Sist oppdatert: 6. mars 2018

                                                                             Last ned som PDF
 

1. Introduksjon 

1.1 HomeAway (slik det er definert under) er et datterselskap av Expedia, Inc. ("Expedia") i USA. HomeAway Group (slik det er definert under) tilbyr en online-plattform med forskjellige verktøy, tjenester og funksjoner som lar boligeiere annonsere eiendom til leie og lar reisende reservere slik eiendom samlet omtalt som(“Tjenestene”).  Tjenestene tilbys via URL-adressen for det spesifikke landet, på www.homeaway.no, og via mobilapplikasjoner (for mobiltelefon, nettbrett og andre enheter eller grensesnitt) (samlet omtalt "Portalen"). HomeAways virksomhet i Europa administreres av HomeAway UK Limited med adresse Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (“HomeAway” “vi” “vår” “oss”).  Betaling for bestilling gjøres via Portalen (“Betalingstjenestene”) og administreres av tredjepart betalingsleverandører og/eller HomeAway Sàrl, med adresse 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland (“HomeAway Payments”). Begrepet "HomeAway Group" omfatter i denne avtalen, kun for enkelhets skyld, Expedia, Inc., deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, inkludert HomeAway.

1.2 Disse vilkårene (“Reisevilkårene”) og Personvernerklæringen gjelder for forholdet mellom HomeAway og alle privatpersoner/selskaper som bruker eller åpner Portalen, samt Portalens innhold eller tjenester som er tilgjengelig der, i den grad privatpersonen/selskapet bruker eller åpner Portalen som reisende eller potensielt reisende (hver for seg en "Reisende" eller "du"). . Reisende omfatter personer som bruker Portalen til å innhente informasjon om og til å bestille bolig, enten det er til forretnings- eller fritidsformål, fra eiere eller forvaltere av slike boliger. I den grad privatpersonen/selskapet bruker Portalen i sin kapsitet som eier eller forvalter av eiendom, blir han ikke ansett som "Reisende".

1.3 Reisevilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom HomeAway og den Reisende. Ved å bruke eller gå inn på Portalen eller HomeAway sine plattformer eller systemer samtykker du til Reisevilkårene samt vår Personvernerklæring, på vegne av deg selv og alle personer som er navngitt i bestillingen. Det kan være ulike reisevilkår på HomeAway-portalen der eiendommen først ble publisert, og på den portalen bestillingen ble gjennomført. Det presiseres at det er reisevilkårene for HomeAway-portalen der bestillingen ble gjennomført som gjelder. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom vilkårene på HomeAway-portalen der du fant Eiendommen og HomeAway-portalen der bestillingen ble fullført, . er det vilkårene for HomeAway-portalen der bestillingen ble fullført som gjelder.  Hvis du ikke fullt ut samtykker til Reisevilkårene, er du ikke autorisert til å bruke Portalen.

1.4 Med mindre man kan inngå juridisk bindende avtaler, tillater ikke HomeAway at man registrerer seg på Portalen.

1.5 HomeAway kan endre Reisevilkårene når som helst, for eksempel på grunn av endringer i sin forretningsvirksomhet, ved nye eller endrede eller utgåtte varer eller tjenester, eller på grunn av relevante lovendringer. Du vil bli varslet om eventuelle endringer eller vår oppsigelse av disse Reisevilkårene i rimelig tid. Vi vil varsle deg om endringer eller oppsigelse av Reisevilkårene ved å publisere en oppdatering på vår nettside eller via e-post. Du bør besøke vår nettside regelmessig for å se de nyeste Reisevilkårene som er bindende for deg.

 
2. Grunnleggende

2.1 Denne Portalen er et sted der Reisende kan se informasjon om eiendommer som er tilgjengelig for leie (“Eiendommer”) fra andre, inkludert eiere av eiendom, leietakere og forvaltere (hver for seg en “Eier”, og sammen med en Reisende, “brukere”). Vi kan også tilby andre verktøy og tjenester som tillater brukere å kommunisere med hverandre og inngå leieavtaler eller andre transaksjoner med hverandre.

2.2 Portalen fungerer kun som et bindeledd mellom brukerne, og har kun en formidlende funksjon.  HomeAway er og blir ikke en part i kontraktsrettslige forhold mellom Reisende og Eier, og HomeAway skal ikke være en megler mellom en Reisende og Eier dersom en tvist skulle oppstå. Du samtykker til at det er Reisende og Eier som er ansvarlige for forpliktelser som oppstår under kontraktsforholdet . Du samtykker videre at HomeAway ikke er kontraktspart i avtale inngått mellom Reisende og Eier, samt til at HomeAway ikke kan holdes erstatningsansvarlig for forhold som oppstår under kontraktsforholdet eller er knyttet til slike avtaler. Dette gjelder selv om Portalen tilrettelegger for en bestilling av en Eiendom eller bruk av andre verktøy, tjenester eller produkter. HomeAway er ikke part i leieavtale eller annen avtale mellom Reisende og Eier.

2.3 Reisende er ansvarlig for, og aksepterer å overholde, alle lover, regler og forskrifter som gjelder for deres bruk av Portalen, bruk av ethvert verktøy, tjeneste eller produkt som tilbys via Portalen, og enhver transaksjon de deltar i på Portalen eller i forbindelse med deres bruk av Portalen. Den Reisende bør være oppmerksom på at Eierne har et ansvar for å overholde all lovgivning, regler og bestemmelser av betydning for annonsering og utleie av Eiendom, samt utførelse av dette. Vær oppmerksom på at i visse tilfeller kan det oppstå situasjoner hvor vi er forpliktet til å oppgi informasjon knyttet til annonserte eiendommer, selv om vi ikke er en part i utleietransaksjoner og ikke har noe juridisk ansvar eller ansvar for overholdelse av bestemmelser knyttet til Eiendom annonsert på Portalen. Dette kan være av hensyn til etterforskning fra offentlige myndigheter eller tilsynsorganer, rettstvister eller forvaltningsprosesser. I slike tilfeller kan vi etter eget skjønn velge å etterleve eller sette til side slike forpliktelser til å oppgi informasjon.

2.4 HomeAway krever et tjenestegebyr som må betales av Reisende som bestiller Eiendom via Portalens utsjekkingsfunksjon. Tjenestegebyret dekker bruk av Portalen, inkludert funksjoner som 24-timers brukerstøtte, og beregnes som en prosent av den totale utleieprisen (som kan inkludere ytterligere gebyrer og depositum som Eier krever). Avhengig av lovene i jurisdiksjonen der den Reisende og/eller Eieren bor, kan tjenestegebyret være underlagt (eller inkludere) mva, Oppholdsskatt (beskrevet i avsnitt 2.7) og andre slike indirekte skatter som påløper. Eiere samtykker til å ikke oppfordre eller gi Reisende råd om hvordan å omgå tjenestegebyret som belastes av HomeAway, og den Reisende samtykker til å ikke omgå tjenestegebyret.

2.5 HomeAway kan være pålagt å kreve og innbetale skatter (inkludert mva, omsetningsavgifter eller tilsvarende) på tjenestegebyret. Der det er nødvendig, vil HomeAway gi reisende en faktura som spesifiserer skatter og avgifter som belastes på tjenestegebyret. Hvis Reisende har rett til fritak fra skatter eller tilsvarende på tjenestegebyret, må de fremskaffe og oversende nødvendig dokumentasjon og støtte for slikt unntak til HomeAway.

2.6 Hvis den Reisende er en mva-registrert forretningsreisende eller ansatt i et selskap med momsrefusjon, må de oppgi et gyldig mva-nummer og faktureringsadresse til HomeAway, slik at HomeAway kan gjennomføre tilbakebetaling, der det er aktuelt. Hvis Reisende har faktureringsadresse i Storbritannia gjelder ikke momsrefusjonsordningen, og mva i Storbritannia vil påløpe.

2.7 Innkreving og innbetaling av Oppholdsskatt: Reisende er ansvarlig for betaling av Oppholdsskatt (turistskatt, boskatt eller lignende, som kreves i den lokale jurisdiksjonen), som normalt skal innkreves av Eier. I visse jurisdiksjoner kan HomeAway etter eget skjønn velge å innkreve og innbetale Oppholdsskatt på vegne av Eier. I slike tilfeller trenger ikke Eier å foreta seg noe vedrørende innkreving av slik skatt fra Reisende eller innbetaling til det offentlige. I jurisdiksjoner der slike prosesser gjelder, gir Eier herved HomeAway instruksjon om og autorisasjon til å innkreve Oppholdsskatt fra Reisende på sine vegne og oppfylle relevante rapporteringskrav, inkludert innbetaling.

2.8 Portalen består av annonser for Eiendommer til utleie fra Eiere og innhold fra tredjeparter. Det er  Eieren eller tredjeparten som har ansvar for dette innholdet. HomeAway påtar seg ikke ansvar for slikt innhold; HomeAway gjør kun innholdet tilgjengelig, slik at Reisende og Eier har muligheten til å kommunisere direkte  samt leie leie Eiendommen. Alle bestillinger gjøres direkte til Eier, og kontrakten du inngår er med Eier. Enhver kontrakt som inngås stipulerer din rett til å oppholde deg på og bruke Eiendommen, og kan omfatte forpliktelser om betaling av ytterligere gebyrer og avgifter. HomeAway er ikke part i en slik kontrakt, og HomeAway har ikke noe ansvar overfor deg for Eierens evne til å stille Eiendommen til disposisjon. Vi gir ingen tilslutning eller støtte til eller fremstilling eller garanti om sannferdigheten, nøyaktigheten og påliteligheten til informasjon som står i annonser på Portalen eller tilbakemeldinger/innhold publisert av tredjepart.

 

3. Eiendomsoversikter og samhandling med Eiere

3.1 Vær oppmerksom på at Eier er ansvarlig for all informasjon, inkludert bilder, tekst og annet innhold, knyttet til Eiendommer de tilbyr ("Oppføringer"), for å oppdatere dem og sikre (der det er relevant) at de er riktig oversatt. Dersom en Oppføring er lenket til en automatisk oversettingstjeneste, som Google Translate, er det Eiers ansvar å sikre at oversettelsen er riktig, og å rette eventuelle feil.

3.2 Hvis en Reisende finner en Eiendom av interesse, kan de sende en informasjonsforespørsel til Eier (en “Henvendelse” eller “Henvendelser”) der de oppgir navn og informasjonen de ønsker, uten å måtte logge på Portalen.  Vi og HomeAway-gruppen kan tilby ulike e-postnyhetsbrev fra tid til annen, for å forbedre tjenesten som vi eller HomeAway-gruppen tilbyr. Reisende kan enten velge å få tilsendt nyhetsbrev når de sender inn henvendelser, eller reservere seg mot å motta nyhetsbrev når de bestiller gjennom Portalen, og kan avslutte abonnementet på disse e-postnyhetsbrevene når som helst via Communications Preference Centre, selv om det kan ta noe tid før innstillingene trer i kraft.
3.3 Reisende vil motta en bekreftelse fra HomeAway når en Henvendelse er sendt til Eier.

3.4 Eier kan deretter kommunisere med Reisende direkte i forbindelse med Henvendelser, og Reisende og Eier kan også kommunisere med hverandre via Portalen (og via andre verktøy på HomeAway-plattformen).
3.5 Dersom en Eier tilbyr bestilling på nett, skal Reisende ha mulighet til å bestille på nett, og en slik bestilling skal godkjennes eller avvises av Eier innen 24 timer. For betaling på nett, skal Reisende hvis bestilling er bekreftet av Eier kunne betale med kredittkort via betalingsportalen som tilbys av vår tredjeparts betalingsleverandører og/eller HomeAway Payments. Ved betaling på nett via nettbetalingstjenesten, gjelder vilkårene til betalingsleverandøren. Dersom HomeAway Payments anvendes gjelder Avtalen om innkreving av oppholdsskatt. Ved betaling via nettbetalingstjenesten samtykker den Reisende til at HomeAway ikke har kontroll eller ansvar for denne tjenesten. 

3.6 Ingen kommunikasjon mellom Reisende og Eiere via HomeAway-plattformen må inneholde e-postadresse eller telefonnummer. Vær oppmerksom på at all kommunikasjon som sendes via Portalen (eller gjennom HomeAway-plattformen) vil kunne ses av HomeAways ansatte eller representanter.  Vær også klar over at vi, i samsvar med sikkerhets- og kontokravene våre, kan fjerne eller redigere informasjon i slik kommunikasjon (for eksempel e-postadresser, telefonnumre eller annet innhold vi anser som upassende eller ikke i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser).

3.7 HomeAway kan fra tid til annen bruke tredjeparts e-postservere til å sende og spore mottak av e-posthenvendelser og analysere bruksmønster for Henvendelser rapportert av disse tredjeparts sporingssystemene. Systemet lagrer ikke meldinger på ubestemt tid, og det vil være en mulighet for at meldingen ikke er tilgjengelig etter at den er levert til deg.

Skriv ut en kopi av alle meldinger som er viktig for deg – for eksempel kvitteringer og bestillingsbekreftelser.

3.8 HomeAway har ikke ansvar for, og er ikke på andre måter involvert i kommunikasjon mellom Eier og Reisende.

 

4. Rangering og visning i Søkeresultater

HomeAway kan ikke garantere at en Oppføring vil vises i en spesifikk rekkefølge i søkeresultater på en Portal. Søkeresultatene vil variere automatisk, avhengig av filtre brukt av reisende, reisendes preferanser, samt Eiers "Rangering" som er et resultat av utleieeiendommens egenskaper, reisendes brukeropplevelser og prisen for bestillinger. Utleieeiendommens egenskaper evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel reisendes tilbakemeldinger, fasiliteter og beliggenhet. Reisendes brukeropplevelser evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel hyppighet av datoendringer, Eiers responstid og aksept av bookinger, online booking og muligheter for online betaling, variasjoner i prisnivå og kvaliteten på opplevelsen av oppholdet og andre faktorer som HomeAway til enhver tid anser viktige for brukeropplevelsen. Prisen for bestillinger er også en faktor for den relative plasseringen av utleieeiendommer som ellers har lignende tilbud, basert på de relevante faktorene som beskrevet ovenfor. Hvis en Oppføring er basert på et abonnement, kan søkeresultatene også variere avhengig av søkekriteriene som brukes av en bestemt Reisende. HomeAway forbeholder seg retten til automatisk å bruke ulike søkealgoritmer eller å bruke metoder for optimalisering av søkeresultater for spesifikke Reisendes erfaringer og markedsplassen som helhet. Oppføringer som ikke er basert på et abonnement, for eksempel ved betaling per bestilling, vil ikke nødvendigvis alltid vises i søkeresultatene. Oppføringer som distribueres på en tredjeparts nettside, garanteres ikke å vises på tredjepartens nettside i en bestemt rekkefølge eller i det hele tatt. Søkeresultatene og rangeringen kan være annerledes på HomeAways mobilapplikasjon enn de er på HomeAways nettsted. For å optimalisere søkeopplevelsen for både Eiere og Reisende og forbedre rangeringsprosessen, beholder HomeAway retten til å kjøre sporadiske tester, som vil ha begrenset varighet, men som kan endre hvordan HomeAway viser Oppføringer og søkeresultater.

5. Registrering og opprettelse av Konto

5.1 Hvis Reisende ønsker å bruke tjenestene som er tilgjengelige via Portalen til bare å opprette en Henvendelse, må de registrere seg på Portalen. Med mindre man kan inngå juridisk bindende avtaler, tillater ikke HomeAway at man registrerer seg på Portalen. Når Reisende fullfører en vellykket registreringsprosess, opprettes en brukerkonto på Portalen (en "Konto").

5.2 For å opprette en Konto må den Reisende følge alle instruksjoner fra HomeAway under registreringsprosessen. En Reisende kan registrere en Konto med en personlig e-postadresse eller logge på med Facebook ved å klikke på knappen for Facebook-pålogging på registreringsskjermbildet.

5.3 Den Reisendes Konto inneholder informasjon som kan gjøres offentlig tilgjengelig på Portalen og være synlig for andre Internett-brukere som ikke er registrert på Portalen, og kan for eksempel vises i Googles søkeresultater. En Konto inneholder blant annet:          

·         Min profil-siden, som er en dedikert side der den Reisendes profilnavn vil være oppført som et obligatorisk felt. Publisering av andre personlige opplysninger og reiseinformasjon kan velges av den Reisende, etter eget ønske;

·         Muligheten til å overvåke bestemte Eiendommer;

·         Lagre favoritteiendommer;

·         Legge til notater og opprette lister;

·         Lagre anmeldelser til Eiendommer;

·         Legge inn anmeldelse av leide Eiendommer;

·         Koble til den Reisendes Facebook-konto. Ved å logge på med Facebook eller koble til en Konto med Facebook, godtar den Reisende å overføre sin påloggingsinformasjon fra Facebook og vise listen over Facebook-venner som også har en konto med HomeAway-gruppen. Denne informasjonen vises på den Reisendes profilside.

·         Dele favoritteiendommer eller annonser med andre, for eksempel med venner og familie, og på sosiale nettverk.

·         En kobling til Eieromtaler (slik det er definert nedenfor)

5.4 Skatteregler pålegger oss å samle inn riktig skatteinformasjon fra Reisende. Den Reisende har ansvaret for å sikre at all oppgitt informasjon er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.

5.5 Reisende kan deaktivere Kontoen når som helst, og de kan også koble fra Kontoen og den offentlige siden sin fra Facebook når som helst. Reisende kan koble fra sin Konto ved å gå direkte til siden for den Reisendes profilinnstillinger. Du forstår og samtykker til at selv om du deaktiverer Kontoen din, kan dataene dine lagres av HomeAway-gruppen, i henhold til Portalens Personvernerklæring eller Retningslinjene for informasjonskapsler. Du forstår og samtykker til bruk av dataene dine som beskrevet i Personvernerklæringen og Retningslinjene for informasjonskapsler.  Du forstår og godtar også at data om dine transaksjoner med HomeAway-gruppen kan sendes til og lagres på andre nettsteder, for eksempel Google, dersom Googles søkemotorer har kopiert innhold fra HomeAway-gruppens nettsteder eller systemer.

5.6 HomeAway bruker også Google Analytics for å samle statistikk om bruk av Portalen. Du finner flere detaljer i Personvernerklæringen og Retningslinjene for informasjonskapsler i Googles egen personvernerklæring.  Google kan aggregere dataene de samler inn gjennom sine ulike tjenester, inkludert Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inkludert YouTube. Du forstår og aksepterer at HomeAway-gruppen ikke har noen kontroll over Googles datainnsamling.

 
6. HomeAway sine rettigheter og plikter

6.1 HomeAway vil bestrebe seg på å gjengi bilder innsendt av Eieren mest mulig nøyaktig i Portalen. Den Reisende erkjenner imidlertid at avvik fra originale bilder kan oppstå ved skanning av ikke-digitale bilder, som følge av individuelle skjerminnstillinger, og at HomeAway ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig for slike avvik.

6.2 Du samtykker også til at Eier, og ikke HomeAway, er ansvarlig for bildenes og beskrivelsenes nøyaktige gjengivelse av den aktuelle Eiendommen.

6.3 HomeAway kan noen ganger gjøre oppgraderinger og vedlikehold av Portalen, plattformer og systemer. Dette kan føre til nedsatt funksjonalitet. HomeAway bestreber seg, så langt det er mulig, på å sikre at slike begrensninger forekommer på tidspunkter der færrest mulig Reisende berøres.

6.4 Verifikasjon av brukere på Internett er vanskelig, og vi kan ikke og påtar oss ikke  ansvar for å bekrefte at hver enkelt brukers identitet er gyldig. Vi oppfordrer Reisende og Eiere til å kommunisere direkte med hverandre ved bruk av verktøy som er tilgjengelig på Portalen, selv om dette ikke kan gi noen garanti for identiteten til personen du kommuniserer med. Videre oppfordrer vi Reisende til å ta andre rimelige forholdsregler for å forsikre seg om at Eiernes identitet og eiendommen og relevante detaljer er riktige før bestilling. Du godtar å (i) holde passord og elektronisk ID både for kontoen din hos oss og e-posten din strengt hemmelig og bare utlevere dette til godkjente brukere av kontoene din, (ii) be hver person som du utleverer elektronisk ID og passord til om å ikke utlevere det til uvedkommende, (iii) kontakte oss umiddelbart for å be om ny elektronisk ID og passord hvis du tror uvedkommende kan få tilgang til passordet til kontoen din hos oss eller e-postkontoen din, og (iv) kontakte oss umiddelbart hvis du kontaktes av noen som ber om din elektroniske ID og passordet ditt. Ved HomeAways mistanke om uautorisert tilgang til kontoen din, samtykker du til, på forespørsel fra oss, å endre ID og passord så raskt som mulig. Du samtykker videre til å utføre andre relaterte handlinger som vi med rimelighet kan be deg om. Vi fraråder deg å gi andre tilgang til elektronisk ID og passord til kontoen din samt e-postadressen din. Hvis du skulle utlevere din elektroniske ID og passordet ditt til noen, eller hvis du ikke holder

disse opplysningene hemmelig, har du selv ansvaret for alle transaksjoner som utføres av andre personer ved bruk av kontoen din og/eller e-postkontoen din. Dette gjelder også transaksjoner som kan være forsøk på bedrageri, eller som du ikke ønsket å utføre, og du samtykker til at HomeAway ikke skal være erstatningsansvarlig i slike tilfeller.

6.5 Du erkjenner at HomeAway ikke er ansvarlig for å kontrollere identiteten eller handlingene til Eiere, eller for å stadfeste en Eiendoms karakter, tilstand eller eksistens.

6.6 HomeAway forbeholder seg retten til å overføre disse Reisevilkårene og å tildele eller sette bort noen eller samtlige av rettigheter og forpliktelser under disse Reisevilkårene til en tredjepart eller annen enhet som tilhører HomeAway-gruppen, men skal ikke gjøre det på en måte som svekker eventuelle garantier du har under disse Reisevilkårene.

 

7. Immaterielle Rettigheter

7.1 Alt innhold i Portalen er beskyttet av opphavsrett og databaserettigheter. Gjengivelse av nettstedet, helt eller delvis, inkludert kopiering av tekst, grafikk eller design, er forbudt.

7.2 Reisende har tillatelse til å laste ned, vise eller skrive ut enkeltsider av Portalen som dokumentasjon på avtaler med HomeAway, og å beholde en kopi av sine bestillinger. Den aktuelle filen eller utskriften skal tydelig vise teksten “© Copyright [Nåvᴂrende år] HomeAway - All Rights Reserved”.

7.3 Dersom en reisende sender inn eller overfører innhold via Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer), inkludert tekst eller bilder, bekrefter den Reisende at denne har en juridisk rett til å gjøre det.

7.4 I den grad Reisendes anmeldelser og annet innhold inneholder varemerker eller andre beskyttede navn eller merker, bekrefter de Reisende at de har rett til å bruke slike navn og merker.

7.5 Ved å sende innhold til Portalen (inkludert, men ikke begrenset til tekst, beskrivelser, anmeldelser, bilder, og lignende), gir den Reisende til Expedia, Inc., HomeAway og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, evigvarende, overførbar, ugjenkallelig og fullt underlisensierbar (via flere nivåer) rett til å bruke, gjengi, oversette, distribuere, publisere og offentlig vise og gjøre tilgjengelig slikt innhold på verdensbasis og i alle medier, som er kjent per dags dato eller som senere utvikles til noe formål.

8. Reisendes kontoer, kommunikasjon og anmeldelser

8.1 Reisende må oppgi nøyaktig og sannferdig informasjon om sin identitet, inkludert hjemland, på Kontoen og profilsidene, og all annen kommunikasjon via Portalen, inkludert anmeldelser av Eiendommer.

8.2 Meldinger som sendes via HomeAways systemer skal bare omhandle reelle bestillingshenvendelser. Vi tolererer ikke søppelpost eller uoppfordret kommersiell elektronisk kommunikasjon av noe slag. Det er forbudt å misbruke HomeAways systemer, for eksempel ved å sende uoppfordret reklame (søppelpost) eller utlevere personlig informasjon om brukere til tredjepart, med mindre du har brukerens uttrykkelige samtykke. E-post og Portal-anbefalinger som sendes via “Anbefal denne portalen”-funksjonen må bare sendes med mottakerens samtykke. Du samtykker til at du skal beskytte andre brukeres personlige opplysninger med samme påpasselighet som du beskytter dine egne fortrolige opplysninger (og i alle tilfeller med en rimelig standard av aktsomhet), og du påtar deg alt ansvar for misbruk, tap eller uautorisert overføring av slik informasjon.

8.3 Reisende som har booket Tjenester gjennom Portalen kan publisere anmeldelser av Eiernes Eiendommer (“Brukeromtaler”) på Portalen.  Eieren har muligheten til å se Brukeromtaler og svare på slike (en “Eierkommentar”). Du finner flere detaljer om Brukeromtaler og Eierkommentarer her. Eiere får også muligheten til å gi en karakter for den Reisendes opphold (“Eieromtale(r)”), og Eieromtaler vil gjøres tilgjengelig for Eiere du tar kontakt med. Eieromtaler kan ikke brukes til å utelate eller diskriminere personer. Den Reisendes eneste mulighet til å gi et tilsvar til Eieromtaler, og HomeAways eneste forpliktelse forbundet med disse, er at den Reisende får muligheten til å publisere en Brukeromtale innen 14 dager fra innsendelsen av Eieromtalen. HomeAway fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for enhver Bruker- eller Eieromtale. Reisende erkjenner og samtykker til at HomeAway kan gjøre en slik Eieromtale tilgjengelig for andre Eiere som den Reisende kontakter via Portalen. Flere detaljer om prosessen rundt Eieromtaler finner du her.

8.4 Vær oppmerksom på at HomeAway kan ikke, og har ikke en realistisk mulighet til, å verifisere nøyaktigheten i eller på andre måter endre Brukeromtaler, Eierkommentarer eller Eieromtaler.

8.5 HomeAway krever likevel at alle Brukeromtaler, Eierkommentarer og Eieromtaler og annen kommunikasjon bruker HomeAways systemer. Dette slik at  Innholdsretningslinjene, blir oppfylt og at HomeAway kan avslå å publisering av innhold som HomeAway mener ikke oppfyller kriteriene. HomeAway vil ikke redigere eller på annet vis endre brukeromtaler på en Reisendes eller Eiers vegne. En Reisende eller Eier kan kontakte kundeservice for å få fjernet sin publiserte brukeromtale.  

Reisende samtykker til å overholde alle gjeldende lover for eksport og/eller embargo. Reisende erklærer også at de ikke er oppført som en forbudt part på noen offentlig liste i USA, særskilt "US Government list of prohibited parties", og bekrefter at de er av myndig alder til å inngå en avtale med HomeAway.

8.6 HomeAway foretar generelt ingen identitetskontroll. Dersom Reisende har mistanke om at Eier har oppgitt feilaktige opplysninger, ber vi om at de varsler HomeAway om dette via kontaktskjemaet.

8.7 HomeAway overholder sine retningslinjer for personvern. Du finner mer informasjon i Personvernerklæringen. Reisende samtykker til bruk av data som beskrevet i Personvernerklæringen. Den reisende skal være oppmerksom på at Eierne generelt har gitt HomeAway sitt samtykke til å videreformidle Eiers kontaktopplysninger, inkludert telefonnummer, til Reisende i forbindelse med bestilling av Eiendom. Reisende kan be om at slike opplysninger oppgis ved bekreftelse av bestillingen. Som et alternativ kan opplysningene gjøres tilgjengelig for den Reisende via deres Konto.
 

9. Erstatning

Du samtykker til å holde HomeAway-gruppen skadesløs og å erstatte gruppen og dens aksjonærer, direktører, ledelsen, ansatte og agenter for krav, søksmål, gjenervervelse, tap, skader, bøter, straff, eller andre kostnader og utgifter av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til rimelige juridiske kostnader og regnskapskostnader fra tredjeparter, som følge av: (a) materiell eller innhold som du oppgir på Portalen, (b) din bruk av innhold på Portalen, (c) alle brudd på Reisevilkårene, og (d) din bruk av Eiendommen. HomeAway vil varsle deg snarlig om slike krav.
 

10. Forbud

Reisende skal ikke direkte eller indirekte:

·     Med hensyn til Portalen, dets innhold og databaser i Portalen, i enhver form, enten ved hjelp av automatiske enheter eller manuelle prosesser, utnytte, kopiere, distribuere, reprodusere, redigere, oversette, gjøre offentlig tilgjengelig eller dekompilere noe av dette,

·     Overvåke innhold på Portalen eller HomeAways plattform eller systemer ved hjelp av roboter, edderkopper eller andre automatiske instrumenter. Dette gjelder likevel ikke  for søkemotorer på Internett med et allment formål (med unntak av nettsider eller søkemotorer eller annen tjeneste som gir klassifiserte oppføringer eller reklame for Eiendommer tilgjengelig for bestilling, eller underdeler av dette, eller virksomhet som tilbyr tjenester som konkurrerer med HomeAway) og ikke-kommersiell offentlige arkiver som bruker verktøy til å samle informasjon med det eneste formålet  å vise hyperkoblinger til Portalen. For begge er det forutsatt at slik overvåking gjøres fra en fast IP-adresse eller faste IP-adresser ved bruk av en lett gjenkjennelig agent og i samsvar med HomeAways robots.txt-fil,

·     Bruke Portalen eller HomeAways plattform eller systemer til andre formål enn det som er nevnt i Reisevilkårene,

·     Bruke Portalen eller verktøyene og tjenestene på Portalen til å bestille eller be om leie av Eiendom som ikke er gyldig oppført,

·     Gjengi noen del av Portalen på en annen nettside eller på andre måter ved bruk av enheter som inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av en ramme eller kantlinje rundt Portalen eller annen innrammingsmetode for å integrere en del av eller en funksjon på Portalen, eller å speile eller replisere en del av Portalen,

·     Laste opp eller sende innhold eller programmer til Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer) som på grunn av sin størrelse eller art kan skade HomeAways datamaskiner eller nettverk,

·     Inkludere innhold på Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer) som bryter gjeldende straffelov eller andre lover, eller oppfordre til slike brudd,

·     Bruke eller gå inn på Portalens eller HomeAways plattform eller systemer på en måte som kan sette datasystemer eller nettverk i fare, inkludert det å gjøre virus tilgjengelig (der “virus” omfatter programmer som legges inn i et system med hensikt å utføre en funksjon som ikke har noen nytte og/eller er ødeleggende, for eksempel ved å vise irriterende meldinger eller systematisk overskrive informasjon på brukerens harddisk),

·     Publisere eller overføre informasjon som er falsk, villedende, eller som har til hensikt å svindle, eller utføre såkalt “phishing” (enten primær, sekundær eller annet), eller medføre strafferettslig eller sivilrettslig ansvar,

·     Publisere eller overføre ulovlig, truende, uhøflig, injurierende, nedsettende, usømmelig, vulgært, upassende, provoserende, seksuelt, pornografisk eller spottende materiale, eller

·     Omtale HomeAway eller et medlem av HomeAway-gruppen på en måte som kan lede noen til å tro at den Reisende eller en nettside sponses av, eller er tilknyttet eller støttes av HomeAway eller et medlem av HomeAway-gruppen.

11. Rett til å slette innhold

Reisende har et ansvar for å sikre at kommunikasjonen deres og innhold de publiserer, via eller i tilknytning til Portalen, inkludert Brukeromtaler og kommunikasjon med Eiere, ikke bryter lovene, rettighetene til noen person eller enhet, eller inneholder falsk informasjon, personlige fornærmelser, injurierende, ærekrenkende eller nedsettende utsagn, fremstillinger som bryter opphavsrett, personvernlovgivning eller Innholdsretningslinjene. HomeAway kan gjennomgå data på Portalen eller HomeAways plattform eller systemer, og slette eller endre den, når den ikke lenger er nøyaktig eller oppdatert. HomeAway skal, uten tap av andre rettigheter, ha rett til å øyeblikkelig fjerne kommunikasjon eller innhold som bryter disse kravene fra Portalen samt deaktivere eller nekte bruk av relevante kontoer.

 
12. Varsler

12.1 Meldinger kan sendes til oss ved bruk av kontaktskjemaet, eller ved å sende brevpost til HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

12.2 Varsler om krenkelse av opphavsrett må inneholde:

1)    Din postadresse, telefonnummer og e-postadresse

2)    Presis informasjon om det aktuelle innholdet (innsetting av tekst eller bilde), inkludert en lenke til nettstedet,

3)    En undertegnet erklæring som bekrefter at du:

  1.     Har eksklusive rettigheter til bruk av arbeidet,
  2.     Ikke har gitt tillatelse til bruk av dette materialet som er beskrevet i dette skjemaet.

 
13. Ansvar for HomeAway

13.1 Portalen er bare en arena som lar deg se Eiendommer annonsert til utleie på Portalen, kommunisere med Eiere dersom du har henvendelser eller spørsmål, eller leie Eiendom fra en Eier. Vi påtar oss ikke noe ansvar for enhver kontrakt du måtte inngå med en Eier eller for en Eiendom du måtte reservere, bortsett fra i den grad at vi innhenter skatteopplysninger og/eller innkrever Oppholdsskatt fra deg. Vi påtar oss heller ingen ansvar for handlinger eller forsømmelser fra Eiere eller andre personer eller parter med tilknytning til Eiendommen. For leie av Eiendommer inngår du kontrakten med Eieren, og deres vilkår skal være gjeldende for bestillingen din. Disse vilkårene kan begrense og/eller ekskludere deres ansvar, og du anbefales å lese dem nøye før du gjør en bestilling. 

13.2 Vi gir ingen ansvarsforsikring for Eiere, forvaltere av eiendom eller Reisende, uavhengig av om brukeren tegner forsikring gjennom en av våre tredjepartsleverandører. Reisende anbefales å tegne en passende reiseforsikring for bestilling av Eiendommen av Eieren, inkludert kanselleringsforsikring. Det er den Reisendes ansvar å sørge for at forsikringen er tilstrekkelig og egnet for den Reisendes individuelle behov.

13.3 Under ingen omstendigheter vil HomeAway-gruppen og dens datterselskaper, tilknyttede selskaper,  direktører, ledelse, konsulenter, agenter og/eller ansatte eller tredjepartsleverandører av verktøy som er tilgjengelig på en av HomeAway-gruppens medlemmers nettstedvære ansvarlig for tapt fortjeneste eller indirekte, konsekvens- eller spesielle skader, følgeskader eller oppreisning som oppstår som følge av eller som skyldes Portalens eller HomeAways plattform eller systemer, noe materiell eller innhold du sender til Portalen, eller bruken din av Portalen, og/eller transaksjoner mellom brukere, selv om HomeAway har blitt informert om muligheten for slike skader. Disse begrensningene og fraskrivelsene gjelder uten hensyn til om skader oppstår som følge av kontraktsbrudd, uaktsomhet eller andre grunnlag. Hvis du er misfornøyd med Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer), eller hvis du ikke godtar deler av Reisevilkårene, er din eneste tilgjengelige form for avhjelp å avslutte bruken av Portalen. Reisevilkårene utelukker eller begrenser ikke HomeAway-gruppens ansvar for død eller personskade som følge av gruppens uaktsomhet eller for svindel eller villedende og misvisende fremstillinger.

 
14. Diverse

14.1 Disse Reisevilkårene skal være underlagt lovgivningen i England og Wales, og skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstoler.

14.2 Disse Reisevilkårene, personvernerklæringen og Retningslinjene for informasjonskapsler utgjør for deres respektive omfang den fulle og hele avtalen mellom HomeAway og den Reisende.

14.3 HomeAway anbefaler at du lagrer en egen kopi av Reisevilkårene i en egen fil på enheten din eller som utskrift.

14.4 Dersom HomeAway ikke følger opp et brudd på disse Reisevilkårene av Reisende eller andre, innebærer det ikke at HomeAway frafaller rettigheter ved fremtidige eller lignende brudd på vilkår.

14.5 Bestemmelsenes overskrifter har kun til hensikt å gi en bedre oversikt til avtalen, og skal ikke endre tolkningen eller innholdet i Reisevilkårene.

14.6 Dersom én eller flere bestemmelser i disse Reisevilkårene er ugyldig(e), skal det ikke påvirke gyldigheten til de øvrige bestemmelsene.

14.7 Europakommisjonens nettplattform for konfliktløsing er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr