eller nettverk i fare, inkludert ved å gjøre tilgjengelig en hvilken som helst virus (for dette formål inkluderer «virus» et hvilket som helst program som legges inn i et system med overlegg som kan utføre en ubrukbar og/eller destruktiv funksjon, slik som å vise irriterende meldinger eller systematisk overskrive informasjonen på en brukers harddisk).
 • Legge ut eller sende informasjon som på noen måte er falsk, svikaktig eller misvisende eller engasjere seg i noen handling som kan betraktes som «phishing» (enten primær, sekundær eller annen) eller som ville være grunn for kriminelt eller sivilt ansvar.
 • Legge ut eller sende noe som helst ulovlig, truende, krenkende, injurierende, ærekrenkende, obskøn, vulgær, uanstendig, inflammatorisk, seksuelt eksplisitt, pornografisk eller profant materiale, eller
 • Henvise til HomeAway eller noe som helst HomeAway datterselskap på noen måte som kan føre noen til å tro at den reisende eller et nettsted er sponset av, tilknyttet til eller anbefalt av HomeAway eller noe som helst HomeAway-datterselskap.


10. Rett til å slette innhold

Reisende er ansvarlig for å sikre at deres kommunikasjon og innhold som legges inn gjennom eller i forbindelse med Nettstedet, inkludert reisendes anmeldelser og kommunikasjoner med eiere, ikke krenker loven, rettighetene til noen person eller foretak, eller inneholder falsk informasjon, personlige fornærmelser, injurierende,  noe som er sladder eller ærekrenkende, noe som krenker copyright, personvernlov eller Content Guidelines. HomeAway kan overvåke alle data på nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway og slette det eller endre det når det ikke lenger er nøyaktig eller ajourført. Uten bindende virkning for noen andre tilgjengelige rettsmidler skal HomeAway ha rett til å øyeblikkelig fjerne hvilken som helst kommunikasjon eller innhold som krenker disse kravene fra nettstedet, og til å suspendere eller forhindre bruken av enhver relatert konto.


11. Underretninger 

(1) Meldinger til oss kan sendes ved å bruke contact form eller ved vanlig brev til HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

(2) Underretninger om overtredelse av copyright må inneholde:

 • Din postadresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Nøyaktige detaljer om innholdet det gjelder (legg ved av teksten eller bildet) inkludert en lenke til nettstedet,
 • En undertegnet erklæring istedenfor en ed som beviser at du:
 • Har eneretten til å bruke arbeidet,
 • Ikke har godkjent bruken av materialet det gjelder i denne form.

12. HomeAways ansvar

12.1 Nettstedet er bare et sted hvor du kan se på eiendommer oppført på nettsiden, kommunisere med eiere i forbindelse med eventuelle kommentarer eller spørsmål du måtte ha, eller for å gjøre en bestilling med en eier for utleie av en eiendom. Vi tar ikke noe ansvar i forhold til noen kontrakt du inngår med en eier eller en eller annen eiendom du bestiller, og heller ikke aksepterer vi ansvar for handlinger eller unnlatelser av noen eiere eller annen person (er) eller part (er) relatert til en eiendom . For alle eiendommer, vil kontrakten være med eieren og deres vilkår og betingelser vil gjelde for din bestilling. Disse vilkårene og betingelsene kan begrense og / eller ekskludere deres ansvar overfor deg, og du rådes til å lese dem nøye før du foretar en bestilling.

12.2 Vi gir ikke ansvarsforsikring beskyttelse for eiere, eiendomsforvaltere, eller reisende; uavhengig av om en bruker får forsikring gjennom en av våre tredjepartsleverandører. Reisende rådes til å skaffe egnet reiseforsikring som dekker deres reservasjon av eiendommen fra en eier, blant annet i tilfelle de må avbestille. Det er den reisendes ansvar å sørge for at forsikringen det kjøper er tilstrekkelig og hensiktsmessig for den reisendes behov.

12.3 Under ingen omstendigheter vil noen del av HomeAway Group dens aksjonærer, ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter være ansvarlig for noen som helst tapt fortjeneste eller noen som helst indirekte skader, følgeskade, dokumentert erstatningskrav, tilfeldig skade eller straffeerstatninger som oppstår fra, er basert på eller er et resultat av nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway, noe materiale eller innhold du legger inn på Nettstedet, og din bruk av Nettstedet og/eller noen transaksjoner mellom brukere, selv om HomeAway har blitt underrettet om muligheten for slike skader. Disse begrensningene og utelukkelsene gjelder uten hensyn til om skader oppstår fra kontraktsbrudd, forsømmelse eller andre handlinger. Hvis du er misfornøyd med Nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway, du er uenig med noen del av disse vilkårene og betingelsene for reisende, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel mot HomeAway å slutte å bruke Nettstedet. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene for reisende skal ekskludere eller begrense ansvaret til HomeAway Group for dødsfall eller personskade som resulterer fra dets forsømmelse, eller fra svik eller svikaktig, feilaktig fremstilling fra HomeAways side.

13. Diverse

13.1 Disse vilkårene og betingelsene for reisende skal styres av og tolkes i henhold til lovene i Sveits og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de Sveitsiske domstolene. 

13.2 Disse vilkårene og betingelsene for reisende, Privacy Policy og Cookie Notice inneholder hele avtalen mellom HomeAway og den reisende med hensyn til innholdet.

13.3 HomeAway anbefaler at du lagrer din egen kopi av disse vilkårene og betingelsene for reisende i en separat fil på enheten din eller i en utskrevet form.

13.4 Unnlatelse fra HomeAway til å handle med hensyn til et brudd på disse vilkårene og betingelsene for reisende eller andre opphever ikke retten til HomeAway å handle med hensyn til senere eller lignende brudd.

13.5 Overskriftene i paragrafene er kun av praktisk betydning og påvirker ikke fortolkningen eller oppbyggingen av disse vilkårene og betingelsene for reisende.

13.6 Ugyldigheten av én eller flere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene for reisende skal ikke innvirke på gyldigheten til de andre bestemmelsene.

13.7 Europakommisjonens Online Dispute Resolution Platform [elektronisk tvisteløsningsplattform] er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr