Direktiv (EU) 2015/2302: Informasjon om konkursforsikring

Pakkereisedirektivet

 

Dersom du bestiller flere reisetjenester for din tur eller ferie via en lenke på nettstedet vårt, vil du IKKE dra nytte av rettigheter som gjelder for pakkereiser i henhold til EU-direktiv 2015/2302 (pakkereisedirektivet).

HomeAway vil derfor vil ikke være ansvarlig for riktig oppfyllelse av disse separate reisetjenestene. Ved problemer, vennligst kontakt den aktuelle tjenesteleverandøren.

Men, dersom du bestiller flere reisetjenester via denne lenken innen 24 timer etter at du mottok bekreftelsen av bestillingen fra HomeAway, vil disse reisetjenestene bli en del av et kombinert reisearrangement. I så fall har HomeAway, i henhold til pakkereisedirektivet, garanti på plass for å refundere betalinger til HomeAway for tjenester som ikke utføres på grunn av HomeAways insolvens. Vær oppmerksom på at dette ikke gir refusjon i tilfelle den aktuelle tjenesteleverandørens insolvens.

 

Mer informasjon om insolvensbeskyttelse er angitt nedenfor:

 

HomeAway UK Limited har tegnet insolvensdekning hos International Passenger Protection Limited:  

International Passenger Protection Limited

Claims Office, IPP House

22-26 Station Road

West Wickham

Kent

BR4 0PR

UK

 

Email: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk

 

Reisende kan kontakte denne enheten eller, hvis det er relevant, den kompetente myndighet dersom tjenestene blir nektet på grunn av HomeAways insolvens.

Merk: Denne insolvensbeskyttelsen dekker ikke avtaler med andre parter enn HomeAway UK Limited, som kan utføres til tross for HomeAway UK Limiteds insolvens.

Pakkereisedirektivet (direktiv (EU) 2015/2302) implementert i norsk rett (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32