HomeAway personsvernspolicy

Last ned som PDF

 

Sist oppdatert:  18 november 2016

 

Vi tar beskyttelsen av våre brukeres personvern alvorlig. Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger. Det gjelder Homeaway.no og tilknyttede nettsteder som denne policyen er koblet til med lenke i sidens bunntekst (samlet omtalt som "Nettstedet") og enhver mobil applikasjon for slike nettsider. Tilknyttede nettsider kan være regulert av egne personvernpolicyer som normalt er tilgjengelig gjennom linkene inntatt bunnteksten på slike nettsider.

Nettstedet driftes av HomeAway gruppen som er en del av Expedia, Inc.-gruppen. Du finner informasjonen om HomeAway gruppen  på Nettsiden. Der hvor vi viser til alle disse selskapene inkludert vårt morselskap og dets datterselskap og tilknkyttede selskaper i denne Peronvernpolicyen  blir disse samlet omtalt som "HomeAway gruppen.

Ordene "brukere" eller "du" som brukt i denne personvernspolicyen, referer til både reisende, som bruker Nettstedet til å søke etter eiendommer til leie ("Reisende"), og eiere, leietakere og forvaltere av fast eiendom ("Eiere") som  registrer sine eiendommer til leie på Nettstedet samt  andre brukere som benytter programvaren eller annet verktøy eller tjenester som vi tilbyr gjennom Nettstedet.

Vi bruker informasjon som innhentes om deg kun som forklart i denne Personvernspolicyen. Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på disse nettstedene. Nettstedet kan også inneholde lenker til avtalevilkår og personvenpolicyer til tredjepartsleverandører av verktøy eller tjenester på Nettsiden.  Derfor ber vi deg lese eventuelle personvernpolicyer på disse nettstedene nøye før du enten samtykker i vilkårene eller bruker disse nettstedene Med mindre vi forklarer annet i denne policyen, har ordene og frasene som brukes i denne policyen samme betydning som i Vilkår og betingelser for bruk – tilgjengelig på "Vilkår og betingelser for Eier" og " Generelle forretningsvilkår HomeAway Norge Feriereisende".

Ved å oppgi informasjon til oss når legger inn en eiendom, søker etter en eiendom eller benytter deg av noen av verktøyene eller tjenestene på Nettstedet, legger ut innhold,  kontakter oss eller på annen måte bruker Nettstedet vårt, gir du ditt samtykke til denne Personvernspolicyen. Den ble sist oppdatert slik det er angitt over og gjelder fra den datoen. Vi kan av og til endre denne Personvernspolicyen for å tilfredsstille gjeldende regelverk, teknologiske fremskritt, oppdateringer av Nettstedet og endringer av praksis for innhenting av informasjon og offentliggjøring. En ny policy trer automatisk i kraft når den publiseres på nettstedet. Derfor bør du komme tilbake hit regelmessig for å se den mest oppdaterte Personvernspolicyen. Du bør også skrive ut en egen kopi for egen referanse.

Nettstedet er tiltenkt brukt av personer som er over 18 år.

 

Hvem behandler dine personlige data, og hvor?

Informasjon som kan identifisere  deg  ("Personopplysninger")  innhentes, behandles, lagres og brukes av oss, og gis videre til og behandles av selskaper i HomeAway gruppen (vårt morselskap Expedia, Inc og tilknyttede selskap)  og andre databehandlere som handler etter våre instruksjoner eller i henhold til instruks fra et av selskapene i Home Away Gruppen. Disse personene kan bl.a behandle dine forespørsler om infomasjon samt å tilby støttetjenester  og tjenester på Nettsiden.  De kan også helpe oss med å oppretholde integritet og sikkerhet på Nettsiden, herunder epost og meldingstjenester. Som en følge av dette kan personopplysninger gitt av deg eller innhentet av brukere, lagres og behandles i Storbritannia, USA eller et annet land hvor vi, vårt morselskap og dets tilknyttede selskaper, partnere eller  agenter, har fasiliteter. Personvernet og annet regelverk i USA og andre land hvor hvor dine personopplysninger blir overført er ikke nødvendigvis  like omfattende som det regelverket som gjelder der du bor, men vi forsikrer deg om at vi  vil iverksette tiltak for å ivareta ditt personvern.  Ved å bruke våre tjenester forstår du at at dine personopplysninger kan oveføres til våre fasiliteter og de tredjeparter som vi deler med slik det er beskrevet i denne Personvernpolicyen.

Vi kan leilighetsvis innhente både personopplysninger og andre opplysninger om deg fra tilknyttede selskaper, forretningsforbindelser og andre uavhengige tredjepartskilder og inkludere dette i våre brukerkonti. Eksempler på informasjon vi kan motta er reisehistorikk og demografisk informasjon. Gjennom å inngi dine personopplysninger samtykker du til slik innnsamling, overføring, lagring og/eller behandling.

Når du bruker HomeAways tjenester til å kommunisere med andre mennesker (for eksempel, dersom du bruker HomeAways nettverk for å kommunisere med reisende som kanskje ønsker å leie din feriebolig) vil kommunikasjonen også være tilgjengelig for oss, og vil bli omfattet av denne policyen.

Nettstedet kan også innhente og lagre informasjon (inkludert personopplysinger) lokalt på ditt utstyr ved bruk av nettleseren og data som er mellomlagret (cash). Dette omfatter f.eks bilder og eiendommer du har sett på online.

Vennligst også husk at når du deler informasjon på Nettstedet kan dette være gjenstand for indeksering av søkemotorer slik som Google, hvliket innebærer at informasjonen offentligjøres. Dersom du f.eks gir en anmeldelse av en eiendom du har bodd på,  vil din anmeldelse og informasjonen du inntar i anmeldelsen være offentlig tilgjengelig (inkludert på andre nettsider).

HomeAway gruppen kan også benytte Google Analytics til å innhente statistikk om bruk nettstedet. Dette kan innebære bruk av cookies. Ytterligere detaljer finnes i vår Cookie Policy  og i Googles egen personvernpolicy. Google kan aggregere dataene de samler inn gjennom ulike tjenester, inkludert Google Analytics , Google Translate , Google Maps og YouTube. Du erkjenner og godtar at HomeAway gruppen ikke har ingen kontroll over Googles datainnsamling. Vi anbefaler  på det sterkeste at du ser på Googles retningslinjer for personvern for mer informasjon om deres praksis rundt innsamling av data.

 

Informasjonen vi innhenter

Du kan gi informasjon til oss på ulike tidspunkter. Dette inkluderer informasjon som kan identifirsere deg, slik som dit for- og etternavn, telefonnummer, post og e-post adresse, fax nummer og kredittkortinformasjon. Eksempelsvis trenger vi, for å behandle en forespørsel fra en Reisende til Eier,  å samle inn  følgende informasjon helt eller delvis: ditt fulle navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, nåværende tilholdssted og ved en registrering av Eier, en betalingsmetode. Du kan også gi personlig informasjon til oss av andre årsaker, som f.eks. når du registrerer deg på Nettstedet, sender inn en annonse for en eiendom eller kommuniserer med andre brukere av Nettstedet.

Når du bruker Nettstedet kan vi samle inn og behandle informasjon om din lokalisering inkl GPS signaler som blir sendt til oss via mobilt utstyr. Vi kan også benytte ulike teknoloiger for at beregne din lokasjon slik som sensorer eller IP adressen fra ditt utstyr.

Hvis du benytter deg av sosiale medier funksjoner på Nettstedet, kan tilbyderen av den sosiale medietjenesten sende oss informasjon i tråd med deres policy. Denne informasjonen kan inneholde personlig informasjon som navn, profilbilde, kjønn, vennelister og annen informasjon du har valgt å gjøre tilgjengelig. Vær oppmerksom på at hvis du har venner som bruker sosiale medier som bruker Nettstedet, kan de også ha delt informasjon om deg med oss gjennom sosiale medieplattformen. Hvis du ønsker å forhindre slik deling, kan du gjøre det ved å redigere innstillingene / preferanser for kontoen du har med den relevante tilbyderen av sosiale medier.

Vi kan også hente inn informasjon fra cookies eller sporingsbilder (web beacons) eller lignende teknologier. Du kan finne ut mer om hvordan de fungerer i den relevante delen av denne policyen nedenfor og i vår Cookie Policy. Vi bruker offentlig tilgjengelig informasjon for å verifisere informasjon som blir meddelt oss og for å ivareta og utvide virksomheten til HomeAway. Vi samler også inn IP-adresser, identifikasjonsinformasjon om mobilenheter, din lokalisering, navigasjon og clickstream-data, når nettstedet ble åpnet, eiendommer du så på, hva du søkte etter, besøkets lengde og annen informasjon om aktiviteten på Nettstedet. Hvis du ber oss om å koble til andre nettsteder (for eksempel hvis du ber oss om å koble til Facebook-kontoen din) kan vi få informasjon på den måten også. For mer informasjon om hvordan vi innhenter personopplysninger, se Undersøkelser og Nyhetsbrev nedenfor. Vi får opplysninger fra deg enten ved at du skriver inn personopplysninger, ved automatisk innhenting av informasjon om deg når du bruker Nettstedet, ved at vi snakker med deg eller får den fra tredjeparter. Tredjepartsinformasjon kan inkludere kredittinformasjon som vi bruker til å hindre og oppdage svindel, informasjon fra mobilleverandøren hvis du åpner Nettstedet med en mobilenhet eller informasjon fra en tredjepart som f.eks. et sosialt medium eller nettsted med reiseinformasjon.

Vi kan samle anmeldelser skrevet av Reisende på en eiendom de har oppholdt seg i ( " Reiseanmeldelse" ) og / eller skrevet av Eiere på en opphold fra en Reisende ( "Eieranmeldelse") . Reiseanmeldelse vises på Nettstedet vårt , mens Eieranmeldelser kun bli gitt til eiere som mottar en forespørsel eller forespørsel fra den Reisende. Eieranmeldelser gjør det mulig for en Eier å vite mer om den Reisende som har kontaktet dem fra hvem som har kontaktet dem for derigjennom å øke tilliten i vår plattform . Eiere må følge Vilkår og betingelser for Eier og gjeldende lover og regler. Dette inkluderer ikke bruker noen informasjon om en Reisende for å diskriminere den Reisende.

 

Slik bruker vi dine personopplysninger

Vårt hovedmål med å innhente dine personopplysninger er å levere de tjenestene du ber om og de vi mener vil optimere bruken din bruk av Nettstedet. Vi kan bruke  dine personopplysninger for følgende formål:

 • For tilby tjenestene eller for å ta oss av forespørselen din..
 • For å kontakte deg fra tid til annen med viktige bruker- eller tjenesteoppdateringer.
 • For å sende andre meldinger som hjelper oss med yte tjenestene våre på Nettstedet.
 • For å hjelpe personer du har drevet (eller avtalt å drive) virksomhet med. Hvis du for eksempel er en Eier og en Reisende som har bestilt hos deg trenger din informasjon, kan vi oppgi den til den Reisende. Hvis du er en Reisende og en Eier du har bestilt hos må kontakte deg, kan vi oppgi din informasjon til Eieren.
 • For å gi tilpasset, målrettet, eller lokasjonsbasert innhold, tjenester og markedsføring fra oss og tredjeparter
 • Om nødvendig, for å måle din interesse i våre produkter for samt for å forbedre tjenestene, og Nettstedet.
 • For å reklamere for tjenester knyttet til Nettstedet, HomeAway Gruppen, vårt morselskap og dets datterselskaper og/eller være affilierte vie e-post og sosiale media.
 • For å sammenligne informasjon for nøyaktighet, og bekrefte den med tredjeparter.
 • For å gi informasjon og statistikk om hva gjelder responstider hos Eiere til henvendelser på Nettstedet, for å øke brukeropplevelsen for Reisende
 • For å hindre, undersøke eller rettsforfølge aktivitet vi mener muligens kan være ulovlig eller skadelig.
 • For å håndheve vår Personvernspolicy og/eller Vilkår, eller eventuelle andre formål vist til i denne Personvernspolicy og/eller Vilkår . Vi samler statistikk om nettstedtrafikk, salg og annen kommersiell informasjon som vi oppgir til tredjeparter som hjelper oss med å forbedre tjenestene vi tilbyr deg. Vi bruker også demografisk informasjon for å skreddersy Nettstedet, og vi deler den informasjonen med tredjeparter slik at de kan bygge opp et bedre bilde av kundebasen og generelle forbrukertrender.
 • For å hjelpe oss med å overholde våre juridiske forpliktelser plikter til overholdelse av gjeldende lover og regler, for eksempel kan vi bruke personopplysninger vi har om deg for å gjøre bakgrunnen sjekker, for å foreta bakgrunsskjekk av Eiere mot offisielle listene i Storbritannia og i utlandet og for å utføre kredittsjekker.

 

Slik kan vi offentliggjøre dine personopplysninger

Vi kan offentliggjøre dine personopplysninger for å håndheve våre policyer, forsvare og beskytte rettighetene og eiendelene til HomeAway gruppen, Nettstedet og brukere av Nettstedet, eller når dette er påkrevet i henhold til en rettslig forpliktelse i et ethvert land som HoemAway Gruppen har selskapet eller tilknyttede selskaper, som f.eks. i svar på en forespørsel av relevante politimyndigheter eller offentlig eller regulatorisk myndighet. Vi kan også offentliggjøre informasjon i forbindelse med faktisk eller varslet rettstvist, eller for å beskytte våre eiendelerr, personer og andre rettigheter eller interesser.

Vi deler informasjonen med tredjeparter som bistår oss med å levere våre produkter og tjenester til deg. Eksempler er tredjeparter som er drifter våre webservere, analyserer data, bistår med markedsføring og kundeservice. Disse selskapene vil ha tilgang til dine pesonopplysninger som er nødvendig for å utføre sine funksjoner, men de kan ikke bruke disse opplysningene til noe annet formål.

Vi kan også dele dine personopplysninger med:

 • en av våre partnere hvis du har bedt om tjenester fra dem eller om informasjon fra dem,
 • Når du etablerer en brukerprofil på Nesttedet, kan informasjonen i din profil kunne være tilgjengelig for andre brukdere av Nettstedet
 • Vi vil vise en brukernavn (tatt fra din profil) samt ethvert annet innhold som du bidrar med på Nettstedet (inkludert Eieranmeldelser, Reiseanmeldelser, Eiers respons på en Brukeranmeldelse, innlegg på fora og ethvert annet innhold avgitt av en Bruker.
 • En Eier desom du sender en henvendelse til dem gjennom Nettstedet
 • En  anne bruker hvis du har drevet virksomhet med vedkommende,
 • Vi kan offentligegjøre statistikk over bruk, slik som informasjon om responstid til Eiere i annonseringene
 • Selskaper i HomeAway Gruppen og/eller datterselskaper eller og våre samarbeidspartnere i fritids- og reisebransjen inkluderet selskapene som er inntatt i listen her
 • Andre selskaper vi arbeider med for å inkludere alle eller del av Eieres annonseringer av Eiendom eller for å tilby reklame eller andre tjenester knyttet til vår eller HomeAway Gruppens virksomhet. Dette kan inkludere dine annonser og fotografier på andre nettsteder; eller
 • eventuelle tredjeparter du har bedt oss om å dele personopplysninger med, som f.eks. Facebook hvis du har bedt oss om å koble til Facebook-kontoen din.

Du kan ha fått tilgang til nettstedet vårt gjennom en lenke fra nettstedet til en av våre handelspartnere. Hvis dette er tilfellet, samtykker du i å dele dine personopplysninger og kjøpsinformasjon, inkludert adferdsmønstre, med den handelspartneren ifølge vårt kontraktsmessige forhold med dem.

For det tilfelle vi eller HomeAway eller en del av HomeAway Group blir solgt, eller noen av eiendelene blir overført til en tredjepart, kan også dine personopplysninger, bli overført. Potensielle kjøpere og deres rådgivere kan få tilgang til data som en del av salgsprosessen. Men bruk av personlig informasjon forblir underlagt denne Personvernspolicyen. På lignende måte kan dine personopplysninger overføres til en avtaker av virksomheten for det  usannsynlig tilfelle av en likvidering, konkurs eller avvikling skulle inntreffe. Vår Eier, Reisende kundedatabase kan bli solgt separat fra resten av virksomheten, samlet eller hver for seg. Det er også mulig at kjøperens virksomhet er annerledes enn vår.

Vi kan også dele aggregert eller anonym informasjon med tredjeparter , inkludert annonsører og investorer. For eksempel kan vi fortelle våre annonsører antall besøkende på nettsidene våre. Denne informasjonen inneholder ikke noe personlig informasjon og brukes til å utvikle innhold og tjenester vi håper du vil finne av interesse og for å måle effekten av vår annonsering.

 

Nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg som en Eier på Nettstedet, vil du motta vårt nyhetsbrev for eiere, som er en integrert del av tjenestene vi leverer. Reisende som bruker Nettstedet får mulighet til å motta vårt nyhetsbrev for reisende når de registrerer seg med oss. Vi og HomeAway Gruppen kan fra tid til annen tilby ulike nyhetsbrev. Disse er ment å forbedre tjenestene vi eller de tilbyr. Brukere kan avslutte abonnementet på disse epost nyhetsbrevene når som helst gjennom "Innstillinger for Kommunikasjon Senter", men det kan ta en kort stund før endringene i innstillingene trer i kraft.

 

Undersøkelser

Vi kan bruke undersøkelser for å innhente informasjon om våre brukere.
Fra tid til annen ber vi om brukernes tilbakemelding for å vurdere potensielle funksjoner og tjenester. Det er helt opp til deg hvorvidt du vil svare på en undersøkelse. Vi bruker informasjonen som innhentes fra undersøkelser til å forbedre tjenestene våre.

 

Spill

Av og til kan vi kjøre spill på Nettstedet. Disse spillene kan tillate tilkobling til andre brukere eller tredjeparter. Hvis det er tilfellet, samtykker du i at dine personopplysninger blir overført i samsvar med dette.

 

Telefonsamtaler

I tillegg til å innhente data online og fra korrespondanse, kan vi også snakke med deg personlig (for eksempel i et eiermøte) eller over telefon. Vi spiller ofte inn telefonsamtaler. Disse innspillingene styres også av denne Personvernspolicyen, og vi oppbevarer disse dataene på samme måte som vi oppbevarer andre data. Innspillinger av samtaler kan også overføres til steder eller behandles verden over.

 

Forespørsler og annen elektronisk kommunikasjon

Reisende kan sende en henvendelse til Eiere via HomeAway siden og eiere kan også kommunisere med hverandre gjennom funksjonalitet på Nettstedet.

Hvis du ønsker å sende en henvendelse til en Eier på Nettstedet, vil dine personopplysninger  inkludert din e-postadresse og annen informasjon du gir være synlig for den aktuelle Eier slik at de kan svare direkte til deg. Henvendelser sendt ved bruke av  HomeAway systemet er også tilgjengelig for gjennomgang av våre ansatte, agenter  og representanter som kan benytte slik informasjon som et ledd i tjenesten vi tilbyr.

Dersom Reisende eller Eiere kommuniserer gjennom Nettsiden har vi også har tilgang til å se kommunikasjonen, og vi har muligheten til å overvåke den for sikkerhetsmessige formål. -.

Hvis du ønsker å starte en slik kommunikasjon og ringer den andre parten, kan du bli bedt om å oppgi et telefonnummer du kan nås på. Ikke del informasjon på e-post eller telefon dersom du ikke ønsker å tillate en slik person eller HomeAway Gruppen motta denne informasjonen, dette inkluderer også kredittkort og bankopplysninger. Før du oppgir kredittkort eller bankopplysninger eller foretar en betaling ber vi deg  ta tid til å besøke vår Community Side hvor du kan finne mer informasjon om phishing og hvordan du kan redusere risikoen.

Vi kan også fra tid til annen bruke tredjeparts e-postservere til å sende og spore mottaker av slike henvendelser, og analysere mønstre av slik kommunikasjon for tillit-  og sikkerhetsformål, samt å samle data, for eksempel henvendelser og bestillingsopplysninger (på anonymt basis) for bedre forståelsen av vår virksomhet. Vårt system lagrer ikke meldinger på ubestemt tid, og det kan være at de ikke vil være tilgjengelig etter at meldinger er blitt levert til deg. Vennligst derfor  skriv ut en kopi av de meldinger som er viktig for deg – for eksempel en kvittering eller en bestillingsbekreftelse.

 

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger som vi har?

Vi iverksetter rimelige tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å hindre uautorisert eller ulovlig behandling av dine personopplysninger, og utilsiktet tap eller ødeleggelse av eller skade på dine personopplysninger. Ingen datasystemer er fullstendig sikre, men vi mener at tiltakene som Nettstedet har iverksatt, reduserer sårbarheten for sikkerhetsproblemer i den grad det er aktuelt for den involverte typen informasjon. Vi har sikkerhetstiltak på plass som beskytter vår brukerdatabase, og tilgang til denne databasen er internt begrenset. Men det er ditt ansvar:

 • å beskytte mot uautorisert tilgang til din brukerkonto.
 • å sikre at ingen andre bruker Nettstedet når maskinen din er logget på til Nettstedet (inkludert ved å logge på maskinen med en mobil, Wi-Fi- eller delt tilgangskobling som du bruker).
 • å logge deg av eller gå ut av Nettstedet når du ikke bruker det.
 • når det er aktuelt, å holde passord eller annen tilgangsinformasjon hemmelig. Passord og påloggingsinformasjon er personlig og skal ikke deles med noen andre eller brukes til å gi delt tilgang for eksempel over et nettverk. Du bør benytte deg av et passord som er unikt for din bruk av Nettstedet - ikke bruk samme passord som du bruker andre nettsider eller epostkonti
 • Å opprettholde god Internett-sikkerhet og å unngå sikkerhetstrusler . Hvis for eksempel e-postkontoen eller Facebook-kontoen din blir kompromittert, kan dette gi tilgang til kontoen din hos oss om du har gitt oss den informasjonen og/eller tillatt tilgang gjennom disse kontoene. Hvis e-postkontoen din er kompromittert, kan den brukes til å be oss om å tilbakestille et passord og gi tilgang til kontoen din hos oss. Du bør sikre all din kontoinformasjon. Hvis du tror at noen av kontoene dine har blitt kompromittert, skal du endre innloggingsinformasjonen hos oss, og spesielt skal du påse at ingen kompromittert konto gir tilgang til kontoen din hos oss. Du bør også fortelle oss så snart du kan slik at vi kan prøve å hjelpe deg med å holde kontoen din sikker, og om nødvendig advare andre som kan bli påvirket.

Merk at Internett ikke er sikkert, på tross av tiltakene som utføres av oss og tredjeparter vi engasjerer. Derfor kan andre likevel snappe opp eller få tilgang til private overføringer eller data.

 

Eksterne lenker og sosiale tilleggsmoduler (plug-ins)

Hvis noen del av Netstedet lenker deg til andre nettsteder, vil disse nettstedene ikke være underlagt denne Personvernpolicyen. Vi anbefaler at du undersøker personvenpolicyene som fremfår av de andre nettstedene for å forstå hvordan de samler inn, bruker og deler personopplysninger.

Dette kan også være tilfellet når noen del av Nettstedet bruker sosiale tilleggsmoduler (plug-ins) fra andre nettsteder som Facebook. Plug-ins som Facebooks  "Like" -knapp, "Kommentarer" og "Facebook Connect", kan identifiseres gjennom bruken  av Facebooks logo, slik som "f" eller "tommel opp" -ikonet, og i praksis er som et lite stykke Facebook innebygd på nettstedet. (Listen over Facebook sosiale plug-ins og deres ikoner finner du her). Vi tilbyr også muligheten til å registrere seg på vårt Nettsted via "Facebook Connect" Plug-in, som gjør det mulig for registrerte brukere av Facebook å registrere seg på Nettstedet vårt ved å bruke sine data fra Facebook profilen uten å legge inn de nødvendige dataene manuelt på vår nettside. I stedet vil din e-postadresse og Facebook ID overføres fra Facebook til oss og bli  lagret av oss. Når havner på en nettside som bruker disse plug-ins, sender nettleseren din en viss informasjon til Facebook. Som med andre nettsteder som bruker disse plug-ins, kontrollerer vi ikke denne datautvekslingen. Hvis du vil vite mer om informasjonen som Facebook mottar når du besøker en nettside med en av sine plug-ins, anbefaler vi at du besøker Facebooks brukerstøtte side.

 

Hva er cookies, elektroniske bilder og handlingskoder, og hvorfor bruker vi dem?

En "cookie", eller en informasjonskapsel, er en liten fil som plasseres på harddisken av noen av våre nettsider. Vi, eller tredjeparter med vår tillatelse kan bruke cookies til å hjelpe oss med å analysere flyten til nettstedet vårt, tilpasse tjenestene, innholdet og reklamene våre, måle effekten av reklame og fremme tillit og sikkerhet. De store transaksjonsbaserte nettstedene bruker vanligvis cookies mye på samme måte som vi bruker dem på Nettstedet vårt.

Vår nettsted har et eget særskilt avsnitt o informasjonskapsler som du kan lese her.

Du kan slette og blokkere alle cookies fra dette nettstedet, men da vil ikke deler av nettstedet fungere. Vi vil være åpne med cookie-bruken vår. Selv om du bare går gjennom Nettstedet vil noe informasjon (inkludert informasjon om datamaskin og tilkobling, nettlesertype og -versjon, informasjon om operativsystem og plattform og tidspunkt for tilgang til Nettstedet), innhentes automatisk  om deg. Denne informasjonen innhentes hver gang du åpner Nettstedet, og den vil bli brukt til formålene som er beskrevet i denne Personvernspolicyen.

Du kan begrense informasjonen cookies henter fra enheten din. En enkel måte å gjøre dette på er ofte å endre innstillingene i nettleseren din. Vår Cookiepolicy beskriver hvordan du gjør dette.  Hvis du gjør det, bør du være klar over at (a) bruken din av Nettstedet kan bli negativt påvirket (og muligens fullstendig hindret), (b) opplevelsen din av dette og andre nettsteder som bruker cookies for å forbedre eller personliggjøre opplevelsen din kan bli negativt påvirket, og (c) du får kanskje ikke presentert reklame som gjenspeiler måten du bruker vårt og andre nettsteder. På dette nettstedet ser du hvordan du kan gjøre disse endringene i nettleseren din. Med mindre du har stilt inn nettleseren slik at den avviser cookies, sender systemet vårt cookies så snart du besøker nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet samtykker du i dette, med mindre du endrer nettleserinnstillingene.
 
Vi samler og deler informasjon angående  Eierer og Reisendes bruk av Nettstedet med ett eller flere tredjeparts sporingsselskaper i den hensikt å rapportere statistikk. I denne forbindelse bruker enkelte av sidene du besøker på Nettstedet vårt, elektroniske bilder som plasseres i nettsidekoden, disse kalles pikselmerker (også kalt "clear GIFs" (handlingskoder) eller "Web Beacons" (sporingsbilder)) som kan tjene mange av de samme formålene som cookies. Vennligst klikk her for å see hvilke informasjonskapsler vi benytter når du besøker vår side.

Web beacons kan brukes til å spore trafikkmønstrene til brukerne fra én side til en annen for å maksimere flyten i nettrafikken. Vår tredjeparts tjenesteleverandører av markedsføring kan også bruke elektroniske bilder til å gjenkjenne deg når du besøker Nettstedet og bidra til å finne ut hvordan du fant Nettstedet. Hvis du ønsker mer informasjon om dette og valgene dine, og du ikke ønsker at denne informasjonen skal brukes av selskapene, klikk her.

 

Visning av tilpassede annonser / dine valg

Annonsene du ser på dette nettstedet er gjøres av oss ​​eller våre tjenesteleverandører. Men vi tillater også tredjeparter å samle inn informasjon om dine aktiviteter gjennom cookies og andre teknologier. Disse tredjepartene omfatter (1) andre selskaper HomeAway Gruppen / eller tilknyttede selskaper; (2) forretningspartnere, som samler informasjon når du besøker eller foretar handlinger på noen av sine annonser på våre nettsider; og (3) reklamenettverk, som samler informasjon om dine interesser når du ser på eller foretar handlinger med en av annonsene de plasserer på mange forskjellige nettsteder på Internett. Informasjonen som samles inn av disse tredjepartene blir brukt til å spå om dine egenskaper, interesser eller preferanser og til å vise annonser på våre nettsider og på Internett tilpasset dine tilsynelatende interesser. Vi tillater ikke disse tredjeparter å samle inn personlig informasjon om deg (for eksempel e-postadresse) på Nettstedet og vi deler heller ikke dine personopplysninger med dem.

Vær oppmerksom på at vi ikke har tilgang til eller kontroll over cookies eller annen teknologi disse tredjeparter kan bruke til å samle inn informasjon om dine interesser, og informasjonspraksisen til disse tredjeparter er ikke omfattet av denne Personvernpolicyen. Noen av disse selskapene kan være medlemmer av Network Advertising Initiative, som tilbyr et enkelt sted å velge bort målrettet annonsering fra medlemsbedriftene. Hvis du vil vite mer, kan du klikke her og her.

I likhet med andre selskaper som opererer på nettet, deltar dette nettstedet i cookie-basert utveksling hvor anonym informasjon samles om din surfe atferd gjennom cookies og andre teknologier og segmentert inn i ulike interessegrupper (for eksempel reise). Disse typene interesser er deretter delt med tredjeparter, inkludert annonsører og annonsenettverk, slik at de kan skreddersy reklame til dine tilsynelatende interesser. Vi deler ikke personopplysninger (for eksempel e-postadressen din) med disse selskapene, og vi tillater ikke at disse selskapene samler inn slik informasjon om deg på nettstedet vårt. Klikk her for å lære mer om informasjonskapselbaserte børser, blant annet hvordan du får tilgang til informasjon om emner av interesse i forbindelse med informasjonskapsler på datamaskinen din og hvordan du kan avslå deltakelse i disse programmene.

 

Hvordan korrigerer eller oppdaterer jeg informasjonen min?

Vi gir våre brukere mulighet til å oppdatere eller endre informasjon vi oppbevarer om deg. Dette gjøres gjennom å kontakte oss på Customer Support eller gjennom å oppdatere relevante opplysninger i din brukerkonto..

 

Hvordan kan jeg takke nei til å motta markedsføringsmeldinger fra dere?

Du kan takke nei til å motta markedsføringsmeldinger fra oss via følgende metoder:

1. Kontakt oss online på Customer Support.
2. Følg instruksjonene som er inkludert i hver melding eller nyhetsbrev,
3. Bruk funksjonen for å avslutte abonnementet; eller
4. Send forespørselen i posten til oss på:

HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, DE-60329 Frankfurt am Main, Attn: General Manager.

Husk at hvis du endrer preferansene dine kan det ta en kort stund før disse preferansene trer i kraft.

 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig ifølge formålene du har samtykket i under Vilkår og betingelser og denne Personvernspolicyen, eller som påkrevd av gjeldende lov.  Deretter kan vi beholde visse opplysninger som er tilknyttet kontoen din, inkludert for analyseformål  samt journalføring.

 

Hvordan kontakter jeg dere?

Hvis du har spørsmål angående denne Personvernspolicyen, praksisene på Nettstedet eller dine forbindelser med dette Nettstedet, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på Customer Support.

Hvis du ikke er fornøyd med svarene deres, kan du også snakke med vår personvernansvarlige i Storbritannia på datenschutz@fewo-direkt.de

Behandlingsansvarlig for alle personopplysninger du inngir til oss gjennom Nettsiden er

HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, DE-60329 Frankfurt am Main

Du kan også skrive til Expedia, Inc. c/o PO Box 725, Belfast.BT1 3YL