Veiledning for boligeiere og eiendomsforvaltere om bruk av rabatter eller andre tilbud om å spare penger

Hvis du oppgir en rabatt, besparelse eller annet kampanjeinnhold i det «tomme feltet» i produktbeskrivelsen, har du ansvar for å sikre at meldingen overholder alle gjeldende lover, herunder forbrukerlover og markedsføringslover. Merk deg spesielt disse generelle retningslinjene:

  1. Meldinger om rabatt eller andre besparelser som er angitt i det «tomme feltet», må ikke være villedende. De må alltid være korrekte, enkle å forstå, utvetydige og henvise til en reell rabatt.
  2. Enhver rabatt eller annen besparelse du kommuniserer til reisende i produktbeskrivelsen din, må kunne benyttes av reisende som bestiller den annonserte eiendommen.
  3. Hvis en rabatt er annonsert, men kun tilgjengelig på bestemte bestillingsdatoer eller på andre vilkår, slik som oppholdets lengde, må dette kommuniseres klart og tydelig.
  4. En eventuell rabatt eller besparelse må ta utgangspunkt i en urabattert referansepris, som er den ordinære prisen som eiendommen ellers ville blitt leid ut til. Dette innebærer at eiendommen må ha vært annonsert for utleie til den referanseprisen for en tidsperiode som er juridisk tilstrekkelig. Du kan for eksempel ikke annonsere en lavere utleiepris for en strandeiendom i lavsesong (f.eks. for bestilling i februar) som en rabatt på eiendommens utleiepris i høysesong (f.eks. i august). Det er fordi augustprisen sannsynligvis aldri vil gjelde ved lavsesongutleie av eiendommen i februar.
  5. Detaljer om ordinærprisens referansegrunnlag må oppgis til reisende (f.eks. «ordinærprisen er gjeldende pris for denne eiendommen på denne tiden av året»). Forklaringen må være tydelig og lett å få øye på i det «tomme feltet».
  6. Hvis du annonserer en tidsbegrenset rabatt (f.eks. et «72-timerssalg»), skal rabatten kun gjelde i det annonserte tidsrommet. Når tidsrommet er over, må prisen endres tilbake til eiendommens ordinærpris.

Vennligst merk at punktene ovenfor bare er ment som en generell veiledning til dine juridiske forpliktelser og ikke er ensbetydende med juridisk rådgivning. Det er alltid ditt ansvar å sikre at alt innhold i produktbeskrivelsen din (inkludert, men ikke begrenset til, priser og rabatter/besparelser) overholder alle gjeldende lover, herunder forbrukerlover og markedsføringslover.

Vennligst merk at du i henhold til våre vilkår og betingelser kan bli holdt ansvarlig for å dekke eventuelle bøter, erstatninger, kostnader, tap, gjeld, regninger, straffegebyrer og utgifter pådratt HomeAway ved eventuelle brudd på gjeldende lover, forskrifter eller regler for rabatter, besparelser, annet kampanjeinnhold og/eller ordinærpriser du viser til i dine produktbeskrivelser på plattformen til HomeAway.

I tråd med våre vilkår og betingelser forbeholder HomeAway seg retten til å kansellere eller fjerne annonser hvis vi har blitt varslet om produktbeskrivelser som kan være i strid med retningslinjene i dette dokumentet og/eller gjeldende lover, forskrifter eller regler som gjelder for rabatter, besparelser, annet kampanjeinnhold og/eller ordinærpriser i annonsene dine.

check