Vilkår og Betingelser for reisende

                                           

Sist oppdatert: 12.desember 2018

Last ned som PDF

1. Introduksjon 

1.1 Reisevilkårene er en bindende kontrakt mellom HomeAway UK Ltd. og Reisende. Ved å bruke eller få tilgang til Portalen www.homeaway.no eller HomeAway's plattformer eller systemer og også via mobilapplikasjoner (for mobiltelefon, nettbrett og andre enheter eller grensesnitt) (samlet omtalt "Portalen"), anerkjenner og godtar du at du er underlagt Reisevilkårene. HomeAways virksomhet i Europa administreres av HomeAway UK Limited med adresse Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (“HomeAway” “vi” “vår” “oss”).  HomeAway er et indirekte datterselskap av Expedia Group, Inc. ("Expedia") i USA. HomeAway Group (slik det er definert under) tilbyr en online-plattform med forskjellige verktøy, tjenester og funksjoner som lar boligeiere annonsere eiendom til leie og lar reisende reservere slik eiendom (samlet omtalt som “Tjenestene”). Tjenestene leveres via landsspesifikke nettadresser, inkludert via Portalen. Betaling for bestillinger som gjøres via Portalen (“Betalingstjenestene”) administreres av tredjepart betalingsleverandører og/eller HomeAway Sàrl, med adresse No 48 Mount Street Upper, Dublin D02 YY23, Irland eller HomeAway.com, Inc, of 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703 for Betalingstjenester i US dollar (“HomeAway Payments”). Begrepet "HomeAway Group" omfatter i disse vilkårene, kun for enkelhets skyld og ikke ellers, Expedia, HomeAway og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper.

1.2 Disse vilkårene (“Reisevilkårene”) og Personvernerklæringen gjelder for forholdet mellom HomeAway og ethvert individ som bruker eller får tilgang til Portalen og dens innhold og tjenester som er tilgjengelig der i form av å være en reisende eller potensiell reisende, og som ikke bruker Portalen som en eier av eiendom eller eiendomsforvalter (hver for seg en "Reisende" eller "du").  Reisende omfatter personer som bruker Portalen til å innhente informasjon om og til å bestille bolig, enten det er til forretnings- eller fritidsformål, fra eiere eller forvaltere av slike boliger. Bestilling av ferieboliger gjennom Portalen styres av disse Reisevilkårene, mens bestilling av hotellrom gjennom Portalen styres av Expedia Partners Solutions reisevilkår.

1.3 En Reisendes booking gjennom eller bruk av en HomeAway nettside er underlagt vilkårene og betingelsene på HomeAway-nettstedet som bookingen er fullført med (og ikke nødvendigvis HomeAway-stedet hvor Eiendommen opprinnelig ble oppført). Dersom det er motstrid mellom reisevilkårene på HomeAway-portalen der eiendommen først ble publisert, og på den portalen hvor bestillingen ble gjennomført, er det reisevilkårene for HomeAway-portalen der bestillingen ble gjennomført som gjelder. Hvis du ikke fullt ut samtykker til Reisevilkårene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller ellers bruke Portalen.

1.4 HomeAway tillater ikke noen å registrere seg på denne Portalen med mindre de er i stand til å inngå juridisk bindende avtaler. Som en konsekvens kan Tjenestene bare brukes av personer i alderen 18 og over.

1.5 HomeAway kan endre Reisevilkårene fra tid til annen, for eksempel på grunn av en tekniske utvikling, endringer i sin forretningsvirksomhet, ved nye eller endrede eller utgåtte varer eller tjenester, eller på grunn av relevante lovendringer. Du vil motta et varsel 15 dager i forkant om eventuelle endringer eller vår oppsigelse av disse Reisevilkårene. Vi vil varsle deg om endringer eller oppsigelse av Reisevilkårene via din e-post. Du bør besøke denne nettsiden regelmessig for å se de nyeste Reisevilkårene fordi de er bindende for deg.

1.6 HomeAway kan be deg om å gi personlig informasjon direkte. For eksempel kan HomeAway be deg om å oppgi kontaktinformasjon, for eksempel fullt navn, telefonnummer og e-postadresse, for å aktivere din bestilling av Eiendom. For mer informasjon om personopplysningene vi samler inn og dine rettigheter, vennligst les vår personvernpolicy.

 
2. Grunnleggende

2.1 Denne Portalen er et sted der Reisende kan se informasjon om eiendommer som er tilgjengelig for leie (“Eiendommer”) fra andre, inkludert eiere av eiendom, leietakere og forvaltere (hver for seg en “Eier”, og sammen med en Reisende, “brukere”). Vi kan også tilby andre verktøy og tjenester som tillater brukere å kommunisere med hverandre og inngå leieavtaler eller andre transaksjoner med hverandre.

2.2 Portalen fungerer kun som et bindeledd mellom brukerne, og har kun en formidlende funksjon.  Leieavtaler inngås kun mellom Reisende og Eier. HomeAway er og blir ikke en part i kontraktsrettslige forhold mellom Reisende og Eier, og HomeAway skal ikke være en megler mellom en Reisende og Eier dersom en tvist skulle oppstå. Du samtykker til at det er Reisende og Eier som er ansvarlige for forpliktelser som oppstår under kontraktsforholdet mellom Reisende og Eier, at HomeAway ikke er en avtalepart i slike avtaler, handler ikke som en agent/representant på Eieres vegne og fraskriver seg alt ansvar med opphav i eller knyttet til slike avtaler. Dette gjelder selv om Portalen tilrettelegger for en bestilling av en Eiendom eller bruk av andre verktøy, tjenester eller produkter, da HomeAway ikke er en avtalepart i noen slike leieavtaler eller andre avtaler mellom Reisende og Eiere, og Eiere anses ikke som HomeAways tjenesteleverandører. HomeAway er ikke en organisator eller selger av pakkereiser under Directive (EU) 2015/2302.

2.3 Eierne kan enten være individuelle eiendomsbesittere som opererer på forbruker-til-forbrukerbasis, eller eiendomsforvaltere som driver på næringsdrivende-til-forbrukerbasis. Hvis du inngår en leieavtale med en Eier av forbruker-til-forbrukerbasis, vær oppmerksom på at forbrukerlovgivningen ikke gjelder i forhold til kontrakten med Eier. Eieren er eneansvarlig for å avgjøre hvorvidt de opererer som forbruker eller næringsdrivende, og for eventuelle fremstillinger de gir til Reisende med hensyn til deres status.

2.4 Reisende er ansvarlig for, og aksepterer å overholde, alle lover, regler og forskrifter som gjelder for deres bruk av Portalen, bruk av ethvert verktøy, tjeneste eller produkt som tilbys via Portalen, og enhver transaksjon de deltar i på Portalen eller i forbindelse med deres bruk av Portalen. Den Reisende bør være oppmerksom på at Eierne har et ansvar for å overholde all lovgivning, regler og bestemmelser av betydning for annonsering og utleie av Eiendom, samt utførelse av dette som næringsdrivende. Vær oppmerksom på at selv om vi ikke er part i noen utleietransaksjon og påtar oss intet ansvar for lovlig eller forskriftsmessig etterlevelse knyttet til Eiendommer som er oppført på Portalen, kan det være omstendigheter der vi likevel er forpliktet til å gi opplysninger om enhver oppføring, i forbindelse med etterforskning fra offentlige myndigheter eller tilsynsorganer, rettstvister eller forvaltningsprosesser.

2.5 HomeAway krever et tjenestegebyr som må betales av Reisende som bestiller Eiendom via Portalens utsjekkingsfunksjon ("Tjenestegebyret"). Tjenestegebyret dekker bruk av Portalen, inkludert funksjoner som 24-timers brukerstøtte, og beregnes som en prosent av den totale utleieprisen (som kan inkludere ytterligere gebyrer og depositum som Eier krever). Avhengig av lovene i jurisdiksjonen der den Reisende og/eller Eieren bor, kan tjenestegebyret være underlagt (eller inkludere) mva., Oppholdsskatt (beskrevet i avsnitt 2.8) og andre slike indirekte skatter som får anvendelse. Eiere samtykker til å ikke oppfordre eller gi Reisende råd om hvordan å omgå tjenestegebyret som belastes av HomeAway, og den Reisende samtykker til å ikke omgå tjenestegebyret.

2.6 HomeAway kan være pålagt å kreve og innbetale skatter (inkludert mva., omsetningsavgifter eller tilsvarende) på Tjenestegebyret. Der det er nødvendig, vil HomeAway gi Reisende en faktura som spesifiserer skatter og avgifter som belastes på Tjenestegebyret. Hvis Reisende har rett til fritak fra skatter eller tilsvarende på Tjenestegebyret, må de fremskaffe og oversende nødvendig dokumentasjon og støtte for slikt unntak til HomeAway.

2.7 Hvis den Reisende er en mva.-registrert forretningsreisende eller ansatt i et selskap med momsrefusjon, må de oppgi et gyldig mva.-nummer og faktureringsadresse til HomeAway, slik at HomeAway kan gjennomføre tilbakebetaling, der det er aktuelt, for Tjenestegebyret. Hvis Reisende har faktureringsadresse i Storbritannia gjelder ikke momsrefusjonsordningen, og mva. i Storbritannia vil påløpe.

2.8 Innkreving og betaling av Oppholdsskatten: Reisende er ansvarlige for betaling av Oppholdsskatt (som definert nedenfor). Lovgivningen i jurisdiksjonene kan variere, men disse skattene kan bli pålagt og bli innkrevet og overført som en prosentandel av Leiebeløpet satt av Eiere, et fast beløp per dag, beløp basert på antall gjester eller andre variabler, og kalles noen ganger "forbigående innkvarteringsskatt", "hotellskatt," "innkvarteringsskatt," "byskatt," "romskatt" eller "turistskatt" ("Oppholdsskatt"). I visse jurisdiksjoner, for eksempel Frankrike, er det bare Reisende i alderen 18 år og over som er ansvarlige for betaling av Oppholdsskatt. Andre unntak fra betalingen av Oppholdsskatten kan gjelde. I så fall skal Reisende kreve tilbakebetaling fra den relevante lokale myndigheten som har ansvaret for å samle Oppholdsskatten. I visse jurisdiksjoner, hvor loven tillater dette, kan HomeAway samle inn og overføre Oppholdsskatten på vegne av Eierne. I slike tilfeller vil Eierne ikke ha noen rutiner for innkrevingen fra Reisende og innbetalingen av denne Oppholdsskatten til byen. I alle jurisdiksjoner der en slik prosess gjelder, pålegger og godkjenner Eieren herved at HomeAway samler Oppholdsskatten fra Reisende på deres vegne og oppfyller de relevante skatteansvarskravene, herunder betalingen. Ved anvendelse av Lov 2017 -1775 datert fra 28. desember 2017, vil Oppholdsskatt i Frankrike bli innkrevet av HomeAway i forhold til bestillinger gjort for ferieleie i alle franske byer som har innført oppholdsskattinnkreving og -betaling ("taxe de séjour au réel").

2.9 Portalen består av annonser for Eiendommer til utleie fra Eiere og innhold fra tredjeparter. Det er  Eieren eller tredjeparten som har ansvar for dette innholdet. HomeAway påtar seg ikke ansvar for slikt innhold; HomeAway gjør kun innholdet tilgjengelig, slik at Reisende og Eier har muligheten til å kommunisere direkte samt å bestille og leie Eiendommen. Alle bestillinger gjøres direkte til Eier, og kontrakten inngås bare direkte med Eier. En slik kontrakt vil regulere din rett til å bruke Eiendommen, og kan inneholde forpliktelser til å betale tilleggsavgifter og avgifter. HomeAway er ikke en part i noen slik kontrakt, og HomeAway har ikke noe ansvar for Eiers levering av eiendommen. Vi støtter ikke, godkjenner, representerer eller garanterer for sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten av opplysninger i Oppføringene på Portalen eller eventuelle meninger / innhold som er lagt inn av tredjeparter. I tillegg til klausul 10, og i henhold til web hosting-status, vil HomeAway fjerne innholdet hvis det blir oppmerksom på eller blir varslet om at innholdet er ulovlig.

3. Eiendomsoppføringer og samhandling med Eiere

3.1 Vær oppmerksom på at Eiere er ansvarlige for all informasjon, inkludert bilder, tekst og annet innhold, knyttet til Eiendommer de tilbyr ("Oppføringer"), for å oppdatere dem og sikre (der det er relevant) at de er riktig oversatt.

3.2 Hvis en Reisende finner en Eiendom av interesse, kan de sende en informasjonsforespørsel til Eier (en “Henvendelse” eller “Henvendelser”) der de oppgir Reisendes navn og etterspurt informasjon, uten å måtte logge på Portalen for dette formålet. Vi kan tilby ulike e-postnyhetsbrev fra tid til annen, for å forbedre tjenestene som vi tilbyr. Reisende kan velge om de ønsker å få tilsendt nyhetsbrev på e-post fra HomeAway, og kan slutte å motta slike nyhetsbrev fra HomeAway når som helst via Communications Preference Centre, selv om det kan ta noe tid før innstillingene trer i kraft.
 

3.3 Reisende vil motta en bekreftelse fra HomeAway når en Henvendelse er sendt til Eier.

3.4 Eier kan deretter kommunisere med Reisende direkte i forbindelse med Henvendelser, og Reisende og Eier kan også kommunisere med hverandre via Portalen (og via andre verktøy på HomeAway-plattformen).
 

3.5 Dersom en Eier tilbyr bestilling på nett, vil Reisende ha mulighet til å bestille på nett, og en slik bestilling skal godkjennes eller avvises av Eier innen 24 timer. For betaling på nett, skal Reisende, hvis bestilling er bekreftet av Eier, kunne betale med kredittkort via betalingsportalen som tilbys av vår tredjeparts betalingsleverandører og/eller HomeAway Payments. Ved bruk av nettbetalingstjenesten gjelder vilkårene til betalingsleverandøren eller, dersom HomeAway Payments anvendes, Avtale om avgiftsinnkreving for innkvartering, og den Reisende samtykker (med unntak av HomeAway Payments plikter under Avtale om avgiftsinnkreving for innkvartering) til at HomeAway ikke har kontroll over eller ansvar for denne tjenesten. 

3.6 Kommunikasjon mellom Reisende og Eiere via HomeAway-plattformen må ikke inneholde e-postadresse eller telefonnummer. Vær oppmerksom på at all kommunikasjon som sendes via Portalen (eller gjennom HomeAway-plattformen) vil kunne ses av HomeAways ansatte og representanter for å kunne overholde sine forpliktelser på grunn av sin web hosting-status og for å overvåke etterlevelse av Reisevilkårene.

3.7 HomeAway kan fra tid til annen bruke tredjeparts e-postservere for å muliggjøre sending og sporing av mottak av e-post Henvendelser og analysere bruksmønster for Henvendelser som rapporteres av disse tredjeparts sporingssystemene. Systemet lagrer ikke meldinger på ubestemt tid, men kun i et tidsrom på 3 år, og det vil være en mulighet for at meldingen ikke er tilgjengelig etter at den er levert til deg.

Vennligst skriv ut en kopi av alle meldinger som er viktig for deg – for eksempel kvitteringer og bestillingsbekreftelser.

3.8 Eiere og Reisende er alene ansvarlig for innholdet i kommunikasjonen mellom hverandre.

 
4. Rangering og visning i Søkeresultater

HomeAway kan ikke garantere at en Oppføring vil vises i en spesifikk rekkefølge i søkeresultater i en Portal. Søkeresultatene vil variere automatisk, avhengig av filtre brukt av Reisende, Reisendes preferanser, samt Eiers "Rangering" som kan være et resultat av utleieeiendommens egenskaper, Reisendes brukeropplevelser og kompensasjonen betalt for bestillingen. Utleieeiendommens egenskaper evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel Reisendes tilbakemeldinger, fasiliteter og beliggenhet. Reisendes brukeropplevelser evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel hyppighet av datoendringer, Eiers responstid og aksept av bookinger, online booking og muligheter for online betaling, kontinuiteten i rangeringer og kvaliteten på opplevelsen av oppholdet. Prisen for bestillinger er også en faktor for den relative plasseringen av utleieeiendommer som ellers har lignende tilbud, basert på de relevante faktorene som beskrevet ovenfor. Hvis en Oppføring er basert på et abonnement, kan søkeresultatene også variere avhengig av søkekriteriene som brukes av en bestemt Reisende. HomeAway forbeholder seg retten til automatisk å bruke ulike søkealgoritmer eller å bruke metoder for optimalisering av søkeresultater for spesifikke Reisendes erfaringer og markedsplassen som helhet. Oppføringer som distribueres på en tredjeparts nettside, garanteres ikke å vises på tredjepartens nettside i en bestemt rekkefølge eller i det hele tatt. Søkeresultatene og rangeringen kan være annerledes på HomeAways mobilapplikasjon enn de er på HomeAways nettsted. For å optimalisere søkeopplevelsen for både Eiere og Reisende og forbedre rangeringsprosessen, beholder HomeAway retten til å kjøre sporadiske tester, som vil ha begrenset varighet, men som kan endre hvordan vi viser Oppføringer og søkeresultater.

 

5. Registrering og opprettelse av Konto

5.1 Hvis Reisende ønsker å bruke tjenestene som er tilgjengelige via Portalen utover å bare opprette en Henvendelse, må de registrere seg på Portalen. Med mindre man kan inngå juridisk bindende avtaler, tillater ikke HomeAway at man registrerer seg på Portalen. Når Reisende fullfører en vellykket registreringsprosess, opprettes en brukerkonto på Portalen (en "Konto").

5.2 For å opprette en Konto må den Reisende følge alle instruksjoner fra HomeAway under registreringsprosessen. En Reisende kan registrere en Konto med en personlig e-postadresse eller alternativt logge på med Facebook ved å klikke på knappen for Facebook-pålogging på registreringsskjermbildet.

5.3 Den Reisendes Konto inneholder informasjon som kan gjøres offentlig tilgjengelig på Portalen og være synlig for andre brukere av Portalen, og de som ikke er registrert på Portalen, og kan for eksempel vises i Googles søkeresultater. En Konto inneholder blant annet: 

 • Min profil-siden, som er en dedikert side der den Reisendes profilnavn vil være oppført som et obligatorisk felt. Publisering av andre personlige opplysninger og reiseinformasjon kan velges av den Reisende, etter eget ønske;
 • Muligheten til å overvåke bestemte Eiendommer;
 • Lagre favoritteiendommer;
 • Legge til notater og opprette lister;
 • Lagre anmeldelser til Eiendommer;
 • Legge inn anmeldelse av leide Eiendommer;
 • Koble til den Reisendes Facebook-konto. Ved å logge på med Facebook eller koble til en Konto med Facebook, godtar den Reisende å overføre sin påloggingsinformasjon fra Facebook og vise listen over Facebook-venner som også har en konto med HomeAway-gruppen. Denne informasjonen vises på den Reisendes profilside;
 • Dele favoritteiendommer eller oppføringer med andre, for eksempel med venner og familie, og på sosiale medier;
 • En kobling til Eieromtaler (slik det er definert nedenfor).

5.4 Skatteregler kan pålegge oss å samle inn relevant skatteinformasjon fra Reisende. Den Reisende har ansvaret for å sikre at all oppgitt informasjon er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.

5.5 Reisende kan deaktivere Kontoen når som helst, og de kan også koble fra Kontoen og den offentlige siden sin fra Facebook når som helst. Reisende kan koble fra sin Konto ved å gå direkte til siden for den Reisendes profilinnstillinger. Du forstår og samtykker til at selv om du deaktiverer Kontoen din, kan dataene dine lagres av HomeAway-gruppen, i henhold til Portalens Personvernerklæringen eller Retningslinjene for informasjonskapsler. Du forstår og samtykker til bruk av dataene dine som beskrevet i Personvernerklæringen og Retningslinjene for informasjonskapsler.  Du forstår og godtar også at data om dine transaksjoner med HomeAway-gruppen kan sendes til og lagres på andre nettsteder, for eksempel Google, dersom Googles søkemotorer har kopiert innhold fra HomeAway-gruppens nettsteder eller systemer.

5.6 HomeAway bruker også Google Analytics for å samle statistikk om bruk av Portalen. Du finner flere detaljer i Personvernerklæringen og Retningslinjene for informasjonskapsler i Googles egen personvernerklæring.  Google kan aggregere dataene de samler inn gjennom sine ulike tjenester, inkludert Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inkludert YouTube. Du forstår og aksepterer at HomeAway-gruppen ikke har noen kontroll over Googles datainnsamling.

 
6. HomeAway sine rettigheter og plikter

6.1 HomeAway vil bestrebe seg på å gjengi bilder innsendt av Eieren mest mulig nøyaktig i Portalen. Den Reisende erkjenner imidlertid at avvik fra originale bilder kan oppstå ved skanning av ikke-digitale bilder, som følge av individuelle skjerminnstillinger, og at HomeAway ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig for slike avvik.

6.2 Du erkjenner også til at Eier, og ikke HomeAway, er ansvarlig for bildenes og beskrivelsenes nøyaktige gjengivelse av den aktuelle Eiendommen.

6.3 Verifikasjon av brukere på Internett er vanskelig, og vi kan ikke og påtar oss ikke ansvar for å bekrefte at hver enkelt brukers identitet er gyldig. Vi oppfordrer Reisende og Eiere til å kommunisere direkte med hverandre ved bruk av verktøy som er tilgjengelig på Portalen, selv om dette ikke kan gi noen garanti for identiteten til personen du kommuniserer med. Videre oppfordrer vi Reisende til å ta andre rimelige forholdsregler for å forsikre seg om at Eiernes identitet og eiendommen og relevante detaljer om bestillingen eller en potensiell bestilling er riktige. Du godtar å (i) holde passord og elektronisk ID både for kontoen din hos oss og e-posten din strengt hemmelig og bare utlevere dette til godkjente brukere av kontoene dine, (ii) be hver person som du utleverer elektronisk ID og passord til om å ikke utlevere det til uvedkommende, (iii) kontakte oss umiddelbart og velge en ny elektronisk ID og passord hvis du tror uvedkommende kan få tilgang til passordet til kontoen din hos oss eller e-postkontoen din, og (iv) kontakte oss umiddelbart hvis du kontaktes av noen som ber om din elektroniske ID og passordet ditt. Ytterligere, dersom HomeAway mistenker uautorisert tilgang til kontoen din samtykker du til, på forespørsel fra oss, å endre ID og passord så raskt som mulig og å utføre andre relevante handlinger som vi med rimelighet kan be deg om. Vi fraråder deg å gi andre tilgang til elektronisk ID og passord til kontoen din samt e-postadressen din. Hvis du skulle utlevere din elektroniske ID og passordet ditt til noen, eller hvis du ikke holder disse opplysningene tilstrekkelig hemmelig, har du selv ansvaret for alle transaksjoner som utføres av andre personer ved bruk av kontoen din og/eller e-postkontoen din, også transaksjoner som kan være straffbare eller som du ikke ønsket eller hadde intensjon om å utføre, og du samtykker til at HomeAway ikke skal være erstatningsansvarlig overfor deg i slike tilfeller.

6.4 Du erkjenner at HomeAway ikke er ansvarlig for å kontrollere identiteten eller handlingene til Eiere, eller for å stadfeste en Eiendoms karakter, tilstand eller eksistens.

6.5 HomeAway forbeholder seg retten til å overføre disse Reisevilkårene, og å tildele eller sette bort noen eller samtlige av rettigheter og forpliktelser under disse Reisevilkårene til en tredjepart eller enhver annen enhet som tilhører HomeAway-gruppen, men skal ikke gjøre det på en måte som svekker eventuelle garantier du har under disse Reisevilkårene.

 

7. Immaterielle Rettigheter

7.1 Alt innhold i Portalen er beskyttet av opphavsrett og databaserettigheter. Gjengivelse av Portalen, helt eller delvis, inkludert kopiering av tekst, grafikk eller design, er forbudt.

7.2 Reisende har tillatelse til å laste ned, vise eller skrive ut enkeltsider av Portalen som dokumentasjon på avtaler med HomeAway, og å beholde en kopi av sine bestillinger. Den aktuelle filen eller utskriften skal tydelig vise teksten “© Copyright 2018 HomeAway - All Rights Reserved”.

7.3 Dersom en Reisende sender inn eller overfører ethvert innhold via Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer), inkludert tekst eller bilder, bekrefter den Reisende at denne har en juridisk rett til å gjøre det.

7.4 I den grad Reisendes anmeldelser og annet innhold inneholder varemerker eller andre beskyttede navn eller merker, bekrefter de Reisende at de har rett til å bruke slike navn og merker.

7.5 Ved å sende innhold til Portalen gir den Reisende til "HomeAway Group", og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper, merkevaresamarbeidspartnere og/eller lenkede nettsidepartnere som vi tilbyr tjenester eller distribuerer oppføringer gjennom (samlet, "HomeAway Affiliates"), for perioden den juridiske beskyttelsen av rettighetene til Innholdet varer, og progressivt i løpet av publikasjonens varighet på Portalen eller andre medier; rettighetene til Innholdet for de Autoriserte formål som definert og angitt nedenfor, i den utstrekning det er anvendelig og lovlig. Reisende frafaller ideelle rettigheter eller gir en ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar og ugjenkallelig lisens til HomeAway Group for å bruke Reisendes ideelle rettigheter til ethvert Innhold.

i) med «Innhold» betyr all tekst, beskrivelser, vurderinger, fotografier, bilder og annet innhold som Reisende sender til Portalen.

ii) «Rettigheter gitt» består av følgende: En ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar, ugjenkallelig lisens for varigheten av publiseringen av Innhold på Portalen eller annet medium, for å reprodusere, oversette, distribuere, publisere, offentliggjøre og utgi Innholdet over hele verden.

iii) «Autoriserte formål» består av å vise og utgi Innholdet på Portalen, på alle nettsteder og i alle medier som nå er kjent eller senere utviklet av HomeAway og Expedia, av alle datterselskaper og tilknyttede selskaper av HomeAway og Expedia.

8. Reisendes Kontoer, kommunikasjon og anmeldelser

8.1 Reisende må oppgi nøyaktig og sannferdig informasjon om sin identitet, inkludert bostedsland, på Kontoen og profilsidene, og all annen kommunikasjon via Portalen, inkludert anmeldelser av Eiendommer.

8.2 Meldinger som sendes via HomeAways systemer skal bare omhandle reelle bestillingshenvendelser. Vi tolererer ikke søppelpost eller uoppfordret kommersiell elektronisk kommunikasjon av noe slag. Det er forbudt å misbruke HomeAways systemer, for eksempel ved å sende uoppfordret reklame (søppelpost) eller å utlevere personlig informasjon om brukere til tredjepart, med mindre du har brukerens uttrykkelige samtykke. E-post og Portal-anbefalinger som sendes via “Anbefal denne Portalen”-funksjonen må bare sendes med mottakerens samtykke.

8.3 Reisende som har booket Tjenester gjennom Portalen kan publisere anmeldelser av Eiernes Eiendommer (“Brukeromtaler”) på Portalen.  Eieren har muligheten til å se Brukeromtaler og svare på dem. Du finner flere detaljer om Brukeromtaler og Eierkommentarer her. Eiere får også muligheten til å gi en karakter for den Reisendes opphold (“Eieromtale(-r)”), og Eieromtaler vil gjøres tilgjengelig for Eiere du tar kontakt med. Eieromtaler kan ikke brukes til å utelate eller diskriminere personer. Når en Reisende eller Eier har avgitt en omtale, har den andre parten 14 dager til å gi en egen omtale. Gjennom sin webhostingstatus skal HomeAway fjerne Innholdet dersom de blir oppmerksomme på eller blir varslet om at Innholdet er ulovlig. Videre kan HomeAway avslå å legge ut Innhold eller fjerne Innhold dersom HomeAway finner at det ikke overholder Retningslinjene for Innhold.

Ellers uttrykkelig frasier HomeAway seg ethvert ansvar for enhver Bruker- eller Eieromtale, med forbehold om sine forpliktelser i henhold til web hosting-statusen (for eksempel sletting av innhold som er meldt som ulovlig). Reisende anerkjenner og godtar at HomeAway kan gjøre slike Eieromtaler tilgjengelig for andre Eiere som Reisende kontakter gjennom Portalen. Nærmere detaljer om Eierens vurderingsprosess er tilgjengelig her.

8.4 Vær oppmerksom på at HomeAway ikke kan, og har ikke en realistisk mulighet til, å verifisere nøyaktigheten eller annet av Brukeromtaler, Eierkommentarer eller Eieromtaler.

8.5 HomeAway krever likevel at alle Brukeromtaler, Eierkommentarer, Eieromtaler og annen kommunikasjon som bruker HomeAways systemer, følger Retningslinjene for Innhold, og kan avslå å publisere innhold som HomeAway mener ikke oppfyller kriteriene.
HomeAway vil ikke redigere eller på annet vis endre omtaler på en Reisendes eller Eiers vegne. En Reisende eller Eier kan kontakte Kundeservice for å få fjernet sin publiserte omtale. HomeAway vil raskt varsle brukeren om årsakene til at innholdet ikke har blitt vist eller har blitt fjernet fra nettstedet, og brukeren kan sende sine kommentarer til HomeAway, hvis noen.

Reisende samtykker til å overholde alle gjeldende lover for eksport og/eller embargo. Reisende erklærer også at de ikke er oppført på "US Government list of prohibited parties", og bekrefter at de er gammel nok til å inngå en avtale med HomeAway.

8.6 HomeAway foretar generelt ingen identitetskontroller. Dersom Reisende har mistanke om at Eier har oppgitt feilaktige opplysninger, ber vi om at de varsler HomeAway om dette gjennom Kontaktskjemaet.

8.7 HomeAway overholder sine retningslinjer for personvern. Du finner mer informasjon i Personvernerklæringen. Reisende samtykker til bruk av data som beskrevet i Personvernerklæringen. Den Reisende skal være oppmerksom på at Eierne generelt har gitt HomeAway fullmakt til å videreformidle Eiers kontaktopplysninger, inkludert telefonnummer, til Reisende i forbindelse med bestilling av Eiendom. Reisende kan be om at slike opplysninger oppgis ved bekreftelse av bestillingen; som et alternativ kan opplysningene gjøres tilgjengelige for den Reisende via deres Konto.

 

9. Forbud

Reisende skal ikke direkte eller indirekte:

 • Med hensyn til Portalen, dens innhold og databaser inne i Portalen, i enhver form, enten ved hjelp av automatiske enheter eller manuelle prosesser, utnytte, kopiere, distribuere, reprodusere, redigere, oversette, gjøre offentlig tilgjengelig eller dekompilere noe av dette,
 • Overvåke innhold på Portalen eller HomeAways plattform eller systemer ved hjelp av roboter, "spiders" eller andre automatiske instrumenter; dette gjelder likevel ikke  for søkemotorer på Internett med et allment formål (med unntak av nettsider eller søkemotorer eller andre tjenester som gir klassifiserte oppføringer eller reklame for eiendommer tilgjengelig for bestilling, eller en undertjeneste av dette, eller virksomhet som tilbyr tjenester som konkurrerer med HomeAway) og ikke-kommersiell offentlige arkiver som bruker verktøy til å samle informasjon med det eneste formålet  å vise hyperkoblinger til Portalen; for begge alternativer er det forutsatt at slik overvåking gjøres fra en fast IP-adresse eller faste IP-adresser ved bruk av en lett gjenkjennelig agent og i samsvar med HomeAways robots.txt-fil;
 • Bruke Portalen eller HomeAways plattform eller systemer til andre formål enn det som er nevnt i Reisevilkårene,
 • Bruke Portalen eller verktøyene og tjenestene på Portalen til å bestille eller be om leie av Eiendom som ikke er gyldig oppført,
 • Gjengi noen del av Portalen på en annen nettside eller på andre måter ved bruk av enheter som inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av en ramme eller kantlinje rundt Portalen eller annen innrammingsmetode for å integrere en del av eller en funksjon på Portalen, eller å speile eller replisere en del av Portalen,
 • Laste opp eller sende innhold eller programmer til Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer) som på grunn av sin størrelse eller art kan skade HomeAways datamaskiner eller nettverk,
 • Inkludere innhold på Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer) som bryter gjeldende straffelovgivning eller andre lover, eller oppfordre til slike brudd,
 • Bruke eller gå inn på Portalens eller HomeAways plattform eller systemer på en måte som kan sette datasystemer eller nettverk i fare, inkludert det å gjøre virus tilgjengelig (der “virus” omfatter programmer som introduseres i et system med hensikt om å utføre en funksjon som ikke har noen nytte og/eller er ødeleggende, for eksempel ved å vise irriterende meldinger eller systematisk overskrive informasjon på brukerens harddisk),
 • Publisere eller overføre informasjon som er falsk, bedragersk eller villedende, eller utføre noe som kan anses å være “phishing” (enten primært, sekundært eller annet), eller medføre strafferettslig eller sivilrettslig ansvar,
 • Publisere eller overføre ulovlig, truende, uhøflig, injurierende, nedsettende, usømmelig, vulgært, upassende, provoserende, seksuelt, pornografisk eller spottende materiale, eller
 • Omtale HomeAway eller et medlem av HomeAway-gruppen på en måte som kan lede noen til å tro at den Reisende eller en nettside er sponset av, eller er tilknyttet eller støttes av HomeAway eller et medlem av HomeAway-gruppen.

10. Rett til å slette innhold

Reisende har et ansvar for å sikre at kommunikasjonen deres og innhold de publiserer, via eller i tilknytning til Portalen, inkludert Brukeromtaler og kommunikasjon med Eiere, ikke bryter med lovgivning, rettighetene til noen person eller enhet, eller inneholder falsk informasjon, personlige fornærmelser, injurierende, ærekrenkende eller nedsettende utsagn, fremstillinger som bryter opphavsrett, personvernlovgivning eller Retningslinjene for Innhold. HomeAway kan gjennomgå data på Portalen eller HomeAways plattform eller systemer, og slette eller endre den, når den ikke lenger er nøyaktig eller oppdatert. Uten at det berører andre tilgjengelige rettsmidler, har HomeAway rett til umiddelbart å fjerne fra nettstedet kommunikasjon eller innhold som bryter disse kravene, og å suspendere eller forhindre bruken av en tilknyttet Konto, uten at det påvirker HomeAways forpliktelser knyttet til webhosting statusen. Brukeren vil bli varslet om årsakene til at disse tiltakene er tatt, og kan sende kommentarer til HomeAway.

11. Meldinger og klager vedrørende opphavsrett

11.1 Dersom du ønsker å klage eller sende oss en annen beskjed, vennligst kontakt Kundeservice eller send oss et brev til c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

11.2 HomeAway.com, Inc. respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at Eiere gjør det samme. HomeAway har og håndhever en policy som ikke tillater brukere å legge inn materiale som krenker andres opphavsrett, og under relevante omstendigheter vil HomeAway avslutte kontoen til abonnenter og kontoinnehavere med gjentagende overtredelser. Å gjenta innlegg av krenkende materiale er grunnlag for oppsigelse av tjenesten.

For å rapportere påstått brudd på opphavsretten på eller gjennom Portalen, vennligst send inn en beskjed til oss på HA-Copyright@expedia.com og spesifiser følgende:

• Din adresse, telefonnummer og e-post;

• Detaljert informasjon om det aktuelle innholdet (visning av bildet eller teksten), inkludert følgende:

 1. Identifiser opphavsrettsbeskyttet arbeid som hevder å ha blitt krenket, inkludert kopier av eller en kobling til det opprinnelige arbeidet; og
 2. Identifiser materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende materiale eller aktivitet, gi tilstrekkelige opplysninger for å gi oss mulighet til å lokalisere materialet; og

• En formell erklæring som bekrefter at du:

(i) Er rettighetshaver til arbeidet og

(ii) Ikke har godkjent bruken av det aktuelle materialet i dette skjemaet.


12. Ansvar for HomeAway

12.1 Portalen er bare en arena som lar deg se Eiendommer annonsert til utleie på Portalen, kommunisere med Eiere dersom du har henvendelser eller spørsmål, eller leie Eiendom fra en Eier. Vi påtar oss ikke noe ansvar for noen kontrakt du måtte inngå med en Eier eller for en Eiendom du måtte reservere, bortsett fra i den grad at vi innhenter skatteopplysninger og/eller innkrever Oppholdsskatt på Eierens vegne fra deg. Vi påtar oss heller ikke ansvar for handlinger eller forsømmelser fra Eiere eller andre personer eller parter med tilknytning til Eiendommen. For leie av alle Eiendommer inngår du kontrakten med Eieren, og deres vilkår vil være gjeldende for bestillingen din. Disse vilkårene kan begrense og/eller ekskludere deres ansvar, og du anbefales å lese dem nøye før du gjør en bestilling. 

12.2 Vi gir ikke ansvarsforsikring for Eiere, forvaltere av eiendom eller Reisende; dette uavhengig av om brukeren tegner forsikring gjennom en av våre tredjepartsleverandører. Reisende anbefales å tegne en passende reiseforsikring for å dekke bestilling av Eiendommen av Eieren, inkludert kanselleringsforsikring. Det er den Reisendes ansvar å sørge for at forsikringen er tilstrekkelig og egnet for den Reisendes individuelle behov.

12.3 Som forbruker har du visse rettigheter (inkludert at vi, for tjenester, vil yte dem med rimelig omsorg og kompetanse). Ingenting i disse Reisevilkårene vil påvirke dine lovbestemte rettigheter. For mer informasjon om lovfestede rettigheter, vennligst besøk Citizens Advice Website www.adviceguide.org.uk eller ring +44 345 04 05 06.

12.4 HomeAway, som webhostingleverandør, vil være ansvarlig i tilfeller hvor HomeAways har utvist skyld. HomeAway er ansvarlig for forutberegnelig tap eller skade som du lider som et resultat av at vi bryter disse Reisevilkårene, eller at vi unnlater å yte rimelig omsorg og kompetanse, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke kan forutberegnelig. Tap eller skade er forutberegnelig dersom, enten, det er åpenbart at det vil skje, eller dersom, da disse vilkårene ble inngått, både vi og du visste at det kunne skje, for eksempel dersom du diskuterte det med oss.

12.5 HomeAway vil ikke være ansvarlig, i tilfelle erstatningskrav, grunnlag for handling, krav, tilbakebetaling, tap, skader, bøter, straffer eller andre kostnader eller utgifter av noe slag eller natur, inkludert rimelige juridiske sakskostnader, («Krav»), brakt eller foranlediget av tredjeparter, som påstås, som skyldes, eller er i forbindelse med: (a) materiale eller innhold du gir til Portalen; (b) din bruk av innhold på Portalen; (c) eventuelle brudd utført av deg på disse Reisevilkårene; eller (d) din bruk av Eiendommen. HomeAway vil straks varsle deg om slike krav. Under ingen omstendigheter vil HomeAway-konsernet eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, konsulenter, agenter og / eller ansatte eller tredjepartsleverandører av et verktøy som tilbys på noen Nettstedet til et medlem av HomeAway-gruppen er ansvarlig for tapt fortjeneste eller eventuelle indirekte, følgeskader, spesielle, tilfeldige eller straffbare skader som oppstår ut fra, basert på eller som følge av nettstedet eller HomeAways plattform eller systemer, materiale eller innhold du sende til nettstedet, og din bruk av nettstedet og / eller en transaksjon mellom brukere, selv om HomeAway har blitt informert om muligheten for slike skader. Disse begrensningene og unntakene gjelder uten hensyn til om skadene oppstår som følge av brudd på kontrakt, uaktsomhet eller annen handling. Hvis du er misfornøyd med Portalen (eller HomeAway-plattformen eller -systemene), eller du ikke er enig i en del av disse Reisevilkårene, så er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel overfor HomeAway å slutte og bruke Portalen. Ingenting i disse Reisevilkårene skal utelukke eller begrense HomeAway Groups ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet; heller ikke for HomeAway-konsernets bedrageri eller bedragerske opplysninger.

 
13. Diverse

13.1 Disse Reisevilkårene skal være underlagt lovgivningen i England og Wales, og skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstoler, uten at dette berører loven og jurisdiksjonen til domstolene der den Reisende er bosatt. Som en illustrasjon vil obligatoriske bestemmelser i fransk lov gjelde, og franske domstoler vil ha jurisdiksjon for reisende som er bosatt i Frankrike.

13.2 Disse Reisevilkårene, Personvernerklæringen og Retningslinjene for informasjonskapsler utgjør, for deres respektive saksområde, den fulle og hele avtalen mellom HomeAway og den Reisende.

13.3 HomeAway anbefaler at du lagrer en egen kopi av Reisevilkårene i en egen fil på enheten din eller som utskrift.

13.4 Dersom HomeAway ikke følger opp et brudd på disse Reisevilkårene av den Reisende eller andre, innebærer det ikke at HomeAway frafaller rettigheter ved fremtidige eller lignende brudd.

13.5 Bestemmelsenes overskrifter har kun til hensikt å gi en bedre oversikt til avtalen, og skal ikke påvirke tolkningen eller innholdet i Reisevilkårene.

13.6 Europakommisjonens nettplattform for konfliktløsing er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr

 

 

check