Vilkår og betingelser for HomeAways basisgaranti

Når du ber om tilbakebetaling under garantien for feriegjester fra basisgarantien fra HomeAway® (”HomeAways basisgaranti”),  samtykker du til, godtar og er underlagt disse vilkårene og betingelsene («vilkår»). Som omtalt i detaljer nedenfor, er HomeAways basisgaranti utformet for å gi beskyttelse mot Internett-bedrageri (som definert nedenfor) for betaling av depositum eller leieavgift, med beskyttelse for tap oppad begrenset til åtte hundre euro (€ 800,00)

som er:

 

1.         Retningslinjer for garantiprogrammet for feriegjester.

1.1  Programbetingelser

Du kan kvalifisere for garantiprogrammet for feriegjester hvis du oppfyller følgende betingelser:

 • Finner, spør om og betaler for å leie en ferieeiendom som averteres i HomeAway, Inc. sitt nettverk av nettsteder: HomeAway.com, VRBO.com,VacationRentals.com, Holiday-Rentals.co.uk, HomeAway.com.au, OwnersDirect.co.uk, HomeAway FeWo-direkt.de, Homelidays.com, AlugueTemporada.com.br, Abritel.fr, HomeAway.nl, HomeAway.pt, HomeAway.es, HomeAway.it, HomeAway.dk, HomeAway.se, HomeAway.fi, HomeAway.ca, HomeAway.no og HomeAway.com.mx (samlet omtalte som «HomeAway» eller «HomeAway-nettsidene»);
 • Leverer inn et anmodningsformular vedrørende refusjon iht.  HomeAways basisgaranti,(«søknadsskjema») innen de obligatoriske tidsperiodene fremsatt nedenfor.  En reisende som leverer inn et søknadsskjema på riktig måte blir heretter henvist til som en «beskyttet reisende» (MERK AT FOR Å VÆRE EN BESKYTTET REISENDE UNDER BASISGARANTIEN, MÅ OPPFØRINGEN AV VEDKOMMENDE LEIEEIENDOM VÆRE EN AKTIV OPPFØRING PÅ ET HOMEAWAY-NETTSTED PÅ TIDSPUNKTET FOR BETALING. I TILEGG MÅ BETALINGEN TIL ANNONSØREN  VÆRE I HENDE ANNONSØREN FØR HOMEAWAY HAR SENDT DEG EN VARSELS-E-POST (HVIS NOEN) OM AT DET HAR VÆRT MISTENKELIG ELLER UREDELIG AKTIVITET I FORBINDELSE MED VEDKOMMENDE UTLEIEEIENDOM.
 • Du sender penger til annonsøren for å sikre bookingen eller reservasjonen av ferieboligen via: HomeAway online betaling (kredittkort eller ACH overføring) eller, Sjekk, Kredittkort, Bankoverføring, Paypal, ECheck, Chèques Vacances, National credit Card, MOIP, Bcash, MercadoPago, PagSeguro, ELV/SEPA overførsel, Pagos en linea PSE, PayU Latam, iDeal, BPay, (samlet kalt “gyldige betalingsformer”).
 • Pådrar seg et tap på grunn av Internett-svindel som beskrevet i paragraf 1.2 nedenfor;
 • Underretter HomeAway om tapet innen de fastsatte tidsperiodene fremsatt nedenfor, og
 • Blir nektet tilbakebetaling for tapet av midler fra (i) annonsøren, og (ii) din bank, betalingsformidler, kredittkortutsteder (ettersom det er aktuelt) eller reiseforsikringsselskap.
 • De gjeldende HomeAway Payment Terms and Conditions [HomeAway betalingsvilkår og -betingelser] skal være de som ble vist på HomeAway-nettstedet hvor den beskyttete reisende har gjort forespørselen, uansett hvor ferieeiendommen til utleie er lokalisert.

1.2       Internettsvindel

«Internettsvindel» defineres som et depositum eller en betaling fra en beskyttet reisende for en utleieeiendom som er oppført på et HomeAway-nettsted hvor:

(i)        en slik oppføring deretter blir funnet å være svindel, etter HomeAways eget skjønn, og
(ii)   et slikt depositum eller en betaling blir funnet å ha blitt foretatt til en annen person enn annonsøren som har kompromittert eller overtatt den personlige e-posten eller HomeAway-kontoen til annonsøren og som har gitt seg ut for å være annonsøren til den beskyttete reisende for å oppnå slik betaling.

1.3       Søknadsskjema for tilbakebetaling

Bare ett søknadsskjema kan innleveres for hver bestilling, uansett antall reisende eller metoden eller antall betalinger foretatt.   

2.     Beskyttelse som gis.

Etter HomeAways eget skjønn og restriksjonene og begrensningene fremsatt i disse vilkårene, gir garantiprogrammet for feriegjester følgende 3 kategorier av beskyttelse: 

Basisgaranti

Denne beskyttelsen gir opptil maks. åtte hundre euro (€ 800,00) totalt i beskyttelse. Det gjelder for en beskyttet reisende mot beløpet som faktisk er betalt av en beskyttet reisende, men ikke via HomeAway online betaling (HomeAway Payments) til en annonsør hvor slike midler er tapt eller underslått som et resultat av Internett-svindel.  


3.     Illustrerende eksempler på tap av midler som ikke er beskyttet.

Følgende er illustrerende, men ikke uttømmende eksempler på midler som HomeAways basisgaranti beskytter mot som fastsatt etter HomeAways eget skjønn:

 • Ethvert depositum eller betalinger for ferieutleie ikke refundert eller returnert på grunn av unnlatelse av å overholde annonsørens regler eller annet brudd på leieavtalen.
 • Enhver skade bortsett fra beløpene faktisk betalt til eller deponert hos annonsøren, inkludert eventuelle indirekte tap, tap av mulighet, tap av tollgebyr, bankoverførings- eller behandlingsgebyr, valuttagebyr, andre kontraktsmessige bøter, flybillett og/eller andre kostnader, utgifter, tap eller skade.
 • Betalinger eller depositum foretatt til en annonsør i kontanter (som ikke ble betalt til eieren personlig), sjekk utstedt til kontanter, Western Union, MoneyGram, Moneybookers eller andre øyeblikkelige overføringstjenester eller noen annen betalingsmåte som vi etter vårt eget  rimelige skjønn finner mistenkelig eller bedragersk.
 • Betalinger eller depositum til en annonsør etter at HomeAway har sendt en e-post til en beskyttet reisende for å advare om at det har vært mistenkelig eller uredelig aktivitet i forbindelse med vedkommende eiendom.
 • Ethvert tap av noe slag hvor den beskyttede reisende og annonsøren er i slekt med hverandre i noen grad eller opptrer sammen eller uavhengig av hverandre for å svindle HomeAway.
 • Ethvert tap av midler som er forårsaket av eller resulterer fra hendelser utenfor HomeAways og/eller annonsørens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til konstruksjon, værforhold, naturkatastrofer eller politiske eller sikkerhetstrusler.
 • Ethvert depositum eller betalinger for en ferieutleie som ikke var en aktiv oppføring på et HomeAway-nettsted på tidspunktet for betaling.
 • Ethvert depositum eller betalinger for en ferieutleie som ikke blir refundert eller returnert fordi en beskyttet reisende og annonsøren er i en tvist om en tilbakebetaling som er utestående.
 • Ethvert depositum eller betalinger til annonsøren over åtte hundre euro (€ 800,00.
 • Ethvert tap av midler i forbindelse med en oppført utleieeiendom som eksisterer, men hvor det er en tvist om annonsøren har retten til å leie ut vedkommende eiendom.
 • Ethvert tap av midler unntatt et tap som involverer Internett-svindel, inkludert, uten begrensning, ethvert tap som involverer ulovlig nektelse av adgang, materiell feilrepresentasjon, ulovlig tap av depositum etter oppholdet, hendelser som kan karakteriseres som «leietakers angring», «agn og slå» eller enhver innvending fra den beskyttete reisendes side til sted, tilstand, renslighet eller egnethet til formålet med eiendommen, alt etter HomeAways eget skjønn.

4. Prosesskrav.

For å få en tilbakebetaling fra HomeAway under HomeAways basisgarantiprogram, må en beskyttet reisende overholde betingelsene fremsatt nedenfor. Unnlatelse av å følge disse kravene eller enhver handling foretatt av en beskyttet reisende uten skriftlig samtykke fra HomeAway som påvirker HomeAways evne og/eller rett til å begrense et tap, eller hvis en beskyttet reisende avgir en falsk eller misledende uttalelse med hensyn til en anmodning om tilbakebetaling herunder, vil det oppheve rettighet til tilbakebetaling under HomeAways basisgaranti.

4.1 Tilbakebetaling fra tredjepart. Hvis en beskyttet reisende har betalt penger til en annonsør via direkte bankoverføring, PayPal, kredittkort eller sjekk, må den beskyttete reisende umiddelbart kontakte banken(e), betalingsformidleren eller kredittkortutstederen (ettersom det er aktuelt) for å kreve erstatning eller tilbakebetaling av den beskyttete reisendes midler («Tilbakebetaling») etter at han finner ut om at det eksisterer en risiko for tap av midler. En beskyttet reisende har bare rett til å motta betaling fra HomeAways basisgaranti hvis banken(e), betalingsformidleren eller kredittkortutstederen (ettersom det er aktuelt) nekter en beskyttet reisendes anmodning om en tilbakebetaling. Etter anmodning fra HomeAway må en beskyttet reisende gi HomeAway skriftlig bevis for at han eller hun kontaktet banken(e), betalingsformidleren eller kredittkortutstederen (ettersom det er aktuelt) og at en anmodning om en tilbakebetaling ble avslått. En beskyttet reisende er forpliktet til å godta ethvert oppgjør fra banken(e), betalingsformidleren, kredittkortutstederen eller reiseforsikringsselskapet (ettersom det er aktuelt), men kan fremdeles være berettiget til ytterligere betalinger under HomeAways basisgaranti hvis slike oppgjørsbeløp er mindre enn det maksimale tilbakebetalingsbeløpet under HomeAways basisgaranti. Hvis en beskyttet reisende mottar noen som helst type tilbakebetaling fra annonsøren, en bank eller kredittkortselskap etter å motta betaling fra HomeAway HomeAways basisgaranti, samtykker den beskyttete reisende til å umiddelbart underrette HomeAway om tilbakebetalingen og refundere alle og ethvert beløp mottatt som overstiger det som var utestående under HomeAways basisgaranti.

4.2 Bevis på identitet. En beskyttet reisende må legge frem skriftlig bevis på sin identitet (f.eks. kopi av pass, sertifikat, strømregning, kredittkortinformasjon, osv.) som HomeAway kan be om. HomeAway kan be om én eller flere former for bevis av identitet, og enhver avgjørelse fra HomeAway med hensyn til gyldigheten av ethvert bevis på identitet skal være etter HomeAways skjønn.

4.3 Dokumentere Oppføringen. Etter anmodning fra HomeAway må en beskyttet reisende gi skriftlig bevis på at vedkommende eiendom var oppført på en av HomeAway-nettstedene da bestillingen eller reservasjonen ble foretatt.

4.4 Dokumentere forespørselen. Etter anmodning fra HomeAway må en beskyttet reisende skaffe en kopi (i elektronisk eller utskrevet form) av e-postbekreftelsen av forespørselen (den «opprinnelige forespørsel») gitt av HomeAway-nettstedet da den beskyttete reisende først forespurte om vedkommende eiendom, og HomeAway må kunne bekrefte den opprinnelige forespørselen ved å finne en logg av denne forespørselen i sin database.

4.5 Dokumentere bestillingen. En beskyttet reisende må bevise at han eller hun inngikk en endelig avtale med annonsøren med hensyn til den oppførte utleieeiendommen og gi HomeAway all anmodet dokumentasjon av e-post, telefon, skriftlig eller annen kommunikasjon med annonsøren med hensyn til utleieeiendommen.

4.6 Dokumentere all(e) betaling(er).  1. Dokumenter all(e) betaling(er). Hvis HomeAway sendte den beskyttede reisende en melding om at en oppføring eller eiendom ikke er beskyttet for deltakelse i Basic Program, må den beskyttede reisende bevise at han eller hun betalte via direkte bankoverføring, PayPal, sjekk eller kredittkort til annonsøren før HomeAway sendte en slik underretning. En beskyttet reisende må skaffe skriftlig dokumentasjon for alle betalinger og tilbakebetalinger (delvis, fullstendige og/eller depositum) foretatt til eller av annonsøren.​ . Akseptable betalingsmåter inkluderer, men er ikke begrenset til, kredittkort, PayPal, bankoverføring, personlig sjekk, e-sjekk, Chéques-Vacances, nasjonalt kredittkort, MOIP, Bcash, MercadoPago, PagSecuro, ELV/SEPA direkte debet, Pagos en linea PSE, PayU Latam, iDeal, BPay. En beskyttet reisende må bevise at disse betalingene ble foretatt før HomeAways sending av noen som helst medling om at eiendommen det dreier seg om ikke kvalifiserer for deltakelse i eller beskyttelse iht. Bacic Program.

4.7 Dokumentere tapet.  Den beskyttete reisende må skaffe HomeAway all anmodet skriftlig dokumentasjon av tapte eller underslåtte fond. I tillegg må den beskyttete reisende skaffe skriftlig bevis på at annonsøren mottok midler fra den beskyttete reisende, var underrettet om den beskyttete reisendes krav om tilbakebetaling og nektet eller unnlot å returnere eller tilbakebetale slike midler til den beskyttete reisende. Den beskyttete reisende skal ikke endre eller makulere dokumentasjon forbundet med de tapte eller underslåtte midler før saken er løst.

4.8 Underrette HomeAway. Den beskyttete reisende må underrette HomeAway innen femten (15) arbeidsdager etter den første hendelsen som er grunnlaget for den beskyttete reisendes anmodning om tilbakebetaling under HomeAways basisgaranti ved: (i) e-post til kundeservice; eller (ii) ved post til HomeAway UK Ltd, 25th floor Portland house, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK.

4.9 Innlevering av en anmodning om tilbakebetaling.  Den beskyttete reisende må fylle ut, underskrive og levere inn søknadsskjemaet med all nødvendig dokumentasjon til HomeAway innen ett (1) år fra datoen da utleien skulle ha begynt. Hvis et utfylt søknadsskjema ikke er levert inn innen denne tidsperioden, skal det bli ansett som avslått. Det innleverte søknadsskjemaet (som det er) må inneholde den beskyttete reisendes avtale som:

 • Enhver betaling tilgjengelig for en slik beskyttet reisende under HomeAways basisgaranti skal bare være betalbar i den grad avkastning av noen annen dekning eller erstatning fra en forsikringspolise (inkludert, hvis det er aktuelt, garanti for trygg og sikker leie-programmet) eller enhver annen kilde for erstatning holdt eller innsamlet av en hvilken som helst søker under HomeAways basisgaranti, er utilstrekkelig til å kunne fullstendig tilbakebetale den beskyttete reisende for tap eller underslag av betalinger til annonsøren eller en person som utgir seg som å være annonsøren, hvis det er aktuelt.
 • Hvis HomeAway betaler for tilbakebetalingen, reversering eller tilbakebetaling som en beskyttet reisende søker fra en eier eller administrator, samtykker vedkommende reisende til at HomeAway overtar alle hans eller hennes rettigheter mot annonsøren og enhver tredjepart i forbindelse med betalingen, og kan forfølge slike rettigheter direkte eller på vegne av vedkommende reisende etter HomeAways eget skjønn, og
 • vedkommende beskyttete reisende samtykker til å undertegne en generell avtale om ansvarsfritak i en form og innhold som er akseptabel for HomeAway, og som fremsetter konfidensielle betingelser og fritar HomeAway for alle krav som vedkommende beskyttete reisende kan ha før datoen til betalingen foretatt av HomeAway.

4.10 Hjelp oss å hjelpe deg. For å unngå tvil, hvis en beskyttet reisende anmoder om tilbakebetaling under HomeAways basisgaranti, samtykker han eller hun til å gi HomeAway, på en betimelig basis, all nødvendig dokumentasjon for å støtte en slik anmodning. Vedkommende reisende samtykker også til å samarbeide helt med HomeAway i alle henseender av tilbakebetalingsprosessen. HomeAway kan velge å unnlate behandling av en hvilken som helst anmodning om betaling eller tilbakebetaling fra en beskyttet reisende som unnlater å svare på HomeAways spørsmål innen fastsatt tid.
 
5. Tilbakebetalingsprosess.  HomeAway vil fullføre behandlingen av hver anmodning om tilbakebetaling under HomeAways basisgaranti innen rimelig tid etter mottak av all nødvendig dokumentasjon. Som bemerket ovenfor, anbefales det at den beskyttete reisende som søker tilbakebetaling ikke kaster eller endrer dokumentasjon i forbindelse med anmodningen om tilbakebetaling før saken er løst.

6. Andre tilbud. I tillegg samtykker hver beskyttet reisende til at HomeAway kan bruke hans eller hennes e-postadresse til å sende sine e-post nyhetsbrev til vedkommende person, sammen med annen informasjon som kan være rettet til vedkommende reisendes interesser. Beskyttete reisende kan velge seg bort fra å motta slik informasjon ved å følge veiledningene i HomeAway's Privacy Policy [Privatvernspolicy] nederst på hvert HomeAway-nettsted.

7. Hele avtalen; kontaktinformasjon. Disse vilkårene, sammen med vilkårene og betingelsene og privatvernspolicy på HomeAway-nettstedet hvor den beskyttete reisende fant vedkommende eiendom (som finnes på lenkene nederst på vedkommende nettsted), utgjør hele avtalen mellom HomeAway og hver beskyttet reisende med hensyn til programmet. Unntatt som modifisert av disse vilkårene, erkjenner og samtykker hver beskyttet reisende til at den er bundet av de eksisterende Terms and Conditions og Use of the HomeAway Site [Vilkår og betingelser for bruk av HomeAway-nettstedet]. Hvis du har spørsmål angående programmet eller disse vilkårene, vennligst kontakt oss på: (i) e-post til kundeservice; (ii) med post til HomeAway UK Ltd, 25th floor Portland house, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK.

 


Sist revidert  7 desember 2017.